Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của công ty luật Minh Khuê.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty luật Minh Khuê, thắc mắc của bạn sẽ được tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất;

Luật Đất đai số 45/2013/QH13

2. Nội dung tư vấn:

Với câu hỏi thứ nhất: Theo quy định tại Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về ghi nợ tiền sử dụng đất:

Điều 16. Ghi nợ tiền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất. Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ.Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.

2. Đối với trường hợp đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà còn nợ tiền sử dụng đất trong thời hạn được ghi nợ thì được hưởng mứchỗ trợ thanh toán trước hạn theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất quy định tại Khoản 1 Điều này.”

Theo quy định trên, ta có thể hiểu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa thu tiền sử dụng đất là xin cấp giấy chứng nhận nhưng ghi nợ tiền sử dụng đất còn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thu tiền sử dụng đất là khi xin cấp giấy chứng nhận, người sử dụng đất đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất.

Với câu hỏi thứ hai:

Theo quy định tại khoản 6 Điều 13 Luật Đất đai: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.”

Theo quy định trên, người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dù chưa thu tiền sử dụng đất thì cũng đã được Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất với đất hợp pháp. Như vậy, giấy chứng nhận cũng đó có giá trị pháp lý như trường hợp đã thu tiền sử dụng đất.

Trên đây là những giải đáp, tư vấn từ phía Công ty Luật Minh Khuê cho câu hỏi của Quý khách hàng. Nếu còn có điều gì thắc mắc, mời Quý khách hàng vui lòng gửi thư theo địa chỉ email hoặc gọi điện trực tiếp đến tổng đài 1900.6162 để được giải đáp nhanh chóng và chính xác nhất.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê