Cán bộ thực hiện không để ý nên đã đăng ký kết hôn cho chúng tôi, đến nay thì sự việc chúng tôi có con đến đăng ký khai sinh thì phát hiện giấy Chứng nhận kết hôn không phải tên của vợ tôi. Nay tôi gửi đơn đến Toà án nhân dân huyện để yêu cầu huỷ hôn nhân trái pháp luật nhưng toà án không thụ lý hồ sơ và trả lời trường hợp của tôi do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định thu hồi. Vậy tôi muốn hỏi trường hợp củatôi phải làm thủ tục gì, gửi đến cơ quan nào để được xử lý, giải quyết? Rất mong được sự tư vấn giúp đỡ để tôi được đăng ký khai sinh cho con có tên cha và mẹ hợp pháp.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật hôn nhân của Công ty luật Minh Khuê.

                                   Tư vấn về  thủ tục hủy kết hôn?

                                         Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến:1900.6162

Trả lời:

Kính chào và cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Luật Minh Khuê của chúng tôi.Với câu hỏi trên chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

 

I Cơ sở pháp lý:

 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH hợp nhất Bộ luật Tố tụng dân sự của Văn phòng quốc hội ban hành ngày 20/3/2013.

II Nội dung phân tích:

Theo khoản 1,khoản 2 Điều 10 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 

Điều 10. Người có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật

1. Người bị cưỡng ép kết hôn, bị lừa dối kết hôn, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền tự mình yêu cầu hoặc đề nghị cá nhân, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều này yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật do việc kết hôn vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 của Luật này.

2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật do việc kết hôn vi phạm quy định tại các điểm a, c và d khoản 1 Điều 8 của Luật này:

a) Vợ, chồng của người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác; cha, mẹ, con, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật khác của người kết hôn trái pháp luật;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ.

Như vậy thì bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu hủy bỏ việc kết hôn trái pháp luật

Theo khoản 1 và khoản3 và khoản 4 Điều 11 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

Điều 11. Xử lý việc kết hôn trái pháp luật

1. Xử lý việc kết hôn trái pháp luật được Tòa án thực hiện theo quy định tại Luật này và pháp luật về tố tụng dân sự.

3. Quyết định của Tòa án về việc hủy kết hôn trái pháp luật hoặc công nhận quan hệ hôn nhân phải được gửi cho cơ quan đã thực hiện việc đăng ký kết hôn để ghi vào sổ hộ tịch; hai bên kết hôn trái pháp luật; cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

4. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn Điều này.

Như vậy thì theo quy định của pháp luật yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật phải được gửi tới tòa án nơi đương sự có hộ khẩu thường trú và quyết  định của Tòa án về việc hủy kết hôn trái pháp luật được gửi cho cơ quan đã thực hiện việc đăng ký kết hôn để ghi vào sổ hộ tịch; hai bên kết hôn trái pháp luật;( Tức là gửi cho ủy ban nhân dân xã nơi bạn đăng ký kết hôn

Như vậy tòa án trả lời cho bạn là sai vì tòa án có thẩm quyền tuyên bố hủy bỏ việc kết hôn trái pháp luật chứ chủ tịch ủy ban nhân dân huyện không có thẩm quyền này

Trước tiên bạn sẽ phải  nộp đơn yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật, sau khi Tòa án căn cứ vào đơn của bạn cùng những chứng cứ Tòa sẽ ra quyết định có thụ lý vụ việc của bạn hay không

Điều 312 Đơn yêu cầu Tòa án giả quyết vụ việc dân sự Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH hợp nhất Bộ luật Tố tụng dân sự của Văn phòng quốc hội ban hành ngày 20/3/2013.

1. Người yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự phải gửi đơn đến Tòa án có thẩm quyền quy định tại mục 2 Chương III của Bộ luật này.

2. Đơn yêu cầu phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm viết đơn;

b) Tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết đơn;

c) Tên, địa chỉ của người yêu cầu;

d) Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết và lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự đó;

đ) Tên, địa chỉ của những người có liên quan đến việc giải quyết đơn yêu cầu, nếu có;

e) Các thông tin khác mà người yêu cầu Xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu;

g) Người yêu cầu là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ, nếu là cơ quan, tổ chức thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn.

3. Gửi kèm theo đơn yêu cầu là tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.

Theo khoản 1 Điều 28 Những yêu cầu về hôn nhân gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

1. Yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật.

Theo khoản 2b Điều 33 Thẩm quyền của tòa án nhân dân huyện ,quận ,thị xã thành phố trực thuộc tỉnh

2. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết những yêu cầu sau đây:

b) Yêu cầu về hôn nhân và gia đình quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 28 của Bộ luật này

Việc bạn nộp đơn yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật thuộc vụ việc dân sự được quy định tại khoản 1 Điều 28 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH hợp nhất Bộ luật Tố tụng dân sự của Văn phòng quốc hội ban hành ngày 20/3/2013. Cũng trong quy định tại Điều 311 văn bản hợp nhất này thì: “Tòa án áp dụng những quy định của Chương này, đồng thời áp dụng những quy định khác của Bộ luật này không trái với những quy định của Chương này để giải quyết những việc dân sự quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7 và 8 Điều 26, các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 7 Điều 28, khoản 1 và khoản 4 Điều 30, khoản 3 Điều 32 của Bộ luật này”

 Và thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu của bạn sau khi đã được Tòa án thụ lý sẽ được áp dụng theo tinh thần Điều 179 văn bản pháp luật nói trên. Theo đó, kể từ thời điểm Tòa án thụ lý, thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu là từ 2 đến 4 tháng đối với vụ việc đơn giản và 3 đến 6 tháng đối với các vụ việc phức tạp.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của bạn.Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến bạn chưa hiểu hết vấn đề hoặc và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của bạn.

Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật hôn nhân