Luật sư tư vấn về chủ đề "tố tụng dân sự"

tố tụng dân sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tố tụng dân sự.

Quyền dân sự và chính trị trong pháp luật Việt Nam

Quyền dân sự và chính trị trong pháp luật Việt Nam
Quy định trên được tái khẳng định ở Điều 32 Bộ luật dân sự (BLDS) năm 2005, trong đó nêu rằng: “Cá nhân có quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể. Không ai được xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, thân thể của người khác”

Phân loại thẩm quyền dân sự của tòa án nhân dân các cấp

Phân loại thẩm quyền dân sự của tòa án nhân dân các cấp
Thẩm quyền dân sự của toà án là quyền xem xét giải quyết các vụ việc và quyền hạn ra các quyết định khi xem xét giải quyết các vụ việc đó theo thủ tục tố tụng dân sự của toà án.Dưới đây là những vấn đề liên quan đến thẩm quyền dân sự của tòa án nhân dân các cấp

Chủ thể và đối tượng của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự?

Chủ thể và đối tượng của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự?
Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự là sự thoả thuận bằng văn bản giữa bên bảo hiểm với bên tham gia bảo hiểm, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm cam kết sẽ bồi thường thiệt hại đối với người thứ ba thay cho bên được bảo hiểm nếu có sự kiện bảo hiểm, bên tham gia bảo hiểm có nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm.

Thừa kế nghĩa vụ tố tụng trong trường hợp vụ án chưa được thụ lý

Thừa kế nghĩa vụ tố tụng trong trường hợp vụ án chưa được thụ lý
Trường hợp đương sự là cá nhân đang tham gia tố tụng chết thì trong một số trường hợp người thừa kế của họ được tham gia tố tụng. Vậy nếu vụ án chưa được thụ lý thì người thừa kế có được kế thừa tham gia tố tụng không và nếu kế thừa thì tư cách tố tụng của người thừa kế là như thế nào?

Tư cách tham gia tố tụng của người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng

Tư cách tham gia tố tụng của người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng
Về nguyên tắc khi thụ lý vụ án dân sự, Tòa án đã xác định tư cách tố tụng của các đương sự như nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan,… Khi cá nhân tham gia tố tụng chết luật cũng không quy định phải thay đổi tư cách tố tụng của các đương sự kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng.

Nhiệm vụ của luật Tố tụng dân sự Việt Nam thời kỳ mới

Nhiệm vụ của luật Tố tụng dân sự Việt Nam thời kỳ mới
Luật tổ tụng dân sự Việt Nam là một ngành luật trong hệ thống pháp luật của Việt Nam, bao gôm hệ thổng các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong tố tụng dân sự để bảo đảm việc giải quyết vụ việc dân sự. Vậy, luật Tố tụng dân sự Việt Nam có vai trò cụ thể gì?

Đặc điểm quy chế pháp lý dân sự của pháp nhân nước ngoài

Đặc điểm quy chế pháp lý dân sự của pháp nhân nước ngoài
Việc các nước trong khối ASEAN ký Hiệp định khung về khu vực đầu tư ASEAN ngày 7-10-1998 là một bước tiến quan trọng trong quá trình thực hiện việc dành cho các pháp nhân của nhau chế độ đãi ngộ quốc dân khá rộng rãi trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp

Tìm hiểu một số quy định về quyền khởi kiện của đương sự là người chưa thành niên?

Tìm hiểu một số quy định về quyền khởi kiện của đương sự là người chưa thành niên?
Có thể nói, quyền khởi kiện là một trong những quyền con người cơ bản “Ai cũng có quyền yêu cầu tòa án quốc gia có thẩm quyền can thiệp chống lại những hành động vi phạm những quyền căn bản được hiến pháp và luật pháp thừa nhận”. Như vậy, khi quyền và lợi ích hợp pháp của một người bị ...

Khái niệm quy chế pháp lý dân sự của người nước ngoài

Khái niệm quy chế pháp lý dân sự của người nước ngoài
Trong khoa học pháp lý, có ý kiến cho rằng, cắc yếu tố cấu thành cơ bản, hạt nhân của khái niệm địa vị pháp lý của cá nhân chính là những yếu tố cấu thành của nội dung quy chế pháp lý của cá nhân .Có thể nói rằng, quỹ chế pháp lý của cá nhân là địa vị pháp lý của cá nhân theo nghĩa hẹp

Cơ sở xây dựng quy chế pháp lý dân sự của người nước ngoài

Cơ sở xây dựng quy chế pháp lý dân sự của người nước ngoài
Theo pháp luật và thực tiễn của các nước trên thế giới, quy chế pháp lý dân sự của người nước ngoài, trong từng loại hay nhóm quan hệ dân sự cụ thể, có thể được xây dựng trên cơ sở hoặc chế độ đãi ngộ quốc dân, hoặc chế độ tối huệ quốc, hay chế độ đãi ngộ đặc biệt

Bàn luận và phân tích về chính sách pháp luật dân sự

Bàn luận và phân tích về chính sách pháp luật dân sự
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về chính sách pháp luật dân sự; Lịch sử hình thành chính sách pháp luật dân sự; Khó khăn của xây dựng chính sách pháp luật dân sự mới của nước ta hiện nay...