Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn Luật Doanh nghiệp của công ty Luật Minh Khuê

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến: 1900.6162

 

Kính chào và cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chứng tôi. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

 

I Cơ sở pháp lý:

Luật  doanh nghiệp năm 2014

II Nội dung trả lời:

Điều 47 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định

Điều 47 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

>> Xem thêm:  Quy định về tăng, giảm vốn điều lệ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên ?

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trongphạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật này;

Theo quy dịnh tại Điều 50 khoản 5 thì thành viên được ưu tiên góp thêm vốn điều lệ  vào công ty

Điều 50 Quyền của thành viên

5. Được ưu tiên góp thêm vốn vào công ty khi công ty tăng vốn điều lệ.

Theo quy định tại Điều 51 và Điều 68

Điều 51 Nghĩa vụ của thành viên

1. Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 48 của Luật này.

Điều 68 Thay đổi vốn điều lệ

1. Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

>> Xem thêm:  Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 (hai) thành viên trở lên

a) Tăng vốn góp của thành viên;

b) Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

2. Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định tại Điều 53 của Luật này. Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

Như vậy thì theo quy định trên công ty trách nhiệm hữu hạn có thể huy động vốn bằng hình thức tăng vốn góp của thành viên hoặc tiếp nhận vốn góp của thành viên mới. Trường hợp bạn hỏi công ty bạn huy động vốn bằng hình thức vay cá nhân chứ không phải tăng vốn góp của thành viên thì đây là khoản nợ của công ty chứ không phải khoản nợ riêng của thành viên nào , Và  theo quy định của Luật thì thành viên chỉ chịu trách nhiệm đối với số vốn đã góp vào công ty. Như vậy thì không thể yêu cầu thành viên chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản về khoản vay đó được nếu đây là khoản vay của công ty.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về ý kiến tư vấn xin hãy liên hệ với tổng đài 1900.6162 để được tư vấn trực tiếp hoặc bạn có thể liên hệ với gmail : [email protected]

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp công ty Luật Minh Khuê.

Trân trọng.

 

>> Xem thêm:  Mẫu điều lệ công ty cổ phần bản cập nhật mới nhất năm 2020