Trong suốt thời gian làm việc em vẫn hoàn thành tốt công việc của mình và không vi phạm lỗi gì. Công ty có vi phạm pháp luật hay không? và em có được bồi thường khi chấm dứt hợp đồng lao động không báo trước không ?

Người gửi: Thanh

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật lao động của công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn việc chấm dứt hợp đồng không xác định thời hạn ?

Luật sư tư vấn luật lao động gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, dựa trên những thông tin bạn cung cấp, chúng tôi có những tư vấn như sau: 

1. Cơ sở pháp luật

Bộ Luật Lao Động 2012

>> Xem thêm:  Tư vấn đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà hợp pháp mới 2021 ?

2. Nội dung tư vấn

Về việc ký hợp đồng không xác định thời hạn lần 3:

Theo quy định tại điều 22, Bộ Luật Lao Động 2012 quy định về Loại hợp đồng lao động:

" 1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng "

Theo quy định trên thì hợp đồng không xác định thời hạn là hợp đồng trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng, chỉ phai ký 1 lần duy nhất. Do đó trường hợp công ty ký hợp đồng không xác định thời hạn lần 3 là vi phạm pháp luật

Về quyết định chấm dứt hợp đồng:

Theo quy định tại khoản 2 điều 38, bộ luật lao động 2012 thì người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

"a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng."

Như vậy trong trường hợp này công ty đã vi phạm quy định của pháp luật về thời hạn báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động. Do đó công ty phải bồi thường cho bạn theo quy định tại khoản 5, điều 42, bộ luật lao động 2012, quy định về nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật:

" 5. Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước. "

Trân trọng ./.

Ban tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Hình thức của hợp đồng là gì ? Khái niệm về hình thức của hợp đồng