Do điều kiện xa nhà e muốn hết thời gian tập sự xin chuyển công tác về huyện thuộc tỉnh Đak Lak được không ạ? Thủ tục hồ sơ của em phải nộp ở sở nội vụ tỉnh đak lak hay huyện nơi em muốn chuyển đến? Nếu đã được huyện nơi em muốn chuyển tới tiếp nhận có phải thông qua sở nội vụ tỉnh đak lak hay UBND tỉnh đak lak ko? Nơi em đang công tác cần thủ tục hồ sơ như thế nào? Nộp trước khi có quyết định tiếp nhận của bên e muốn chuyển đến hay nộp sau khi có quyết định?

Mong luật sư tư vấn giúp cho e sớm với ạ. E xin cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mụctư vấn luật lao độngcủa Công ty luật Minh Khuê.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi xin trả lời thắc mắc của bạn như sau:

Cơ sở pháp lý:

- Luật cán bộ công chức năm 2008

- Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Nội dung tư vấn:

Việc xin chuyển công tác đối với cán bộ, công chức như trường hợp của bạn không được quy định rõ ở các văn bản pháp luật có liên quan về cán bộ, công chức. Tuy nhiên tại Khoản 10 Điều 7 Luật cán bộ, công chức năm 2008 có quy định rằng:
"Điều động là việc cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển từ cơ quan, tổ chức, đơn vị này đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác."
 Và tại Điều 50 Luật cán bộ công chức 2008 cũng có quy định:

"1. Việc điều động công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức.

2. Công chức được điều động phải đạt yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm mới."
Việc điều động công chức được thực hiện theo quy định tại Điều 35 Nghị định 24/2010/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức:
  
"Việc điều động công chức được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
1. Theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể;
2. Chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật;
3. Theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền."
 
Việc điều động công chức được thực hiện theo quy định tại Điều 35 Nghị định 24/2010/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, thẩm quyền, trình tự, thủ tục điều động được quy định tại Điều 38,Nghị định 24/2010/NĐ-CP.

Như vậy, nếu bạn muốn chuyển công tác từ Tỉnh Kon Tum về công tác tại Dak Lak thì bạn sẽ phải  được sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan đang công tác và cơ quan dự kiến chuyển đến, và khi đó bạn không phải thi tuyển công chức mà làm thủ tục thuyên chuyển công tác.

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản2, Khoản 3, Điều 39 Nghị định 24/2010/NĐ-CP:

" 1. Trường hợp công chức được điều động, luân chuyển đến vị trí công tác khác không phù hợp với ngạch công chức hiện giữ thì phải chuyển ngạch theo quy định tại Điều 29 Nghị định này và thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm kể từ ngày có quyết định điều động, luân chuyển.

2. Trường hợp công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được điều động đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ trong thời gian 06 tháng.

3. Trường hợp công chức được luân chuyển đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng trong thời gian luân chuyển."

Và như vậy bạn có thể được biên chế công chức nhà nước như ở tỉnh Kon Tum.
 
– Về thủ tục chuyển công tác hiện nay thực hiện theo quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức,viên chức của mỗi tỉnh, ở mỗi tỉnh khác nhau thì thủ tục sẽ khác nhau, nhưng bắt buộc phải có các nội dung sau đây:
 
+ Đơn xin chuyển công tác;
 
+ Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền (quyết định điều động);
 
+ Văn bản đồng ý tiếp nhận của cơ quan chuyển đến;
 
– Về thẩm quyền tiếp nhận thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh nơi bạn sẽ chuyển đến công tác.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi. Rất cảm ơn bạn đa tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật lao động