Câu hỏi được biên tập từ Chuyên mục Tư vấn Luật Lao động của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn về hưởng lương sau khi về hưu

Luật sư Tư vấn Luật Lao động gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bác đã tin tưởng gửi thắc mắc về cho chúng tôi, với vấn đề của bác chúng tôi xin được giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Nghị định 153/2013/NĐ-CP sử đổi, bổ sung một số điều nghị định 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân

2. Nội dung tư vấn

Theo như thông tin mà bác cung cấp thì bác là quân nhân chuyên nghiệp công tác tại cơ quan có hưởng phụ cấp thâm niên được 24% nay do yêu cầu của tổ chức sang công tác ở cơ quan khác không có chế độ phụ cấp nữa. Do đó, trường hợp của bác sẽ căn cứ vào khoản 7 của nghị định 68 và đã được nghị định 153 sửa đổi, bổ sung như sau:

"7. Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đã chuyển sang ngạch công chức, viên chức quốc phòng, công an, cơ yếu hoặc chuyển ngành sang làm việc trong biên chế tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc chuyển ngành sang doanh nghiệp Nhà nước, thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định rồi mới nghỉ hưu thì cách tính lương hưu thực hiện như sau:

a) Trường hợp quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành sang các ngành nghề không được hưởng phụ cấp thâm niên nghề và trong tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính lương hưu không có phụ cấp thâm niên nghề thì được lấy mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tại thời điểm nghỉ hưu, cộng thêm khoản phụ cấp thâm niên nghề (nếu đã được hưởng) tính theo thời gian phục vụ tại ngũ của mức lương sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân và sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân hoặc phụ cấp thâm niên nghề tính theo thời gian làm việc trong tổ chức cơ yếu tại thời điểm liền kề trước khi chuyển ngành, được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại thời điểm nghỉ hưu để làm cơ sở tính lương hưu;

b) Trường hợp quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành sang các ngành nghề được hưởng phụ cấp thâm niên nghề và trong tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính lương hưu đã có phụ cấp thâm niên nghề thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu thực hiện theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều này;

c) Trường hợp quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đã chuyển ngành rồi nghỉ hưu mà khi nghỉ hưu có mức lương hưu tính theo Điểm a, Điểm b Khoản này thấp hơn mức lương hưu tính theo mức lương bình quân của quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu tại thời điểm chuyển ngành thì được lấy mức bình quân tiền lương tháng tại thời điểm chuyển ngành và được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại thời điểm nghỉ hưu để làm cơ sở tính lương hưu."

Theo đó trường hợp của bác sẽ áp dụng điểm a, cụ thể: cơ quan mới của bác không có phụ cấp tính thâm niên nghề thì sẽ được lấy mức bình quân tiền lương hàng tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tại thời điểm nghỉ hưu, cộng thêm khoản phụ cấp thâm niên nghề là 24% để làm cơ sở tính lương hưu. Như vậy, 24% thâm niên nghề của bác ở cơ quan cũ sẽ được tính làm cơ sở để tính lương hưu cho bác khi bác nghỉ hưu.

Trên đây là ý kiến của chúng tôi về vấn đề của bác, hy vọng có thể giúp bác giải quyết được những thắc mắc của mình. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác bác có thể trực tiếp đến văn phòng của công ty chúng tôi ở địa chỉ trụ sở Công ty luật Minh Khuê hoặc bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email hoặc gọi điện để được tư vấn qua tổng đài 1900.6162 .

Chúc bác nhiều sức khỏe.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật - Công ty Luật Minh Khuê.