Luật sư tư vấn:

Tại Điều 168 Luật đất đai 2013 có quy định như sau:

Điều 168. Thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền.

Theo thông tin bạn trình bày, nhà bạn có 01 ha đất trồng cà phê, mẹ của bạn hiện tại đang giữ giấy tờ đất. Không rõ là 01 ha đất này được cấp cho gia đình bạn hay là cấp cho của mẹ bạn.

+ Nếu 01 ha đất trồng cà phê được cấp cho mẹ bạn, và mẹ bạn đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mẹ của bạn được xác định là chủ sử dụng hợp pháp, mọi giao dịch liên quan đến diện tích đất này sẽ phải được sự đồng ý bằng văn bản của mẹ bạn.

+ Nếu 01 ha đất trồng cà phê được cấp cho hộ gia đình bạn thì những giao dịch liên quan đến diện tích đất này phải được sự đồng ý của các thành viên trong gia đình.

Tại Điều 122 Bộ luật dân sự 2005 có quy định như sau:

Điều 122. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

>> Xem thêm:  Đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi, tài sản khi nhà nước thu hồi đất là bao nhiêu tiền ?

1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự;

b) Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

c) Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện.

2. Hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch trong trường hợp pháp luật có quy định.

Tại Điều 697 Bộ luật dân sự 2005 có quy định như sau:

Điều 697. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất chuyển giao đất và quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng, còn bên nhận chuyển nhượng trả tiền cho bên chuyển nhượng theo quy định của Bộ luật này và pháp luật về đất đai.

Theo thông tin bạn trình bày thì anh trai cùng mẹ khác cha và em trai của bạn tự ý ký giấy bán 01 ha đất. Căn cứ theo quy định trên thì việc mà anh trai và em trai tự ý bán đất mà không hỏi ý kiến của mẹ bạn là không đúng theo quy định của pháp luật vì không đáp ứng được về điều kiện chủ thể, do vậy giấy viết tay bán đất không có giá trị pháp lý.

Về vấn đề ký và đóng dấu vào giấy bán đất của anh trai và em trai của bạn. Không rõ người nào, cơ quan nào đã ký và đóng dấu vào giấy viết tay, tuy nhiên như phân tích ở trên người thực hiện việc mua bán đất (anh trai và em trai của bạn) không đáp ứng về điều kiện chủ thể, do vậy, việc mà người, cơ quan ký và đóng dấu là không đúng theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm:  Thủ tục thu hồi đất nông nghiệp để làm khu công nghiệp ? Chính sách hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất ?

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập

>> Xem thêm:  Cách xác định giá bồi thường đất của cơ sở tôn giáo, hộ nghèo, người có công khi bị thu hồi đất ?