Trả Lời: 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật viên chức năm 2010

- Nghị định 29/2012/NĐ-CP về quản lý, tuyển dụng viên chức

2. Nội dung phân tích

Luật viên chức quy định như sau:

" Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không phải là công chức và được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý."

>> Xem thêm:  Thủ tục đăng ký nội quy, thang bảng lương lao động mới nhất năm 2020 ?

Năm 2014 em có tham gia kì thi tuyển viên chức giáo dục huyện G và trúng tuyển vào 1 đơn vị công lập nhưng đến năm 2015 em lại có nguyện vọng thi tiếp kì thi tuyển viên chức giáo dục quận L năm 2015. Vậy, nếu em đỗ kì thi ở quận L thì sở nội vụ có công nhận kết quả đó cho em không? Và em có bị kỷ luật gì không khi đã vào biên chế rồi mà vẫn tiếp tục thi. Rất mong sớm được hồi đáp. Em cảm ơn!

Điều 23 Luật viên chức quy định như sau:

" Điều 23. Phương thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển."

Thông tư 15/2012/TT-BNV quy định như sau:

Điều 14. Chấm dứt hợp đồng làm việc trong trường hợp viên chức chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác

1. Khi viên chức chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì phải chấm dứt hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập đang làm việc.

2. Việc chấm dứt hợp đồng làm việc phải được thể hiện bằng văn bản có xác nhận của viên chức và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền ký kết hợp đồng làm việc. Văn bản chấm dứt hợp đồng làm việc được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản."

Như vậy, Có hai phương thức để viên chức đang làm việc ở đơn vị sự nghiệp công lập này, muốn thay đổi nơi làm việc, sang làm việc ở một đơn vị sự nghiệp công lập khác là:

- Thôi việc theo nguyện vọng, chấm dứt hợp đồng làm việc ở đơn vị sự nghiệp này, rồi thi tuyển vào đơn vị sự nghiệp khác. Nếu trúng tuyển thì được ký kết hợp đồng làm việc.

- Xin chuyển công tác từ đơn vị sự nghiệp này sang đơn vị sự nghiệp khác. Được đơn vị đang làm việc đồng ý chấm dứt hợp đồng làm việc. Được đơn vị nơi chuyển đến đồng ý tiếp nhận theo hình thức xét tuyển, hoặc xét tuyển đặc cách và ký kết hợp đồng làm việc.

Như vậy, Việc đăng ký dự thi viên chức khi đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập là hoàn toàn hợp pháp.

Xin hỏi luật sư một vấn đề như sau: Tôi làm việc tại bệnh viện đa khoa huyện, trình độ trung cấp, hệ số lương 1,86. Tháng 4/2015 vừa rồi Tôi trúng tuyển viên chức. Hiện tôi đang được hưởng 8% với hệ số lượng dưới 2,34. Nhưng giám đốc bệnh viện có thông báo sẻ truy thu số tiên lương tôi đã hưởng 8% từ tháng 4 tới tháng 11. Vây xin hỏi luật sư, giám đốc bệnh viện làm vậy có đúng không? Nếu giám đốc sai tôi phải kiến nghị lên cơ quan nao? Xin cảm ơn luật sư.

 Nghị quyết 99/2015/NQ-QH13 quy định như sau:

>> Xem thêm:  Tư vấn về phụ cấp thu hút và tiền lương thời gian nghỉ hè đối với giáo viên làm việc theo hợp đồng ?

" Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 30 tháng 4 năm 2016, tiếp tục thực hiện mức điều chỉnh đối với các đối tượng được quy định tại Nghị quyết số 78/2014/QH13 ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội. Từ ngày 01 tháng 5 năm 2016, thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức đang hưởng; riêng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công, tiếp tục giữ mức đã tăng 8% như đã thực hiện năm 2015. Giao các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao tự cân đối để bố trí nguồn tăng lương. Ngân sách trung ương hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho một số địa phương nghèo, ngân sách khó khăn theo quy định của Chính phủ"

Điều 5 Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định như sau:

Đối với người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống đã được hưởng tiền lương tăng thêm quy định tạiNghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ, nếu tổng tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh và các khoản phụ cấp lương (nếu có) tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng của tháng 5 năm 2016 thấp hơn tổng tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh, các khoản phụ cấp lương (nếu có) và tiền lương tăng thêm theo Nghị định số17/2015/NĐ-CP tính theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng của tháng 4 năm 2016 thì được hưởng chênh lệch cho bằng tổng tiền lương đã hưởng của tháng 4 năm 2016. Mức hưởng chênh lệch này không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các loại phụ cấp lương."

Theo đó, mức tiền tăng thêm được quy định tại Nghị định 17/2015/NĐ-CP như sau:

" Điều 3. Mức tiền lương tăng thêm

1. Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này được tăng thêm tiền lương bằng 8% mức lương hiện hưởng (gồm hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh hiện hưởng nhân mức lương cơ sở), cụ thể như sau:

Mức tiền lương tăng thêm hàng tháng

=

Hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh

x

Mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng

x

8%

2. Tiền lương tăng thêm tại Khoản 1 Điều này không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và tính các loại phụ cấp lương.

Như vậy, khi bạn đã là viên chức, từ ngày 1/5/2016 bạn sẽ được áp dụng cách tính lương theo mức lương cơ sở 1.210.000 nhân hệ số lương. Theo đó, Bạn cần áp dụng quy định trên để xác định mức chênh lệch tiền lương giữa tháng 4 và tháng 5. Việc truy thu toàn bộ  số tiên lương bạn đã hưởng 8% từ tháng 4 tới tháng 11 là chưa hợp lý. Bạn có thể khiếu nại trực tiếp tới giám đốc bệnh viện để được giải quyết.

Thưa luật sư, tôi có hộ khẩu Thái Bình chuẩn bị lấy chồng ở Hà Nội nhưng tôi đang thắc mắc là giả sử tôi đăng kí kết hôn vào tháng 1/2016 ( hộ khẩu sẽ chuyển về Hà Nội). Vậy tôi có được tham gia kì thi viên chức ở Hà Nội trong năm 2016 hay không? Nếu không đủ thời gian tối thiểu để đăng kí tham dự kì thi viên chức ở Hà Nội thì tôi vẫn có quyền thi ở tỉnh Thái Bình không? Rất mong nhận được sự tư vấn của luật sư. Xin cảm ơn!

Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định về việc thi tuyển viên chức như sau:

Điều 7. Nội dung và hình thức thi

>> Xem thêm:  Hệ số lương của viên chức chuyển nơi công tác ?

1. Người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện các bài thi sau: Thi kiến thức chung và thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành. Việc thi tin học văn phòng và ngoại ngữ đối với người dự thi tuyển viên chức thực hiện theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm.

2. Thi kiến thức chung: Thi viết về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng.

3. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành thông qua hình thức thi viết hoặc trắc nghiệm và thi thực hành. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hình thức và nội dung thi phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin, bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ hoặc thi tin học văn phòng quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều này.

4. Thi ngoại ngữ: Thi một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc ít người, việc thi ngoại ngữ được thay thế bằng tiếng dân tộc ít người. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hình thức và nội dung thi tiếng dân tộc ít người.

5. Thi tin học văn phòng: Thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

6. Căn cứ vào khả năng, điều kiện cụ thể, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hình thức thi trên giấy hoặc trên máy vi tính."

Như vậy, Bạn có thể dự thi viên chức tại Hà nội hoặc Thái Bình

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

>> Xem thêm:  Chuyển từ viên chức sang công chức có được không ? có hợp pháp không ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật dân sự 

>> Xem thêm:  Thuyên chuyển viên chức như thế nào thì hợp pháp ?