Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp đáp luật lao động của Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến qua điện thoại gọi:    1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi, về vấn đề này chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Luật cán bộ, công chức 2008

Quyết định số 27/2003/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : QĐ ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo

2. Nội dung tư vấn

>> Xem thêm:  Điều chuyển lao động và chế độ nâng lương của công chức, viên chức ?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 của Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo thì:

"Bổ nhiệm lại là việc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo tiếp tục giữ chức vụ đang đảm nhiệm khi hết thời hạn bổ nhiệm". 

Theo như quy định trên thì bản chất của việc bổ nhiệm lại là việc bổ nhiệm công chức đã hết thời hạn bổ nhiệm, hoặc đã hết thời hạn bị cách chức tiếp tục giữ chức vụ trước đó đã đảm nhiệm. Vì vậy, trong trường hợp của bạn, bạn có thể sẽ được bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng trước đó bạn đã giữ hoặc chức vụ Trưởng phòng tương đương. Tuy nhiên, theo như quy định tại khoản 4 Điều 82 Luật cán bộ, công chức năm 2008 thì đối với: 

"4. Cán bộ, công chức bị kỷ luật cách chức do tham nhũng thì không được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý".

Như vậy, trong trường hợp của bạn, nếu bạn bị cách chức do hành vi tham nhũng, thì khi hết thời hạn bị kỷ luật cách chức thì bạn cũng sẽ không đủ điều kiện để được bổ nhiệm lại vào vị trí Trưởng phòng như trước đây. 

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng!

Trân trọng ./.

Bộ phận Tư vấn Luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê  

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc đánh giá xếp loại công chức đối với giáo viên?