Tháng 7/1997 có quyết định hết thời gian tập sự và được hưởng mức lương 1,92. Năm 1999 tôi thi đỗ công chức vẫn hưởng mức lương 1,92. Trong thời gian trên tôi đã hoàn thành việc học tập nâng cao trình độ Thạc sỹ từ (1996-1999). Đến năm 12/2002 lương cơ bản của tôi là: 2,16. Tính đến thời điểm 12/2015 mức lương của tôi: 3,99. Xin hỏi trong thời gian trên (7/1997- 11/2002) tôi luôn hoàn thành các công việc được giao, không vi phạm kỷ luật. Nhưng tôi không được nâng lương thường xuyên theo qui định ( Đủ thời gian 36 tháng).

Vậy nhà trường có thực hiện đúng qui định về việc nâng lương thường xuyên không? Nêu chưa đúng thì bây giờ giải quyết việc lương của tôi như thế nào?

Trân trọng cảm ơn !

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

 

Trả lời:

(câu hỏi đang trong quá trình biên tập câu trả lời)