Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Khuê. Với những thông tin bạn cung cấp chúng tôi xin tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý: 

- Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008

- Luật Thuế sửa đổi năm 2014

Nghi định số 209/2013/NĐ-CP

 2. Nội dung tư vấn: 

Dear Mr Minh Khuê Cty chúng tôi là cty dịch vụ. Chúng tôi thường mua hàng hóa ở nước ngoài ( ví dụ india )? Sau đó chúng tôi bán cho các tàu của việt nam đến nước đó ( india) Chúng tôi đăng ký hóa đơn GTGT. Sau đó chúng tôi xuất Hóa đơn các mặt hàng cho chủ tàu ở Việt Nam. Chúng tôi không tính thuế GTGT đối với hoạt động này có đúng hay không?

Theo Điều 3 Nghi định số 209/2013/NĐ-CP quy định: Điều 3. Đối tượng không chịu thuế GTGT bao gồm: 

Điều 3. Đối tượng không chịu thuế 

Đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng. 

1. Đối với các sản phẩm quy định tại Khoản 1 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh và các hình thức bảo quản thông thường khác. 

2. Một số dịch vụ quy định tại Khoản 8 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng được quy định như sau: 

a) Dịch vụ cấp tín dụng gồm các hình thức: 

- Cho vay; 

- Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác; 

- Bảo lãnh; 

- Cho thuê tài chính; 

- Phát hành thẻ tín dụng; 

- Bao thanh toán trong nước; bao thanh toán quốc tế; 

- Bán tài sản bảo đảm tiền vay; 

- Cung cấp thông tin tín dụng theo quy định của Luật ngân hàng nhà nước; 

- Hình thức cấp tín dụng khác theo quy định của pháp luật. 

b) Dịch vụ cho vay của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng; 

c) Kinh doanh chứng khoán bao gồm: Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý công ty đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, dịch vụ tổ chức thị trường của sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán, dịch vụ liên quan đến chứng khoán đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, cho khách hàng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và hoạt động kinh doanh chứng khoán khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán. 

d) Chuyển nhượng vốn bao gồm việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư, kể cả trường hợp bán doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác để sản xuất kinh doanh, chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng quyền góp vốn và các hình thức chuyển nhượng vốn khác theo quy định của pháp luật. 

đ) Bán nợ. 

e) Kinh doanh ngoại tệ. 

g) Bán tài sản bảo đảm của khoản nợ của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam. 

3. Dịch vụ khám, chữa bệnh quy định tại Khoản 9 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng bao gồm cả vận chuyển, xét nghiệm, chiếu, chụp, máu và chế phẩm máu dùng cho người bệnh. 

4. Dịch vụ duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng; dịch vụ tang lễ. 

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế quy định tại Khoản này. 

5. Đối với hoạt động duy tu, sửa chữa, xây dựng các công trình quy định tại Khoản 12 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng nếu có sử dụng nguồn vốn khác ngoài nguồn vốn đóng góp của nhân dân (bao gồm cả vốn đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân), vốn viện trợ nhân đạo mà nguồn vốn khác không vượt quá 50% tổng số vốn sử dụng cho công trình thì đối tượng không chịu thuế là toàn bộ giá trị công trình. 

Đối tượng chính sách xã hội bao gồm: Người có công theo quy định của pháp luật về người có công; đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

6. Vận chuyển hành khách công cộng quy định tại Khoản 16 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng gồm vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện theo các tuyến trong nội tỉnh, trong đô thị và các tuyến lân cận ngoại tỉnh theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

7. Tàu bay quy định tại Khoản 17 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng bao gồm cả động cơ tàu bay. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư thuộc loại trong nước đã sản xuất được để làm cơ sở phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư thuộc loại trong nước đã sản xuất được làm cơ sở phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt; Danh mục tàu bay, dàn khoan, tàu thủy thuộc loại trong nước đã sản xuất được làm cơ sở phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp, thuê của nước ngoài sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, để cho thuê và cho thuê lại. 

8. Vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh quy định tại Khoản 18 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, thống nhất với Bộ Tài chính quy định cụ thể. 

9. Hàng hóa nhập khẩu quy định tại Khoản 19 Điều 5 của Luật thuế giá trị gia tăng được quy định cụ thể như sau: 

a) Đối với hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại nhập khẩu phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

b) Đối với quà tặng cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân thực hiện theo quy định của pháp luật về quà biếu, quà tặng. 

c) Định mức hàng hóa nhập khẩu là quà biếu, quà tặng cho cá nhân tại Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật về quà biếu, quà tặng. 

d) Đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao; hàng mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế. 

đ) Hàng hóa, dịch vụ bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam. 

10. Trường hợp chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định tại Khoản 21 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng mà có kèm theo chuyển giao máy móc, thiết bị thì đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng tính trên phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng; trường hợp không tách riêng được thì thuế giá trị gia tăng được tính trên cả phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng cùng với máy móc, thiết bị. 

11. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể việc xác định tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa được chế biến thành sản phẩm khác quy định tại Khoản này. 

12. Hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ một trăm triệu đồng trở xuống. 

Bộ Tài chính hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu từ một trăm triệu đồng trở xuống không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại Khoản này.

Như vậy, dịch vụ cung ứng hàng hóa của Công ty bạn không thuộc các trường hợp không phải chịu thuế giá trị gia tăng và cũng không thuộc đối tượng chịu thuế suất 0% nên khi Công ty bạn xuất hóa đơn VAT vẫn phải áp dụng tính thuế theo mặt hàng bạn cung cấp.

Kê toán lập tờ khai thuế GTGT ghi sai chỉ tiêu 22, trong năm 2015 đã điều chỉnh nhưng không đưa số liệu vào chỉ tiêu 38. Số liệu đến 31/12/2015 đúng và đã bằng không. Đến tháng 5/2016 mới phát hiện kế toán lập bổ sung điều chỉnh sai, bây giờ phải điều chỉnh như thế nào, trên chi cục thuế họ đòi lập quyết định phạt do kê khai sai. Nhờ luật sư tư vấn giúp. Xin chân thành cảm ơn.
Công ty mình đã nộp tờ khai thuế GTGT quý 1 ngày 20/04/2016 giờ đến tháng 5 sếp muốn làm thủ tục hoàn thuế từ quý 1/2016 thì phải thế nào?sếp lại ko muốn để sang quý 2. Vậy tôi phải làm thế nào ah?Và nộp lại tờ khai có bị phạt ko/

Theo khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định: "Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Đối với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm: Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế tạm nộp của tháng, quý có sai sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp hồ sơ khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế năm làm giảm số thuế phải nộp nếu cần xác định lại số thuế phải nộp của tháng, quý thì khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tiền chậm nộp (nếu có).

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh:

- Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót nhưng không liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

- Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ đã kiểm tra, thanh tra nhưng không thuộc phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

- Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra dẫn đến phát sinh tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế đã được hoàn, giảm số thuế được khấu trừ, giảm số thuế đã nộp thừa thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và bị xử lý theo quy định như đối với trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện.

Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ thì người nộp thuế thực hiện khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền (người nộp thuế không phải lập hồ sơ khai bổ sung)."

Như vậy, khi Công ty bạn phát hiện có sự kê khai sai thông tin thì có thể lập kê khai điều chỉnh bổ sung. Tuy nhiên, việc kê khai này phải được thực hiện trước khi Cơ quan thuế xuống kiểm tra. Công ty bạn đã phát hiện sai nhưng kê khai sau khi cơ quan thuế xuống thanh tra vẫn chưa kê khai lại thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về kê khai thuế và chậm nộp thuế nếu có.

Chào Anh/ chị Em làm tại công ty khai thác khoáng sản ( đất ). do lĩnh vực này em chưa có kinh nghiêm nên em muốn hỏi luật sư về cách viết HĐ GTGT của đất khi khai thác và xuất bán Theo Quyết định 3968/2015/QĐ - UBND thì đơn giá tính thuế tài nguyên là 30.000 đồng / m3. đơn giá này có phải là giá chưa thuế GTGT để xuất hóa đơn không ạ Giá này đã bao gồm phí bảo vệ môi trường chưa. Các số liệu mà em có như sau: Giá tính thuế tài nguyên : 30000đ / m3 Phí bảo vệ môi trường 1500 đ/ m3 Thuế suất thuế tài nguyên: 4% Em xin được hướng dẫn. Rất mong anh / chị phản hồi giúp em

 Theo Điều 2 Quyết định 3968/QĐ- UBND quy định: "1. Các tổ chức, cá nhân khai thác, thu mua tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm kê khai tính thuế tài nguyên theo quy định."

Căn cứ theo quy định trên thì giá do UBND tỉnh Thanh Hóa công bố tại quyết định này là chưa bao gồm các loại thuế. Tuy nhiên, hiện nay văn bản này đã hết hiệu lực nên bạn cần xem xét để áp dụng.

Kính chào luật sư Minh Khuê Doanh nghiệp tôi có trụ sở chính tại Yên Bái Lướt trên web tôi thấy luật sư có bài trả lời về thuế GTGT vãng lai Theo cách trả lời đó tôi hiểu là thuế GTGT vãng lai chỉ áp dung cho doanh thu chiu thuế ngoại tỉnh , còn doanh thu không ngoại tỉnh thì không bị tính thuế gtgt vãng lai. Tôi hiểu như vậy đúng không thưa luật sư ? Thứ hai , nếu doanh thu chịu thuế ngoại tỉnh phát sinh ở nơi tôi đặt văn phòng đại diện ( khác tỉnh với trụ sở chính ) thì tôi không phải nộp thuế GTGT vãng lai đúng không ạ ( VPDD của tôi có nội dung hoạt động : thực hiện chức năng của 1 VP lien lạc, xúc tiến xây dựng dự án hợp tác, đốc thúc việc thực hiện các hợp đồng đã được ký kết cũng như thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại , hỗ trợ công ty tiếp cận thị trường và đối tác mới ) Rất mong nhận được sự hỗ trợ từ Luật sư Xin cám ơn Luật sư.

Theo Điều 11 Thông tư 26/2015/TT- BTC quy định: “đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên, và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.
Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quản lý, giao Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.”

Như vậy, căn cứ để phải thực hiện nộp thuế vãng lai ngoại tình đó là:

-Doanh thu bao gồm thuế GTGT của hoạt động bán hàng vãng lai ngoại tỉnh từ 1 tỷ đồng trở lên
-Không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòngđể nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Luật Minh Khuê