Luật sư tư vấn về chủ đề "tố tụng dân sự"

tố tụng dân sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tố tụng dân sự.

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 mới nhất đang áp dụng 2022

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 mới nhất đang áp dụng 2022
Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Luật Minh Khuê giới thiệu toàn văn bộ luật quan trọng này:

Người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong tố tụng dân sự là gì ?

Người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong tố tụng dân sự là gì ?
Trong quá trình giải quyết một vụ án dân sự, đôi khi bất ngờ xuất hiện thêm những nhân vật mà dù không ai muốn thì họ vẫn có quyền và phải được tham gia vào vụ án. Vì kết quả giải quyết vụ án dù thế nào cũng sẽ ảnh hưởng đến những người này. Đó là “người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan”. Luật sư phân tích cụ thể:

Các nguyên tắc cơ bản của Luật tố tụng dân sự Việt Nam

Các nguyên tắc cơ bản của Luật tố tụng dân sự Việt Nam
Các nguyên tắc của luật tố tụng dân sự được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của pháp luật xã hội chủ nghĩa. Các nguyên tắc này là những tư tưởng chỉ đạo, định hướng cho việc xây dựng và thực hiện pháp luật tố tụng dân sự.

Quy định về đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự.

Quy định về đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự.
Người đại diện theo ủy quyền là người thông qua văn bản ủy quyền thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn trong phạm vi được ủy quyền, là người nhân danh và vì lợi ích của người được đại diện xác lập, thực hiện các giao dịch nhất định. Vậy, Trong tố tụng dân sự, đại diện theo ủy quyền được quy định ra sao?

Bộ luật tố tụng dân sự là gì ? Đối tượng, phương pháp điều chỉnh của bộ luật tố tụng dân sự ?

Bộ luật tố tụng dân sự là gì ? Đối tượng, phương pháp điều chỉnh của bộ luật tố tụng dân sự ?
Bộ luật tố tụng dân sự là văn bản luật do Quốc hội ban hành quy định trình tự, thủ tục, nội dung tiến hành các hoạt động khởi kiện, điểu tra, xét xử, thi hành án và những quan hệ pháp luật khác nảy sinh trong quá trình giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.

Những tình tiết, sự kiện nào không phải cần chứng minh trong tố tụng dân sự ?

Những tình tiết, sự kiện nào không phải cần chứng minh trong tố tụng dân sự ?
Chứng minh là để xác định sự thật của vụ việc dân sự nên mọi tình tiết, sự kiện liên quan đến vụ việc dân sự đều phải chửng minh. Tuy nhiên, căn cứ vào tính chất, đặc điểm của một số loại tình tiết, sự kiện thì chúng có thể được toà án sử dụng để giải quyết vụ việc dân sự mà không phải chứng minh.

Khởi kiện vụ án dân sự là gì? Quyền khởi kiện của đương sự trong tố tụng dân sự

Khởi kiện vụ án dân sự là gì? Quyền khởi kiện của đương sự trong tố tụng dân sự
Quyền khởi kiện của đương sự là một trong những quyền cơ bản của công dân đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013, đồng thời được thể chế hóa cụ thể trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Tìm hiểu quy định về quyền khởi kiện của đương sự trong tố tụng dân sự trong bài viết dưới đây:

Phân tích nội dung các nguyên tắc của luật tố tụng dân sự Việt Nam

Phân tích nội dung các nguyên tắc của luật tố tụng dân sự Việt Nam
Theo nghĩa chung, nguyên tắc được hiểu là "điều cơ bản định ra, nhất thiết phải tuân theo trong một loạt việc làm". Do vậy, bất kỳ hoạt động có mục đích nào muốn đạt được kết quả đòi hỏi những người tham gia hoạt động phải xác định được các nguyên tắc hoạt động và tuân thủ triệt để nó.

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự là gì? Quy định về các biện pháp khẩn cấp tạm thời theo Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành?

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự là gì? Quy định về các biện pháp khẩn cấp tạm thời theo Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành?
Các biện pháp khẩn cấp tạm thời được quy định trong BLTTDS năm 2015 đã góp phần giải quyết yêu cầu cấp bách của đương sự, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, thu thập chứng cứ, bảo vệ chứng cứ, bảo toàn tình trạng hiện có tránh gây thiệt hại không thể khắc phục được, đảm bảo cho việc giải quyết vụ án hoặc việc thi hành án. Bài viết xoay quanh vấn đề về các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.