1. Tư vấn về việc thu tiền sử dụng đất của dự án ?

Thưa Luật sư, tôi được Uỷ ban nhân dân cấp huyện giao cho một diện tích đất để triển khai dự án nhà ở, vừa qua UBND huyện có tính tiền sử dụng đất của dự án, nhưng số tiền quá lớn nên tôi muốn hỏi: Cách tính diện tích đóng tiền sử dụng đất là toàn bộ diện tích của dự án hay chỉ là phần diện tích đất ở, các diện tích đất khác như đất công cộng, công viên, trường học... có phải đóng tiền sử dụng đất không ?
Cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến (24/7) gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Theo Điều 3 của Nghị định 45/2014/NĐ-CP Quy định về tiền sử dụng đất qui định về căn cứ tính tiền sử dụng đất thì:

"Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai và được xác định trên các căn cứ sau:

1. Diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất.

2. Mục đích sử dụng đất.

3. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất:

a) Giá đất theo Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quy định áp dụng trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở trong hạn mức.
Việc xác định diện tích đất trong hạn mức tại Điểm này phải đảm bảo nguyên tắc mỗi hộ gia đình (bao gồm cả hộ gia đình hình thành do tách hộ theo quy định của pháp luật), cá nhân chỉ được xác định diện tích đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở một lần và trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhiều thửa đất trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì hộ gia đình, cá nhân đó được cộng dồn diện tích đất của các thửa đất để xác định diện tích đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở nhưng tổng diện tích đất lựa chọn không vượt quá hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở tại địa phương nơi lựa chọn.

Hộ gia đình, cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của việc kê khai diện tích thửa đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở được áp dụng tính thu tiền sử dụng đất; nếu bị phát hiện kê khai gian lận sẽ bị truy thu nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai và bị xử phạt theo quy định của pháp luật về thuế.

b) Giá đất cụ thể được xác định theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư quy định tại Nghị định của Chính phủ về giá đất áp dụng trong các trường hợp sau:

- Xác định tiền sử dụng đất đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; từ 10 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; từ 20 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh còn lại trong các trường hợp: Tổ chức được giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân được giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức.

- Xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

c) Giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại áp dụng để xác định tiền sử dụng đất trong các trường hợp:

- Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

- Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;

- Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức.

Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng cho các trường hợp quy định tại Điểm này.".

Như vậy, tính tiền sử dụng đất dựa trên 3 căn cứ trên. Và cách tính được qui định tại Điều 4 Nghị định 45/2014/NĐ-CP và Điều 3 Thông tư số 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất​ , bạn có thể tham khảo để biết cụ thể hơn về số tiền cần đóng trên thực tế, cụ thể như sau:

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất phải nộp được xác định theo công thức sau:

Tiền sử dụng đất phải nộp

=

Giá đất tính thu tiền sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất

x

Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất

-

Tiền sử dụng đất được giảm theo quy định tại Điều 12 Nghị định 45/2014/NĐ-CP (nếu có)

-

Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất (nếu có)

Trong đó:

a) Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất là diện tích đất có thu tiền sử dụng đất ghi trên quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
b) Giá đất tính thu tiền sử dụng đất được xác định theo quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

c) Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất là tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng cho Nhà nước.".

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email Tư vấn pháp luật đất đai qua Email hoặc qua tổng đài 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp. Trân trọng./.

2. Điều kiện nhận chuyển nhượng, góp vốn, thực hiện dự án xây dựng ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Xin cho biết quy định của pháp luật về điều kiện nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp ? Pháp luật quy định như thế nào về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở; dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê ?
Cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Thứ nhất, quy định của pháp luật về điều kiện nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp như sau:

Điều 193 Luật đất đai 2013 quy định về điều kiện nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp như sau: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án;

- Mục đích sử dụng đối với diện tích đất nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Đối với đất chuyên trồng lúa nước thì người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải nộp một khoản tiền để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa theo quy định của Chính phủ.

Thứ hai, pháp luật quy địnhvề điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở; dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê như sau:

Điều 194 Luật đất đai năm 2013 quy định về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở; dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê như sau: Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở được thực hiện theo quy định sau đây:

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy định của Chính phủ về điều kiện loại đô thị để cho phép chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô sau khi đã hoàn thành đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và nghĩa vụ tài chính về đất đai;

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở thì được chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án khi đã có Giấy chứng nhận. Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải thực hiện dự án đầu tư đúng theo tiến độ đã được phê duyệt.

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có đủ các điều kiện sau:

(i) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật đất đai (đã trình bày ở phần trên);

(ii) Đất không có tranh chấp;

(iii) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

(iv) Trong thời hạn sử dụng đất.

(v) Dự án phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt.

Khuyến nghị: Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật Đất đai về chuyển nhượng đất nông nghiệp, gọi: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!

3. Chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật ?

Chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp theo quy định của pháp luật:

1. Việc chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản.

2. Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng phải là tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản có các điều kiện. Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của chủ đầu tư đã chuyển nhượng.

3. Việc chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản.

4. Chính phủ quy định cụ thể về chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

>> Tham khảo dịch vụ: Luật sư tư vấn vụ án tranh chấp kinh doanh, thương mại

4. Một số dự án bất động sản đình đám nhất

Những dự án có số vốn khổng lồ lên đến hàng tỷ đôla cùng với các công trình cao nhất nhì Việt Nam được công bố thu hút sự quan tâm của dự luận trong bối cảnh thị trường chung ảm đạm.

1. Resort 4,5 tỷ USD tại Ninh Thuận

Dự án Khu du lịch tổng hợp cao cấp Mũi Dinh, tỉnh Ninh Thuận được xếp vào hàng khủng khi số vốn đầu tư lên tới 4,5 tỷ USD. Dự án gồm các hạng mục nghỉ dưỡng, biệt thự cao cấp, giải trí tổng hợp quy mô lớn, khu công trình công ích... Đặc biệt khu du lịch này còn có sân golf Mũi Dinh thuộc danh mục các sân golf dự kiến phát triển đến năm 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt.

Dự án được triển khai trên diện tích 1.500 ha, do Công ty Polo Beach International Limited (Hong Kong) làm chủ đầu tư. Các hồ sơ xác nhận năng lực tài chính của chủ đầu tư đã được gửi đến Bộ Xây dựng xem xét.

Bộ Xây dựng đánh giá, trước mắt nên xem xét cho phép nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu lập dự án đầu tư cho diện tích 700 ha đất (diện tích đã được UBND tỉnh Ninh Thuận chấp thuận). Việc đầu tư mở rộng dự án giai đoạn tiếp theo (diện tích 800 ha) được xem xét sau khi đánh giá hiệu quả đầu tư của giai đoạn một.

2. Dự án 4 tỷ USD ở Quảng Nam

Ngay sau khi khu du lịch sinh thái Bãi biển Rồng có vốn đầu tư 4,15 tỷ USD bị hồi giấy phép đầu tư, tỉnh Quảng Nam lập tức có một dự án khổng lồ khác thay thế. Khu nghỉ dưỡng cao cấp phức hợp Nam Hội An do Công ty liên doanh đầu tư Genting VinaCapital làm chủ đầu tư được đánh giá ngang ngửa với Bãi biển rồng khi vốn đầu tư lên tới 4 tỷ USD.

Dự kiến, chủ đầu tư sẽ xây các hạng mục khách sạn, khu resort, biệt thự và khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài. Riêng hoạt động vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài được bố trí trong khu khách sạn 5 sao.

Khu nghỉ dưỡng cao cấp phức hợp Nam Hội An đã được Thủ tướng đồng ý về chủ trương đầu tư. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường. UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 và giao Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, để cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án theo quy định.

3. Khu giải trí lớn nhất Việt Nam - Happyland

Dự án Khu phức hợp giải trí Happyland với số vốn đầu tư gần 2 tỷ USD do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Phú An làm chủ đầu tư. Happyland dự kiến sẽ khởi công vào tháng 1/2011 và hoạt động vào năm 2014.

Dự án xây dựng trên diện tích gần 700 ha. Tọa lạc tại tỉnh Long An, Happyland đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần tôn tạo, duy trì cảnh quan của sông Vàm Cỏ Đông.

Đơn vị tư vấn thiết kế, quản lý vận hành của dự án là những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Tiêu biểu như Steelman Partners thiết kế ý tưởng, Tập đoàn PriceWaterhouse Coopers lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho toàn dự án, Công ty Hill International cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý, đơn vị Internatinal Creative Services Co đảm nhiệm vận hành...

Dự án gồm khu công viên, trung tâm thương mại, khách sạn 3-5 sao, công viên nước, vũ trường, chợ nổi, trung tâm văn hóa Việt Nam, khu đô thị liền kề.

Luật sư tư vấn điều kiện nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh và xây dựng ?

Luật sư tư vấn luật Đất đai qua điện thoại gọi số: 1900.6162

4. Hai tỷ USD xây thành phố casino ở Lạng Sơn

Dự án Sân golf khách sạn Hoàng Đồng Lạng Sơn ở đại lộ 1A thị trấn Cao Lộc (Lạng Sơn) có tổng diện tích 186 ha gồm tổ hợp quần thể khách sạn, chung cư, văn phòng cho thuê, khu nghỉ dưỡng... vừa được ra mắt vào khoảng giữa tháng 11.

Quần thể Dự án sân golf khách sạn Hoàng Đồng Lạng Sơn bao gồm trung tâm thương mại quốc tế rộng 50.000 m2, 6 tòa khách sạn và chung cư cao cấp, 10 tòa cao ốc văn phòng cho thuê. Đặc biệt dự án còn có 300 tòa biệt thự nghỉ dưỡng dưỡng, câu lạc bộ vui chơi giải trí, sân golf 18 lỗ và 12 tòa trung tâm casino. Trong giấy chứng nhận đầu tư, dự án đã có giấy phép xây dựng casino.

Sân golf khách sạn Hoàng Đồng Lạng Sơn dự kiến sẽ trở thành thành phố casino đầu tiên tại Việt Nam trên mặt tiền đại lộ 1A, thị trấn Cao Lộc, thuộc đặc khu kinh tế Lạng Sơn. Dự án có diện tích quy hoạch toàn khu là 186 ha và tổng vốn đầu tư lên tới 2 tỷ USD.

Hiện dự án Sân Golf Khách sạn Hoàng Đồng Lạng Sơn đã bán được 20 trong tổng số 240 căn biệt thự (đã xây thô và có sổ đỏ). Giá trung bình từ 4 tỷ đến 6 tỷ đồng mỗi căn.

5. Khoảng 1,4 tỷ USD xây đô thị sinh thái ở Phú Thọ

Tháng 6/2010, Công ty Việt Hân đã công bố dự án Khu đô thị Sinh thái Du lịch Nghỉ dưỡng Thể thao Tam Nông với tổng vốn đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD. Khu đất xây dựng dự án nằm ở trung tâm huyện Tam Nông (tỉnh Phú Thọ), cách Hà Nội khoảng 60 km. Dự án có tổng diện tích 2.050 ha đã được UBND tỉnh Phú Thọ cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 28/1.

Theo quy hoạch, dự án khu đô thị sinh thái này có một sân gofl 36 lỗ chiếm 351 ha với tiêu chuẩn quốc tế phục vụ cho các giải thi đấu của châu Á và thế giới. Khu biệt thự cao cấp chiếm 622 ha có phòng tắm hơi, nơi vui chơi giải trí, phòng massage.

Khu nghỉ dưỡng chiếm 242 ha, còn lại các trung tâm đô thị chiếm 115 ha, khu công viên vui chơi 86 ha, khu phức hợp thể thao rộng 105 ha. Khu casino chiếm 101,37 ha và trường đua ngựa rộng 137 ha sẽ là nơi thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đồng thời nhằm hiện đại hóa quốc gia. Dự án sẽ được hoàn thành trong khoảng 10 năm.

6. Hơn 1 tỷ USD xây tòa nhà 102 tầng tại Hà Nội

Tháng 5/2010, Tập đoàn Đại Dương và Tổng công ty Xây lắp Dầu khí PVC đã ký hợp tác đầu tư xây dựng tòa nhà cao nhất Việt Nam PVN Tower.

Với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD, PVN Tower được thiết kế cao 102 tầng, có khả năng vượt qua chiều cao của Keangnam - tòa nhà được coi là cao nhất Việt Nam hiện nay với 70 tầng.

PVN Tower dự định sẽ lựa chọn một trong ba kiến trúc sư nổi tiếng thế giới, gồm: Kiến trúc sư César Pelli, người Argentina, đã thiết kế tòa tháp đôi Petronas (Malaysia) cao 452m; Kiến trúc sư Adrian Smith, người Mỹ, đã thiết kế tòa tháp Dubai cao nhất thế giới - cao 828m (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất); Kiến trúc sư Karl Fender, người Australia, đã thiết kế tòa tháp Eureka (cao nhất Australia).

Tập đoàn Dầu khí đang cạnh tranh với VietinBank ngôi vị cao nhất Việt Nam khi công bố chiều cao lên đến khoảng 400 m. Tuy nhiên, ngôi vị này vẫn chưa được đổi chủ vì PVN Tower vẫn chưa được khởi công.

7. Dự án Lotus với số vốn 1 tỷ USD

Nằm trên khu đất rộng 4 ha phía Tây Hà Nội, công trình phức hợp đa chức năng gồm trung tâm thương mại, vườn treo và khách sạn 6 sao với hàng nghìn phòng ốc hiện đại. Dự án được thiết kế bởi Foster + Partners, một hãng nổi tiếng trên thế giới.

Chủ đầu tư - Tập đoàn Kinh Bắc đã đưa ra 24 phương án nâng tầng cho dự án Lotus với chiều cao từ 120m đến 600m. Một số mẫu như hình hoa sen, bông lúa, chùa Một Cột và sông Hồng đang được nhà đầu tư và công ty tư vấn thiết kế nghiên cứu chọn làm biểu tượng cho tòa nhà.

Trước đó, dự án Lotus do Tập đoàn Riviera (Nhật Bản) làm chủ đầu tư, có số vốn 500 triệu USD cao 15 tầng. Sau khi gặp khó khăn về tài chính, chủ đầu tư đã xin rút khỏi dự án và chuyển giao cho Tập đoàn Kinh Bắc.

Đến nay, Hà Nội vẫn chưa có quyết định chính thức về đề xuất xin nâng tầng của chủ đầu tư, cũng chưa tiết lộ tên gọi chính thức, song cho biết tổng mức đầu tư của dự án vào khoảng 1 tỷ USD.

8. Trung tâm tài chính Việt Nam - VFC

Dự án trung tâm tài chính Việt Nam - VFC tọa lạc tại góc đường Lê Hồng Phong - Ba Tháng Hai thuộc quận 10, TP HCM có tổng vốn đầu tư 930 triệu USD, khi hoàn thành toàn bộ giá trị của dự án dự kiến có thể lên đến khoảng 1,7 tỷ USD.

Dù được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ tháng 2/2008 nhưng do phải điều chỉnh đồ án quy hoạch đến 14 lần nên bị chậm tiến độ. Theo chủ đầu tư, công ty Berjaya Land Berhad (thuộc tập đoàn Berjaya - Malaysia), hiện dự án này đang trình lại đồ án quy hoạch chi tiết 1/500.

VFC được phát triển để tạo nên một trung tâm thương mại theo tiêu chuẩn quốc tế nằm ngay giữa trung tâm quận 10 của TP HCM với diện tích 6,8 ha. Dự án bao gồm ba cao ốc văn phòng làm việc 48 tầng hạng A, một tòa nhà 48 tầng làm khách sạn quốc tế 5 sao được trang bị đầy đủ tiện ích như câu lạc bộ khiêu vũ và hội nghị, một tòa nhà 48 tầng khác làm các khu dịch vụ hạng sang và khu mua sắm cao cấp.

9. Tòa tháp Vietinbank soán ngôi Keangnam trong cuộc chạy đua cao nhất VN

Mặc dù có số tầng thấp hơn nhưng VietinBank Tower vẫn được xếp vào công trình cao nhất Việt Nam (362 m) vượt qua Keangnam (cao 345 m). VietinBank Tower có vốn đầu tư 400 triệu USD, với tổng diện tích sử dụng 300.000 m2.

Tổ hợp bao gồm 2 tòa tháp, được liên kết với nhau bằng khối đế 7 tầng dành cho các mục đích sử dụng chung như phòng hội nghị, hội thảo, trung tâm thương mại cao cấp, quán cafe và nhà hàng ăn uống. Trên nóc khối nhà 7 tầng là vườn cây cảnh trang trí.

Tháp thứ nhất, cao 68 tầng, được thiết kế để tiết kiệm tối đa năng lượng tiêu thụ, sẽ là trụ sở làm việc chính của VietinBank. Tháp thứ hai, với 48 tầng, sẽ là nơi đặt khách sạn 5 sao, khu chăm sóc sức khỏe, dịch vụ spa và căn hộ cao cấp cho thuê. Điểm nhấn của tòa tháp thứ hai là “quán bar kim cương” - điểm đến cho những bữa tối mang phong cách hoàn toàn mới trên nóc của tòa nhà.

Dự án được động thổ vào ngày 20/10 với sự tham gia của nhà thầu danh tiếng Foster & Partners. Công ty Turner đóng vai trò tư vấn giám sát. Dự kiến công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2013 đầu năm 2014.

10. Khánh thành tòa tháp cao nhất TP HCM- Bitexco Financial

Tòa nhà Bitexco Financial Tower 68 tầng, hình búp sen, cao nhất TP HCM (262m) được khánh thành vào cuối tháng 10/2010 sau 5 năm xây dựng, vốn đầu tư 270 triệu USD. Cao ốc được chủ đầu tư là Tập đoàn Bitexco công bố có các dịch vụ, tiện nghi hạng A+ đầu tiên tại Việt Nam.

Lấy cảm hứng từ hình dáng búp sen, Bitexco Financial Tower cung cấp cho TP HCM 8.000 m2 khu thương mại và 37.000 m2 văn phòng tiêu chuẩn hạng A+ quốc tế. Ngoài ra, tòa nhà còn có một sân đậu máy bay trực thăng ở tầng 50 và hệ thống thang máy hiện đại có tốc độ 7m mỗi giây, nhanh thứ 3 trên thế giới.

Quá trình thi công mặt sàn tòa nhà hình elip khá phức tạp. Đặc biệt, tường bao quanh tòa nhà gồm 6.000 tấm kính cường lực dày 28mm với 2 lớp kính dày 8mm mỗi bên; 12mm lớp khí cách âm, cách nhiệt ở giữa. Mỗi tấm kính đều có một độ cong khác nhau.

(MINH KHUE LAW FIRM: Biên tập.)

5. Căn cứ vào đâu để ghi nhận giá chuyển nhượng dự án bất động sản ?

Thưa luật sư! Công ty HT hiện đang có dự án đầu tư xây dựng văn phòng làm việc và các công trình phụ trợ trên diện tích đất thuê 50 năm (từ năm 2014) nhưng do điều kiện về nguồn lực nên không thực hiện được muốn chuyển nhượng cho công ty chúng tôi với giá 990 triệu đồng. Về thủ tục đất đai: Hợp pháp đã được cấp bìa đỏ thời hạn thuê 50 năm, về dự án: đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép xây dựng các các thủ tục liện quan khác hoàn chỉnh (dự án khả thi). Công ty HT mới nộp tiền thuê đất năm 2014, 2015.
Như vây khi chuyển nhượng cho công ty chúng tôi công ty HT có cần xuất hoá đơn cho Công ty chúng tôi chuyển tiền không? Hay công ty chúng tôi căn cứ vào hợp đồng chuyển nhượng đã ký có công chứng để ghi nhận tài sản là 990 triệu. Sau đó chúng tôi sẻ tiếp tục thi công dự án đã được phê duyệt của công ty HT (Tổng dự án là 6 tỷ) ?
Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê. Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Căn cứ vào đâu để ghi nhận giá chuyển nhượng dự án bất động sản?

Luật sư tư vấn luật đất đai trực tuyến, gọi:1900.6162

Luật sư tư vấn:

Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 là:

"Điều 51. Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

1. Chủ đầu tư gửi hồ sơ đề nghị chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền.

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành quyết định cho phép chuyển nhượng, trường hợp không đủ điều kiện cho phép chuyển nhượng thì phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết.

Trường hợp dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư thì trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lấy ý kiến của bộ quản lý chuyên ngành và Bộ Xây dựng để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định cho phép chuyển nhượng dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các bên phải hoàn thành việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng và hoàn thành việc bàn giao dự án.

Trường hợp chủ đầu tư nhận chuyển nhượng dự án bất động sản là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì sau khi có quyết định cho phép chuyển nhượng dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chủ đầu tư chuyển nhượng làm thủ tục trả lại đất cho Nhà nước; cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất đối với chủ đầu tư nhận chuyển nhượng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này."

Vây, trong thời hạn 30 ngày kể từ khi được UBND cấp Tỉnh cho phép thì các bên phải hoàn thành việc ký hợp đồng chuyển nhượng và hoàn thành việc bàn giao dự án.

Nội dung hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản theo quy định tại Điều 53 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 như sau:

"Điều 53. Nội dung hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải có các nội dung chính sau đây:

1. Tên, địa chỉ của các bên;

2. Thông tin cơ bản của dự án đã được phê duyệt;

3. Thông tin chi tiết về toàn bộ dự án hoặc phần dự án chuyển nhượng;

4. Giá chuyển nhượng;

5. Phương thức và thời hạn thanh toán;

6. Thời hạn bàn giao toàn bộ hoặc một phần dự án và hồ sơ kèm theo;

7. Quyền và nghĩa vụ của các bên;

8. Trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến quyền sử dụng đất;

9. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

10. Phạt vi phạm hợp đồng;

11. Giải quyết tranh chấp;

12. Các trường hợp chấm dứt thực hiện hợp đồng và các biện pháp xử lý;

13. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng."

Giá chuyển nhượng là nội dung bất buộc có trong hợp đồng chuyển nhượng dự án bất động sản. Hợp đồng này có hiệu lực hợp đồng do các bên thoả thuận. Ngày có hiệu lực của hợp đồng cũng là ngày mà các bên bắt đầu thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau. Bên giao tiền và bên bàn giao dự án, vậy nếu bên chuyển nhượng đã bàn giao dự án thì bên công ty các bạn thực hiện nghĩa vụ giao tiền.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email:Tư vấn pháp luật đất đai qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật đất đai - Luật Minh Khuê