Mấy tháng sau tôi xin xem tài liệu có gì mới, tôi xin ghi chụp và xác minh tính chân thực của tài liệu nhưng thẩm phán không cho. Đây là vụ án dân sự bình thường không có giấy tờ nào trong danh mục bí mật nhà nước. Theo luật tố tụng dân sự:

"Điều 58.Quyền, nghĩa vụ của đương sự

1. Các đương sự có các quyền, nghĩa vụ ngang nhau khi tham gia tố tụng.

2. Khi tham gia tố tụng, đương sự có các quyền, nghĩa vụ sau đây:
a) Cung cấp chứng cứ, chứng minh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình;
b) Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức đang lưu giữ, quản lý chứng cứ cung cấp chứng cứ đó cho mình để giao nộp cho Toà án;
c) Đề nghị Toà án xác minh, thu thập chứng cứ của vụ án mà tự mình không thể thực hiện được hoặc đề nghị Toà án triệu tập người làm chứng, trưng cầu giám định, định giá; khiếu nại với Viện kiểm sát về những chứng cứ mà Toà án đã xác minh, thu thập do đương sự khác yêu cầu;
d) Được biết và ghi chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ do các đương sự khác xuất trình hoặc do Toà án thu thập;"

"Điều 175. Quyền, nghĩa vụ của người được thông báo

1. Trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận được thông báo, người được thông báo phải nộp cho Toà án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của người khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu có. Trong trường hợp cần gia hạn thì người được thông báo phải có đơn xin gia hạn gửi cho Toà án nêu rõ lý do; nếu việc xin gia hạn là có căn cứ thì Toà án phải gia hạn, nhưng không quá mười lăm ngày.

2. Người được thông báo có quyền yêu cầu Toà án cho xem, ghi chép, sao chụp đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện."

Tôi đã nộp đơn xin sao chụp nhưng tôi xin xem, ghi chép sao chụp lại không được tòa án chấp nhận.

- Có phải như vậy tòa án xâm phạm quyền lợi chính đáng của tôi được ghi trong luật? 

- Tại sao tòa án lại thụ lý đòi xóa bỏ di chúc năm 2004 được UBND phường L., tỉnh H chứng thực để đòi chia theo di chúc năm 1994 mà mẹ tôi đã xóa bỏ.

- Tôi đã nộp đơn gửi Chánh án tòa án TP H ngày 4/1/2016 đến nay gần 2 tháng mà chưa có trả lời nên sau khi nộp 15 ngày tôi lại gửi một đơn nữa vẫn chưa thấy hồi âm. Xin hỏi thời gian tiếp nhận trả lời công dân là bao nhiêu trong luật tiếp công dân? 

Tôi khẳng định Tòa án H đang xâm phạm quyền lợi hợp pháp của tôi. Liệu tôi có còn tin tưởng khi chính tòa án đó đang thụ lý vụ án mà tôi là nguyên đơn. Bây giờ tôi phải làm gì để bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật. Tôi xin trân trọng cám ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn Luật dân sự của công ty Luật Minh khuê.

Luật sư​ ư vấn Luật dân sự gọi: 1900.6162

 

Trả lời

 

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật tố tụng dân sự 2004 (sửa đổi, bổ sung 2011)

Bộ luật dân sự 2005

Nội dung phân tích: 

1. Việc Tòa án không chấp nhận cho xem, ghi chép, sao chụp lại tài liệu có phải là xâm phạm quyền lợi chính đáng của bị đơn không?

Căn cứ Điểm đ, khoản 2, Điều 58, Khoản 2, Điều 60, Khoản 2, Điều 175, Bộ luật tố tụng dân sự 2004 (sửa đổi, bổ sung 2011) thì bị đơn có quyền Được biết và ghi chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ do các đương sự khác xuất trình hoặc do Tòa án thu thập; Được Tòa án thông báo về việc bị khởi kiện; khi được thông báo có quyền yêu cầu Toà án cho xem, ghi chép, sao chụp đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện. Như vậy, bạn được quyền xem,ghi chéo, sao chụp đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ liên quan kèm theo đơn khởi kiện của nguyên đơn hoặc do tòa án thu thập được và Toà án có trách nhiệm tạo điều kiện cho đương sự thực hiện quyền của mình. 

2. Tại sao tòa án thụ lý đòi xóa bỏ di chúc năm 2004 được UBND phường L., tỉnh H chứng thực để đòi chia theo di chúc năm 1994 mà mẹ tôi đã xóa bỏ? 

Trước hết, cần xem xét tính hợp pháp của di chúc được lập sau cùng (di chúc năm 2004).

Điều 652, Bộ luật dân sự 2005 quy định về Di chúc hợp pháp như sau:  

"1. Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực. 

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực."

"Điều 667. Hiệu lực pháp luật của di chúc

1. Di chúc có hiệu lực pháp luật từ thời điểm mở thừa kế.

2. Di chúc không có hiệu lực pháp luật toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau đây:

a) Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;

b) Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế.

Trong trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực pháp luật.

3. Di chúc không có hiệu lực pháp luật, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.

4. Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực pháp luật.

5. Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực pháp luật."

Căn cứ các quy định trên, khi có nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì, với điều kiện di chúc cuối cùng đáp ứng điều kiện của một di chúc hợp pháp, bản di chúc sau cùng có hiệu lực. Khi bản di chúc năm 2004 vi phạm điều kiện về di chúc hợp pháp thì di chúc lập sau (nếu là di chúc hợp pháp) sẽ có hiệu lực.

3. Thời gian tiếp nhận trả lời công dân là bao nhiêu?

Trong trường hợp bạn viết đơn khiếu nại lên Chánh án Tòa án nhân dân thì nếu nội dung khiếu nại không phải là đối với "bản án, quyết định sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm của Toà án và các quyết định tố tụng khác do người tiến hành tố tụng dân sự ban hành, nếu có kháng cáo, kháng nghị, khiếu nại, kiến nghị" mà về việc khác, thì thời hiệu khiếu nại là mười lăm ngày, kể từ ngày người khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi tố tụng mà người đó cho rằng có vi phạm pháp luật. Trong trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hạn quy định tại Điều này thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hiệu khiếu nại. (Điều 394, Bộ Luật tố tụng dân sự 2004, sửa đổi, bổ sụng 2011).

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn luật dân sự.