1. Thế nào là chủ sở hữu hưởng lợi trong phòng chống rửa tiền?

Chủ sở hữu hưởng lợi trong phòng chống rửa tiền đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn các hoạt động gian lận tài chính và đảm bảo tính minh bạch trong hệ thống tài chính toàn cầu. Quy định tại khoản 7 Điều 3 Luật Phòng chống rửa tiền năm 2022 cung cấp một định nghĩa chi tiết về chủ sở hữu hưởng lợi, đồng thời làm rõ vai trò và trách nhiệm của họ trong quá trình ngăn chặn tội phạm tài chính.

Theo quy định, chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân nắm giữ quyền sở hữu thực tế đối với một hoặc nhiều tài sản. Điều này bao gồm quyền chi phối khách hàng để thực hiện các giao dịch liên quan đến tài sản đó. Mặt khác, chủ sở hữu hưởng lợi cũng có thể là cá nhân có quyền chi phối một pháp nhân hoặc thỏa thuận pháp lý.

Điều này đặt ra một số yêu cầu và trách nhiệm mà chủ sở hữu hưởng lợi phải tuân theo để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy tắc phòng chống rửa tiền. Chủ sở hữu hưởng lợi không chỉ đơn thuần là người sở hữu tài sản, mà còn là người có quyền đưa ra quyết định về việc sử dụng tài sản đó và tham gia vào các giao dịch liên quan.

Đối với chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân chi phối một pháp nhân hoặc thỏa thuận pháp lý, trách nhiệm của họ không chỉ giới hạn ở việc quản lý tài sản mà còn mở rộng đến việc đảm bảo rằng các hoạt động của pháp nhân hoặc thỏa thuận pháp lý đều tuân thủ đúng các quy định phòng chống rửa tiền.

Ngoài ra, chủ sở hữu hưởng lợi cũng cần tích cực hợp tác với các cơ quan quản lý và tổ chức có thẩm quyền để cung cấp thông tin liên quan đến tài sản và các giao dịch liên quan. Điều này đặt ra một chuẩn mực cao về trung thực và minh bạch, giúp tăng cường khả năng phát hiện và ngăn chặn các hoạt động rửa tiền.

Nhìn chung lại thì vai trò của chủ sở hữu hưởng lợi không chỉ giới hạn ở việc sở hữu tài sản, mà còn liên quan đến quyền lực và trách nhiệm trong việc đảm bảo tính minh bạch và phòng chống rửa tiền trong hệ thống tài chính. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một hệ thống tài chính toàn cầu đáng tin cậy và an toàn.

Như vậy thì  chủ sở hữu hưởng lợi được định nghĩa là cá nhân có quyền sở hữu trên thực tế một hoặc một số tài sản, có quyền chi phối khách hàng thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản cho cá nhân này. Và đồng thời là cá nhân có quyền chi phối một pháp nhân hoặc một thỏa thuận pháp lý.

 

2. Để xác định chủ sở hữu hưởng lợi trong phòng chống rửa tiền thì dựa trên tiêu chí nào?

Tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi trong phòng chống rửa tiền, theo quy định tại Điều 7 Nghị định 19/2023/NĐ-CP, là một phần quan trọng trong nỗ lực của chính phủ để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong việc ngăn chặn tội phạm tài chính. Quy định này cung cấp các tiêu chí cụ thể để xác định chủ sở hữu hưởng lợi đối với cả cá nhân và tổ chức, cũng như trong trường hợp thỏa thuận pháp lý và hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Về đối tượng báo cáo xác định chủ sở hữu hưởng lợi đối với khách hàng cá nhân, quy định chi tiết rằng khi khách hàng mở tài khoản, đối tượng báo cáo cần xác định cá nhân sở hữu thực tế tài khoản hoặc chi phối hoạt động của tài khoản đó. Ngoài ra, trong trường hợp khách hàng thiết lập mối quan hệ với đối tượng báo cáo, đối tượng báo cáo cần xác định cá nhân thiết lập mối quan hệ và thực tế chi phối mối quan hệ đó. Điều này giúp định rõ trách nhiệm của chủ sở hữu hưởng lợi đối với các giao dịch và tài khoản liên quan.

Đối với tổ chức, quy định đặt ra tiêu chí chặt chẽ hơn. Đối tượng báo cáo cần xác định cá nhân nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp từ 25% vốn điều lệ trở lên của tổ chức đó hoặc cá nhân cuối cùng có quyền chi phối đối với khách hàng là tổ chức. Trong trường hợp không xác định được cá nhân theo quy định, đối tượng báo cáo cần xác định ít nhất một người đại diện theo pháp luật của tổ chức, trừ trường hợp cá nhân đại diện vốn nhà nước trong tổ chức. Đối với tổ chức niêm yết trên thị trường chứng khoán, thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi đã được công bố, và đối tượng báo cáo cần xác định chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân được công bố đó.

Trong trường hợp thỏa thuận pháp lý, quy định yêu cầu thu thập và cập nhật các thông tin nhận dạng về bên ủy thác, bên nhận ủy thác, người thụ hưởng, và các bên liên quan nếu có. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi và xác định chủ sở hữu hưởng lợi trong các giao dịch pháp lý để ngăn chặn sự lạm dụng hệ thống.

Trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, đối tượng báo cáo cần xác định chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân thực tế thụ hưởng quyền lợi của người được bảo hiểm. Điều này nhấn mạnh rằng việc xác định chủ sở hữu hưởng lợi là quan trọng để đảm bảo tính minh bạch trong các hợp đồng bảo hiểm và ngăn chặn tình trạng lạm dụng.

Như vậy, tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi đều được xây dựng một cách cẩn thận và chi tiết, nhằm đảm bảo rằng các quy định này không chỉ giúp ngăn chặn tội phạm tài chính mà còn đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong các giao dịch tài chính và pháp lý.

 

3. Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi sẽ bao gồm những thông tin gì?

Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi, theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật Phòng chống rửa tiền 2022, là một phần quan trọng trong quá trình xác định và đối phó với rủi ro rửa tiền. Thông tin này bao gồm các chi tiết cụ thể về khách hàng cá nhân, tùy thuộc vào quốc tịch và địa chỉ cư trú. Dưới đây là chi tiết thông tin mà các tổ chức và cơ sở kinh doanh cần thu thập và báo cáo:

- Đối với khách hàng cá nhân có một quốc tịch là người Việt Nam: Họ và tên. Ngày, tháng, năm sinh. Quốc tịch. Nghề nghiệp, chức vụ. Số điện thoại liên lạc. Số Chứng minh nhân dân hoặc số Căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân hoặc số Hộ chiếu. Ngày cấp, nơi cấp. Địa chỉ đăng ký thường trú và nơi ở hiện tại khác (nếu có). 

- Đối với khách hàng cá nhân có một quốc tịch là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam: Thêm thông tin về số thị thực nhập cảnh (trừ trường hợp được miễn thị thực theo quy định pháp luật). Địa chỉ cư trú ở nước ngoài và địa chỉ đăng ký cư trú ở Việt Nam.

- Đối với khách hàng cá nhân có một quốc tịch là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam: Thêm thông tin về số Hộ chiếu hoặc thông tin định danh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp. Địa chỉ cư trú ở nước ngoài. 

- Đối với khách hàng cá nhân là người có từ hai quốc tịch trở lên: Bao gồm thông tin tương ứng như đối với khách hàng cá nhân có một quốc tịch là người Việt Nam, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam và người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam. Thêm thông tin về quốc tịch và địa chỉ cư trú ở quốc gia mang quốc tịch còn lại.

- Đối với khách hàng cá nhân là người không quốc tịch: Họ và tên. Ngày, tháng, năm sinh. Nghề nghiệp, chức vụ. Số giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế (nếu có), số thị thực. Cơ quan cấp thị thực nhập cảnh (trừ trường hợp được miễn thị thực theo quy định pháp luật). Địa chỉ cư trú ở nước ngoài (nếu có) và địa chỉ đăng ký cư trú ở Việt Nam.

Nói chung, thông tin này được thiết lập để đảm bảo rằng tất cả các giao dịch và quan hệ khách hàng được theo dõi một cách chặt chẽ, giúp ngăn chặn tội phạm tài chính và đảm bảo tính minh bạch trong hệ thống tài chính. Điều này là một phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự an toàn và đáng tin cậy của hệ thống tài chính toàn cầu.

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại của tổng đài tư vấn 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn hỗ trợ một cách chi tiết nhất

Bên cạnh đó thì các bạn còn có thể theo dõi thêm bài viết sau đây: Tìm hiểu pháp luật về Phòng chống rửa tiền và phòng chống khủng bố trong lĩnh vực ngân hàng