Trả lời:

1. Căn cứ pháp lý:

Bộ luật Lao động năm 2012

2. Luật sư tư vấn:

Điều 47 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.

Việc chấm dứt hợp đồng lao động trái quy định của pháp luật chỉ làm phát sinh nghĩa vụ bồi thường của chồng bạn với công ty mà không ảnh hưởng gì đến việc chồng bạn lấy sô BHXH. Công ty không cho chồng bạn lấy sổ bảo hiểm là trái quy định của pháp luật. Chồng bạn có thể làm đơn gửi tới Công đoàn tại Công ty để Công đoàn đứng ra đại diện bảo vệ quyền lợi cho bạn. Hoặc bạn có thể lựa chọn việc khiếu nại ra phòng Lao động thương binh xã hội nơi công ty đặt trụ sở để họ giải quyết, buộc người sử dụng lao động (công ty) phải chốt sổ và trả sổ BHXH cho chồng bạn.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê