Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê

Tư vấn về điều kiện hưởng chế độ thai sản và trợ cấp thất nghiệp?.

Luật sư tư vấn luật lao động gọi: 1900.6162

 

Trả lời

Kính gửi bạn Nguyen anh! Từ những thông tin bạn gửi về cho chúng tôi, tôi xin phép được giải đáp thắc mắc sau:

Bạn nói là bạn đóng bảo hiểm xã hội tháng 9/2014 đến tháng 1/2015 và thời gian bạn đóng là được 5 tháng.

Theo như quy định tại điều Điều 14 Nghị định 152/2006/NĐ - CP quy định: Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo khoản 2 Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

1. Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

2. Trường hợp người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này nghỉ việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 4 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 31, 32, 34 và khoản 1 Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội.

Mặt khác, theo như quy định tại Điều 49 Luật việc làm 2013 có quy định về Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp đó là:

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.

Như vậy từ những phân tích đưa ra căn cư pháp lý trên và cụ thể là cắn cứ vào Khoản 1 điều 14 Nghị định 152/2006/NĐ-CP, khoản 2 điều 49 Luật việc làm 2013 thì thời gian chị đóng bảo xã hội cũng như bảo hiểm thất nghiệp mới chỉ có 5 tháng, cho nên chưa đáp ứng được yêu cầu mà tôi đã phân tích ở trên về thời gian đóng bảo hiểm xã hội cũng như bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy kết luận cuối cùng của tôi là bạn sẽ không được hưởng chế độ thai sản cũng như trợ cấp thất nghiệp.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội - Công ty luật MInh Khuê