pháp lý tại Việt Nam để tôi có thể đến làm việc tại đây (họ mới mở VPĐD) được hơn 1 tháng nên nhiều vấn đề pháp lý còn bỡ ngỡ.

Vậy xin hỏi luật sư rằng:

1. Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có được quyển trực tiếp tuyển dụng nhân sự là người Việt Nam không ?

2. Nếu không được quyền thì phải thông qua các cơ quan Nhà nước nào ?

3. Văn phòng đại diện có phải trả phí dịch vụ tuyển dụng cho các cơ quan Nhà nước đó không ?

4. Nếu các cơ quan Nhà nước đó không tìm được ứng viên theo yêu cầu thì văn phòng đại diện có thể trực tiếp tuyển dụng không?

5. Theo quy định thì thời gian chờ đợi các cơ quan Nhà nước tim được người phù hợp là bao lâu ?

6. Nếu được phép tuyển dụng trực tiếp thì văn phòng đại diện vẫn phải báo cáo tuyển dụng định kỳ cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền không?

Cảm ơn luật sư và mong nhận được sự phản hồi ạ. Tôi mong nhận được sự phản hồi sớm vì tôi khá cần các thông tin pháp lý này ngay lập tức.

Người hỏi:  Trần Thị Vẻ (Hoài Đức, Hà Nội)

 

Luật sư tư vấn:

Vấn đề Bạn quan tâm, Luật Minh Khuê xin trao đổi như sau:

1. Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có được quyền trực tiếp tuyển dụng nhân sự là người Việt Nam không? Nếu không được quyền thì phải thông qua các cơ quan Nhà nước nào? Văn phòng đại diện có phải trả phí dịch vụ tuyển dụng cho các cơ quan Nhà nước đó không?

Theo quy định của pháp luật về thương mại, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (“VPĐD”) không được trực tiếp tuyển dụng người lao động là người Việt Nam mà phải thông qua các tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động là người Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài. Theo đó, việc tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động là người Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam sẽ thuộc thẩm quyền của các tổ chức được Sở Lao động Thương binh Xã hội giao hoặc ủy quyển. Ví dụ, tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền là Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh.

 

2.  Nếu các cơ quan Nhà nước không tìm được người theo yêu cầu thi văn phòng đại diện có thể trực tiếp tuyển dụng không ? Thời gian chờ đợi các cơ quan Nhà nước tìm được ứng viên phù hợp là bao lâu? Nếu được phép tuyển dụng trực tiếp thì văn phòng đại diện vẫn phải báo cáo định kỳ cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyên không?

Dù việc tuyển dụng người lao động là người Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam không nhất thiết phải tiến hành thông qua các tổ chức được Sở Lao động Thương binh Xã hội giao hoặc ủy quyền nhưng nếu việc tuyển dụng người lao động là người Việt Nam theo hình thức này thì văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam vẫn phải tuần thủ quy trình, thủ tục tuyển dụng như sau (căn cứ khoản 3, điều 17 Luật Thương mại năm 2005 và một số quy định tại các điều 22 và Điều 22 của Nghị định 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/12/2020 và Điều 24 Nghị định 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/12/2020):

Bước 1: Khi có nhu cầu sử dụng người lao động là người Việt Nam, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam phải gửi văn bản đề nghị tuyển người lao động là người Việt Nam đến tổ chức có thẩm quyển tuyển và quản lý người lao động Việt Nam. Trong văn bản để nghị phải nêu rõ yêu cầu về vị trí việc làm; số lượng; trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, ngoại ngữ; thời hạn cẩn tuyển; và quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động là người Việt Nam và văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trong quá trình làm việc và khi thôi việc đối với từng vị trí việc làm cẩn tuyển;

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ván bản đề nghị của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức có thẩm quyền sẽ có trách nhiệm tuyển chọn, giới thiệu người lao động là người Việt Nam theo đề nghị của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

Bước 3: Hết thời hạn được nêu ở trên mà tổ chức có thẩm quyền không tuyển chọn, giới thiệu được người lao động là người Việt Nam thì phải có văn bản trả lời cho văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và nêu rõ lý do; và

Bước 4: Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau khi ký kết hợp đồng lao động với người lao động là người Việt Nam, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng và quản lý người lao động Việt Nam kèm theo các giấy tờ sau đây:

Bản sao có chứng thực của hợp đồng lao động đã giao kết với người lao động là người Việt Nam, nếu hợp đồng lao động bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt;

Bản sao có chứng thực giấy khai sinh, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người lao động; và

Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, ngoại ngữ có liên quan đến công việc mà người lao động đăng ký dự tuyển. Nếu các giấy tờ là của nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước ngoài có liên quan đều là quốc gia thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật; các tài liệu này phải được dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Như vậy, tóm lại văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam vẫn có thể tự mình trực tiếp tuyển dụng người lao động là người Việt Nam nhưng phải thực hiện một số yêu cầu theo quy định.

Ngoài ra, trước ngày 15/12 hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam còn phải báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng người lao động là người Việt Nam cho tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng và quản lý người lao động là người Việt Nam theo Mẫu 02/PLII được ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ(1). Thời gian chốt số liệu báo cáo hằng năm được tính từ ngày 15/12 của năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14/12 của năm của kỳ báo cáo. Do đó, dù văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trực tiếp tuyển dụng hay thông qua tổ chức được Sở Lao động Thương binh Xã hội giao hoặc ủy quyển, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam vẫn phải báo cáo định kỳ về tình hình tuyển dụng và sử dụng người lao động là người Việt Nam cho tổ chức được Sở Lao động Thương binh Xã hội giao hoặc ủy quyền.

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến lĩnh vực lao động - Quý khách cần ý kiến tư vấn của luật sư, Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến qua tổng đài điện thoại. Đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm của Luật Minh KHuê luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp tận tình mọi câu hỏi của Quý khách hàng.