Luật sư tư vấn về chủ đề "Chủ sở hữu"

Chủ sở hữu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Chủ sở hữu.

Yêu cầu của chủ nguồn thải chất thải rắn công nghiệp thông thường?

Yêu cầu của chủ nguồn thải chất thải rắn công nghiệp thông thường?
Chủ nguồn thải chất thải rắn công nghiệp là các tổ chức, cá nhân sở hữu, điều hành cơ sở phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông. Chủ nguồn thải chất thải có quyền quyết định, điều hành hoạt động nhất định đến việc phát sinh chất thải này nên phải đáp ứng những yêu cầu như sau:

Thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại?

Thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại?
Chủ nguồn thải chất thải nguy hại phải tổ chức phân loại, thu gom, lưu giữ và xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; trường hợp chủ nguồn thải chất thải nguy hại không có khả năng xử lý chất thải nguy hại đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường phải chuyển giao cho cơ sở có giấy phép.

Người chấp bút tạo nên tác phẩm có phải là tác giả của tác phẩm hay không?

Người chấp bút tạo nên tác phẩm có phải là tác giả của tác phẩm hay không?
Người viết sách tự truyện, hồi ký về cuộc đời của người khác thường được gọi là "người chấp bút" thế nhưng quy định pháp luật lại không có khái niệm này, mà chỉ có quy định "tác giả" và "chủ sở hữu quyền tác giả". Vì vậy, đã có những cách hiểu khác nhau, thậm chí gây tranh cãi xung quanh vấn đề này.

Xác định chủ sở hữu là chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra

Xác định chủ sở hữu là chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra
Bài viết dưới đây sẽ phân tích đến các vấn đề liên quan tới chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra trong trường hợp người đó là chủ sở hữu. Như vậy chủ sở hữu tài sản là gì? Trường hợp có sự vi phạm quy định về quản lý tài sản, trách nhiệm bồi thường thiệt hại như thế nào?

Quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản có bị giới hạn không?

Quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản có bị giới hạn không?
Giới hạn quyền sở hữu là gì? Thế nào là tình thế cấp thiết? Tài sản bị thiệt hại do tình thế cấp thiết có được bồi thường không? Khi thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản thì chủ thể phải tuân theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tôn trọng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

Sở hữu là gì ? Phân tích sự hình thành sở hữu của xã hội loài người ?

Sở hữu là gì ? Phân tích sự hình thành sở hữu của xã hội loài người  ?
Sở hữu là quan hệ xã hội thông qua đó xác thuộc về ai? Do ai chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản trong xã hội. Vậy, Sở hữu hình thành, phát triển như thế nào thông qua chiều dài lịch sử của con người ? Bài viết phân tích và làm rõ thêm vấn đề sở hữu, tư duy sở hữu của con người.

Chủ sở hữu là gì? Quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu?

Chủ sở hữu là gì? Quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu?
Chủ sở hữu là chủ thể có các quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt đối với một tài sản, một khối tài sản được pháp luật thừa nhận. Vậy, chủ sở hữu có những quyền và nghĩa vụ như thế nào theo quy định của pháp luật ? Bài viết phân tích các nội dung liên quan đến vấn đề trên:

Một số quy định về công ty TNHH hai thành viên trở lên

Một số quy định về công ty TNHH hai thành viên trở lên
Một số quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên như quy định số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức, vấn đề vốn góp và chuyển nhượng vốn góp của Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên như thế nào?

Tư vấn về chế độ sở hữu toàn dân về đất đai ?

Tư vấn về chế độ sở hữu toàn dân về đất đai ?
Thưa luật sư hiện tại em đang là sinh viên em có một số thắc mắc mong được giải đáp như sau ạ: Ưu nhược điểm của chế độ sở hữu toàn dân về đất đai? Thực tiễn áp dụng chế độ toàn dân về đất đai ở Việt Nam như thế nào ?

Con cái có quyền có tài sản riêng không?

Con cái có quyền có tài sản riêng không?
Con cái có quyền có tài sản riêng không và quyền đó phát sinh khi nào? Cha mẹ quản lý tài sản riêng của con như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề quyền định đoạt đối với tài sản riêng của con?