Sau khóa đào tạo những nhân viện 0 điểm bị trừ 500.000 đồng vào tiền lương tháng 7, những nhân viên dưới trung bình bị trừ 200.000 đồng vào tiền lương tháng 7. Tôi có ý kiến với phòng nhân sự, thì được trả lời là công ty căn cứ theo sổ tay nhân sự công ty ban hành. Vậy trường hợp này công ty có vi phạm luật lao động hay không ?

Rất mong sự hồi đáp của Luật Minh Khuê.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật lao động công ty Luật Minh Khuê

Luật sư tư vấn luật lao động: 1900 61 62

Trả lời:

 

Đối với câu hỏi của bạn công ty Luật Minh Khuê xin hỗ trợ bạn trả lời như sau:

Căn cứ pháp lý.

Luật lao động 2012

>> Xem thêm:  Tư vấn xây dựng quy chế cho doanh nghiệp

Nội dung trả lời

Đối với trường hợp công ty áp dụng hình thức phạt tiền khi có những nhân viên bị điểm 0 hoặc dưới mức trung bình và dưa vào sổ tay nhân viên thì sổ tay nhân viên cũng là một hình thức của nội quy lao động( pháp luật về lao động hiện hành chưa có quy định nào về sổ tay nhân viên )  và việc ban hành nội quy lao động và xử lý kỷ luật lao động phải tuân theo quy định của pháp luật về lao động cụ thể như sau:

Quy định về kỷ luật lao động quy định tại điều 118 cụ thể:

" Điều 118. Kỷ luật lao động

Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh trong nội quy lao động."

Quy định về nội quy lao động " Điều 119. Nội quy lao động

1. Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.

2. Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

b) Trật tự tại nơi làm việc;

>> Xem thêm:  Thủ tục đăng ký nội quy, thang bảng lương lao động mới nhất năm 2020 ?

c) An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc;

d) Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

đ) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

3. Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

4. Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc."

Như vậy việc ban hành nội quy lao động phải được đăng ký và không được trái với quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp này công ty đã xử lý bằng hình thức phạt tiền như vậy đã trái với quy định tại khoản 2 điều 128 Luật lao động 2012.

" Điều 128. Những quy định cấm khi xử lý kỷ luật lao động.

1. Xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động.

2. Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.

3. Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động."

>> Xem thêm:  Phạm vi áp dụng hình phạt tiền theo quy định của bộ luật hình sự 2015

Như vậy việc xử lý bằng hình thức trừ vào tiền lương tháng sau của công ty đối với nhân viên như vậy là trái với quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG

>> Xem thêm:  Cách xây dựng Quy chế trong công ty ?