Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

>> Tư vấn luật lao động trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật viên chức năm 2010

Bộ luật lao động năm 2012

2. Luật sư tư vấn:

Do thông tin bạn đưa ra chưa rõ, nếu bạn là giáo viên giảng dạy bạn được xác định là viên chức.Theo quy định tại luật viên chức 2010 có quy định về việc xin chấm dứt hợp đồng:

 "Điều 28. Thay đổi nội dung, ký kết tiếp, tạm hoãn và chấm dứt hợp đồng làm việc

3. Việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc được thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.

Bộ luật lao động năm 2012 có quy định:

"Điều 36 các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

3. Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động."

Hiện tại có thể nhận thấy việc bạn muốn chấm dứt hợp đồng làm việc do hoàn cảnh gia đình, bạn có thể tiến hành thỏa thuận với đơn vị bạn để được chấm dứt công việc.

Luật viên chức quy định: 

"Điều 45. Chế độ thôi việc

1. Khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Viên chức không được hưởng trợ cấp thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Bị buộc thôi việc;

b) Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc mà vi phạm quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 29 của Luật này;

c) Chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại khoản 5 Điều 28 của Luật này."

Như vậy, khi thôi việc bạn được hưởng trợ cấp thôi việc là:

" mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương. Ngoài ra thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc."

Tham khảo bài viết liên quan:

Quyết định về việc cho thôi việc đối với cán bộ nhân viên

Hỏi về thôi việc của viên chức?

Chi trả trợ cấp thôi việc cho viên chức ?

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn Pháp luật lao động.