1. Đăng ký tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ?

Xin chào luật sư, xin phép cho em hỏi về vấn đề tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Em vừa hoàn thành 6 năm học bác sĩ đa khoa ở ĐHYK Phạm NGọc Thạch. Đặc thù của việc đào tạo bác sĩ có một hình thức tuyển sinh gọi là "bác sĩ nội trú" dành cho sinh viên vừa hoàn thành khóa học với những tiêu chuẩn khá khắt khe, sinh viên chỉ có thể tham gia 1 lần duy nhất, ngay sau khi tốt nghiệp ra trường.

Việc học được liên tục ngay sau khi có kết quả, học viên bác sĩ nội trú khi tốt nghiệp được cấp 3 bằng (bằng thạc sĩ, bằng bác sĩ chuyên khoa I và bằng bác sĩ nội trú). Hiện tại em vừa mới nhập học khóa học đào tạo bác sĩ nội trú tại ngay trường ĐHYK PNT. Trước giờ em chưa thấy có tiền lệ học viên bác sĩ nội trú bị địa phương làm khó trong việc bắt đi nghĩa vụ quân sự, nhưng riêng địa phương em ở lại không đồng thuận trong việc này. Vậy luật sư cho em hỏi:

1) Có văn bản quy định cụ thể cho những trường hợp đặc biệt thuộc diện tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không? (vì một cán bộ ở Sở Y Tế nói những trường hợp thuộc diện ưu tú như học viên bác sĩ nội trú có quyền được tạm hoãn NVQS).

2) Nếu thật sự không có luật quy định cụ thể trường hợp của em, thì em nên làm thế nào để xin xem xét trường hợp này? Vì học viên bác sĩ nội trú phải học liên tục không gián đoạn ngay từ lúc sau tốt nghiệp để bảo đảm trình độ chuyên môn cao. Và nếu xét về phương diện cống hiến cho nước nhà thì nếu để em được cống hiến ở đúng chuyên môn của mình thì sẽ cống hiến được nhiều hơn so với khi đi NVQS khi còn đang dang dở học.

Mong luật sư hồi âm. Xin cám ơn luật sư!

Xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Luật sư tư vấn luật nghĩa vụ quân sự về hoãn NVQS, gọi số: 1900.6162

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 15/03/2007 về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ như sau:

"Điều 3. Việc tạm hoãn gọi nhập ngũ
Những công dân nam sau đây được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình:
1. Chưa đủ sức khoẻ phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khoẻ.
2. Là lao động duy nhất phải trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng người khác trong gia đình không còn sức lao động hoặc chưa đến tuổi lao động.
3. Là lao động duy nhất trong gia đình vừa bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.
4. Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan binh sĩ đang phục vụ tại ngũ.
5. Người đi xây dựng vùng kinh tế mới trong ba năm đầu.
6. Người thuộc diện di dân, dãn dân trong ba năm đầu đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn có phụ cấp khu vực hệ số 0,5 trở lên, ở hải đảo có phụ cấp khu vực hệ số 0,3 trở lên theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.
7. Cán bộ, viên chức, công chức quy định tại Điều 1 Pháp lệnh Cán bộ, công chức, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện, trí thức trẻ tình nguyện làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội đang cư trú tại địa phương hoặc người địa phương khác được điều động đến làm việc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn có phụ cấp khu vực hệ số 0,5 trở lên, ở hải đảo có phụ cấp khu vực hệ số 0,3 trở lên.
8. Đang nghiên cứu công trình khoa học cấp nhà nước được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ hoặc người có chức vụ tương đương chứng nhận.
9. Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định tại khoản 1 Điều 48 của Luật Giáo dục 2005 bao gồm:
a) Trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường chuyên, trường năng khiếu, dự bị đại học;
b) Trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề;
c) Trường cao đẳng, đại học;
d) Học viện, viện nghiên cứu có nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.
10. Học sinh, sinh viên đang học tại các nhà trường của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam hoặc học sinh, sinh viên được đi du học tại các trường ở nước ngoài có thời gian đào tạo từ mười hai tháng trở lên.
11. Công dân đang học tập tại các trường quy định tại điểm b, điểm c khoản 9 và khoản 10 Điều này chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khoá đào tạo tập trung, nếu tiếp tục học tập ở các khoá đào tạo khác thì không được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Hàng năm, những công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại Điều này phải được kiểm tra, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ."

Và theo quy định tại điều 2 Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ :

"Điều 2. Hướng dẫn khoản 4, khoản 9, khoản 10, khoản 11 Điều 3 Nghị định 38/2007/NĐ-CP

1. Đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ:

a) Công dân có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ và học viên là hạ sĩ quan, binh sĩ đang học tập tại các trường quân đội, trường ngoài quân đội theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng.

b) Công dân đang học tập tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo hình thức giáo dục chính quy tập trung gồm:

- Trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường chuyên, trường năng khiếu, dự bị đại học;

- Trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề;

- Các đại học, trường cao đẳng, trường đại học;

- Học viện, viện nghiên cứu có nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và tương đương;

- Các trường của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam.

c) Học viên đang học tập trung theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở hoặc cấp trung học phổ thông tại các cơ sở giáo dục.

d) Công dân đi du học tại các trường ở nước ngoài có thời gian đào tạo mười hai tháng trở lên.

2. Công dân nêu tại điểm b, điểm c, điểm d khoản 1 Điều này chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khoá đào tạo tập trung đầu tiên, trường hợp tiếp tục học tập ở các khoá khác thì không được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

- Thời gian một khóa đào tạo tập trung được tính từ ngày nhà trường quy định có mặt nhập học (ghi trong giấy báo nhập học) đến khi tốt nghiệp khoá học.

- Một khoá học chỉ thực hiện ở một trình độ đào tạo, trường hợp đào tạo liên thông phải liên tục không gián đoạn.

3. Những công dân sau đây không thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình:

a) Theo học các loại hình đào tạo khác ngoài quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Đang học nhưng bị buộc thôi học;

c) Tự bỏ học hoặc ngừng học tập một thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;

d) Hết thời hạn học tập tại trường một khoá học;

đ) Chỉ ghi danh, đóng học phí nhưng thực tế không học tại trường;

4. Hàng năm, những công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 Điều này phải được kiểm tra, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ. Công dân được tạm hoãn gọi nhập ngũ nếu tình nguyện thì có thể được tuyển chọn, gọi nhập ngũ."

Như vậy, các quy định trên đã là các quy định dành cho những trường hợp đặc biệt được tạm hoãn nhập ngũ rồi, nếu khóa học của bạn là liên tục không bị gián đoạn thì bạn thuộc diện được tạm hoãn nhập ngũ chứ không phải là chỉ có những trường hợp thuộc diện ưu tú như học viên bác sĩ nội trú có quyền được tạm hoãn NVQS như một số cán bộ ở Sở Y Tế đã nói.

Nếu bạn có lệnh gọi nhập ngũ ngay sau khi kết thúc khóa đào tạo đại học 6 năm mà bạn chưa nhập học khóa đào tạo bác sĩ nội trú thì bạn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Nếu lệnh gọi nhập ngũ khi bạn đã tham gia khóa đào tạo bác sĩ nội trú thì bạn không phải tham gia nghĩa vụ quân sự. Bạn có quyền làm đơn đến đến Ủy ban nhân dân cấp xã để yêu cầu tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Bạn chuẩn bị Hồ sơ yêu cầu tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm:

- Bản chính đơn xin tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình.

- Giấy tờ chứng minh đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình.

Sau đó nộp tại UBND cấp xã để giải quyết. Trường hợp Hội đồng nghĩa vụ quân sự địa phương không giải quyết thì bạn có quyền tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến Hội đồng nghãi vụ quân sự quận/huyện để xem xét giải quyết.

>> Tham khảo thêm bài viết: Đang đi học được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự hay không ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Quy định về tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ quân sự mới năm 2020

2. Có được miễn nghĩa vụ quân sự không và viết đơn xin miễn như thế nào?

Chào luật sư Minh Khuê. Xin cho em hỏi vấn đề nghĩa vụ quân sự. Em năm nay 21 tuổi. Vừa rồi trên gửi giấy khám sức khoẻ tham gia nghĩa vụ quân sự mà điều kiện em không đi được như thế này: Em lấy vợ và đã có con. Bố em bị bệnh tâm thần,bố và mẹ ly thân.

Em là con trai duy nhất. Hai chị gái lấy chồng nên kinh tế mình em lao động. Vậy cho em hỏi em có được miễn nghĩa vụ quân sự không ạ và em viết đơn xin miễn như thế nào ạ?
Em cảm ơn luật sư.

Có được miễn nghĩa vụ quân sự không và viết đơn xin miễn như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Điều 5 Thông tư 140/2015/TT - BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ quy định: "Việc tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình thực hiện theo quy định tại Điều 41 của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, như sau:

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

g) Đang học tập tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một.

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ.

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân.

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên."

Khoản 1 Điều 57 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: " Quan hệ hôn nhân chấm dứt kể từ ngày bản án, quyết định ly hôn của Tòa án có hiệu lực pháp luật." Bố mẹ bạn chỉ ly thân nên quan hệ hôn nhân giữa bố mẹ bạn chưa chấm dứt, do đó, mẹ bạn vẫn phải có nghĩa vụ của người vợ là chăm sóc chồng và mẹ bạn vẫn được tính là thành viên trong gia đình và là người có khả năng lao động trong gia đình. Ngoài mẹ bạn còn có vợ bạn cũng được coi là người lao động có khả năng tạo ra thu nhập. Do đó, nếu xét điều kiện của bạn thì bạn không thuộc trường hợp được miễn hay được hoãn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, nếu bố mẹ bạn đã ly hôn và bố bạn bị bệnh tâm thần, không còn khả năng lao động thì bạn vẫn nên thử gửi đơn tới UBND cấp xã để được xem xét về vấn đề này.

Mẫu đơn xin tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TẠM HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.....

Tôi tên là:..............................Nghề nghiệp:......................Sinh ngày:.......................................

CMND số:.............................Ngày cấp:.............................Nơi cấp:.........................................

Hộ khẩu thường trú:.................................................................................................................

Nay tôi làm đơn này kính mong đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã...........................xem xét cho tôi được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Lý do:..........................................................................theo quy định tại...................................

Tôi xin cam đoan nội dung trình bày ở trên là đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

......................................., ngày............tháng..........năm.........

Người làm đơn

Ký và ghi rõ họ tên

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Có được miễn nghĩa vụ quân sự không và viết đơn xin miễn như thế nào? Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật NVQS - Công ty luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Nhập ngũ có được mang theo điện thoại, đeo đồng hồ không ? Thời gian thực hiện nghĩa vụ bao lâu ?