Khách hàng: Chào các anh chị. Mình xin phép làm phiền các anh (chị) giải thích giúp 1 vấn đề như sau: mình có 1 gói thầu: quan trắc môi trường, nếu tra theo luật đấu thầu (điều 4, khoản 8 và khoản 9) thì không biết nên xếp vào loại gói thầu tư vấn hay phi tư vấn. Mong các anh chị giải thích giúp.

Xin cảm ơn.

Người gửi : Thế X

Trả lời: 

Đấu thầu là quá trình giữa chủ đầu tư hoặc bên mời thầu lựa chọn một nhà thầu ngẫu nhiên nào đó đáp ứng các yêu cầu của mình theo quy định của pháp luật. Hình thức đấu thầu là người muốn mua các gói thầu tổ chức một buổi đấu thầu gồm nhiều nhà thầu ( người muốn bán gói thầu) cạnh tranh nhau, mục đích nhằm là có được gói thầu chất lượng, thỏa mãn các yêu cầu của mình về kĩ thuật, chất lượng và chi phí thấp. Với mục đích là giành được quyền cung cấp hàng hóa, dịch vụ với giá đủ bù đắp các chi phí đầu vào và đảm bảo mang lại mức lợi nhuận cao nhất có thể, các nhà đấu thầu phải thể hiện những lợi thế cho người mua thầu. Các lợi thế của những nhà cung cấp thường sẽ mang lại lợi ích cho người mua thầu, nhà cung cấp thầu nào mang lại lợi ích lớn nhất cho nhà mua thầu sẽ được nhà thầu lựa chọn. Như vậy mời thầu là một quy trình quan trọng trong đấu thầu. 

 

1. Khái niệm dịch vụ tư vấn và dịch vụ phi tư vấn

Căn cứ quy định tại Luật đấu thầu 2013:

Điều 4. Giải thích từ ngữ

...

8. Dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, lập thiết kế, dự toán; lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm tra, thẩm định; giám sát; quản lý dự án; thu xếp tài chính; kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ tư vấn khác.

9. Dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại khoản 45 Điều này, nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại khoản 8 Điều này.

...

Thứ nhất, theo khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu quy định dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm:

- Lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc;

- Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Khảo sát, lập thiết kế, dự toán;

- Lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

- Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

- Thẩm tra, thẩm định;

- Giám sát;

- Quản lý dự án;

- Thu xếp tài chính;

- Kiểm toán;

- Đào tạo, chuyển giao công nghệ;

- Các dịch vụ tư vấn khác.

Thứ hai, Dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm:

- Logistics;

- Bảo hiểm;

- Quảng cáo;

- Lắp đặt không thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt công trình, hạng mục công trình;

- Nghiệm thu chạy thử;

- Tổ chức đào tạo;

- Bảo trì, bảo dưỡng;

- Vẽ bản đồ;

- Hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn.

 

2. Khái niệm quan trắc môi trường 

Căn cứ điều 4  Luật bảo vệ môi trường 2014:

20. Quan trắc môi trường là quá trình theo dõi có hệ thống về thành phần môi trường, các yếu tố tác động lên môi trường nhằm cung cấp thông tin đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường và các tác động xấu đối với môi trường.

...

Như vậy, quan trắc môi trường hay được hiểu đơn giản là việc theo dõi và giám sát chất lượng của môi trường theo định kỳ. Mục đích của việc làm này để giúp phân tích môi trường đang bị ảnh hưởng ở mức độ nào và các hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại có ảnh hưởng ra sao đối với môi trường.

Theo đó, khái niệm quan trắc môi trường là gì được định nghĩa theo giải thích của Luật bảo vệ môi trường năm 2014.

Hiện nay, có rất nhiều lý do để khẳng định về ý nghĩa, tầm quan trọng trong thực hiện quan trắc môi trường, có thể điểm qua một số lý do sau đây:

- Quan trắc môi trường góp phần giúp bảo vệ môi trường sống và đảm bảo cho các hoạt động kinh doanh, sản xuất được diễn ra bình thường;

- Quan trắc môi trường giúp đưa ra được các nhận định, đánh giá về diễn biến của môi trường và sử dụng các thông tin đó để thực hiện, xây dựng báo cáo môi trường;

- Quan trắc môi trường còn giúp xác định được tình trạng chất lượng môi trường, kịp thời kiểm tra, phát hiện được những ảnh hưởng xấu, những vấn đề có nguy cơ đe dọa đến môi trường. Từ đó, giúp đánh giá chính xác mức độ ô nhiễm môi trường, xem xét khả năng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con người hay không và có biện pháp phù hợp để đối phó;

- Quá trình công nghiệp hóa đang được diễn ra ngày một nhanh vậy nên ô nhiễm môi trường là điều khó tránh khỏi, đặc biệt là vấn đề xử lý nước thải hiện nay.

=> Chính vì vậy, cần thực hiện quan trắc môi trường với kế hoạch cụ thể theo quy định để giúp các cơ quan chức năng có thể nắm bắt được thông tin và đưa ra được các giải pháp hạn chế các nguy cơ xấu gây đe dọa đến sức khỏe con người cũng như môi trường sống xung quanh.

=> Như vậy quan trắc môi trường là dịch vụ phi tư vấn theo quy định nêu trên.

 

3. Phân loại quy trắc môi trường

Hiện nay, theo quy định về hệ thống quan trắc môi trường về cơ bản được bao gồm:

a. Quan trắc môi trường đất nền

Mục đích của phương pháp này nhằm cung cấp, đánh giá những diễn biến về môi trường, được đánh giá dựa trên quy mô quốc gia để hỗ trợ cho công tác chuẩn bị cơ sở dữ liệu lập báo cáo thực trạng môi trường.

Đồng thời, thực hiện quan trắc môi trường giúp cảnh báo những diễn biến bất thường của môi trường và đưa ra được những giải pháp khắc phục ô nhiễm.

b. Quan trắc môi trường không khí

Thực hiện quan trắc môi trường không khí, các cơ quan chức năng chuyên môn tiến hành sử dụng các máy móc thiết bị có khả năng đo đạc, phân tích chất lượng của môi trường không khí tự động và truyền trực tiếp dữ liệu thu được về trung tâm quản lý.

c. Quan trắc môi trường tiếng ồn

Theo quy định tại Thông tư 24/2017/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường, theo đó: Xác định mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn đến sức khỏe người dân theo các tiêu chuẩn cho phép và phân biệt ra nhóm các loại tiếng ồn hiện nay. Qua đó, giúp đánh giá được những tác động của tiếng ồn với môi trường.

Cũng theo quy định, tần suất quan trắc tiếng ồn được thực hiện tối thiểu là 04 lần/năm, 03 tháng/lần.

d. Quan trắc môi trường nước

Quy định tại Thông tư 24/2017/TT-BTNMT, quan trắc môi trường nước được thực hiện bao gồm có quá trình đo đạc và đánh giá về chất lượng nước ở các lĩnh vực và loại hình. Bao gồm có môi trường nước mặt lục địa, môi trường nước dưới đất, môi trường nước biển.

Bên cạnh đó, quan trắc môi trường còn được thực hiện đối với chất lượng nước mưa, quan trắc nước thải, quan trắc khí thải, quan trắc môi trường đất và quan trắc chất lượng trầm tích.

 

4. Điều kiện ưu đãi trong đấu thầu dịch vụ tư vấn và dịch vụ phi tư vấn

a. Đối với đấu thầu quốc tế:

Đối tượng được hưởng ưu đãi khi tham gia đấu thầu quốc tế để cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn bao gồm:

- Nhà thầu trong nước tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh;

- Nhà thầu nước ngoài liên danh với nhà thầu trong nước mà nhà thầu trong nước đảm nhận từ 25% trở lên giá trị công việc của gói thầu.

b. Đối với đấu thầu trong nước:

Đối tượng được hưởng ưu đãi khi tham gia đấu thầu trong nước để cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn bao gồm:

- Nhà thầu có từ 25% trở lên số lượng lao động là nữ giới;

- Nhà thầu có từ 25% trở lên số lượng lao động là thương binh, người khuyết tật;

- Nhà thầu là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ.

Lưu ý: Trường hợp sau khi ưu đãi nếu các hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên xếp hạng cao hơn cho nhà thầu ở địa phương nơi triển khai gói thầu.

 

5. Mẫu hồ sơ cho gói thầu phi tư vấn đơn giản

Như đã nói ở trên, theo căn cứ theo tại Khoản 8, điều 4 Luật đấu thầu 2013 quy định về gói thầu phi tư vấn: ” Dịch vụ phi tư vấn bao gồm: Logistics, bảo hiểm; quảng cáo; tổ chức đào tào, nghiệm thu chạy thử; đo vẽ bản đồ; in ấn; tang lễ; vệ sinh; quản lý; vận hành tòa nhà; kế toán; truyền thông; vận tải công cộng; trồng và quản lý chăm sóc cây xanh; cấp, thoát nước; cấp điện, chiếu sáng; thu gom, phân loại xử lý chất thải, nước thải; nhiếp ảnh; đóng gói; sao chụp và các hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn”. Đối với gói thầu phi tư vấn đơn giản thì áp dụng theo Thông tư 14/2016 quy định đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng.

Khi áp dụng mẫu hồ sơ mời thầu phi tư vấn cần căn cứ vào quy mô, tính chất, điều kiện cụ thể của gói thầu mà đưa ra các yêu cầu trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây sự cạnh tranh không lành mạnh.

Mẫu hồ sơ mời thầu bao gồm các nội dung sau:

– Thứ nhất, chỉ dẫn nhà thầu: cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu.

– Thứ hai, bảng dữ liệu đấu thầu :căn cứ quy mô và tính chất của từng gói thầu, các nội dung thông tin chi tiết, cụ thể sẽ được thể hiện theo từng mục tương ứng với chương chỉ dẫn nhà thầu.

–  Thứ ba, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu :bao gồm các tiêu chí để đánh giá hồ sơ dự thầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính – thương mại. Căn cứ quy mô và tính chất của từng gói thầu, việc xây dựng các tiêu chí đánh giá phải đảm bảo tính khoa học, rõ ràng, cụ thể và phù hợp với yêu cầu thực hiện gói thầu theo nội dung hướng dẫn.

–  Thứ tư, biểu mẫu dự thầu :gồm các biểu mẫu mà nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành một phần nội dung của hồ sơ dự thầu, về cơ bản

–  Thứ năm, yêu cầu về phạm vi cung cấp :bao gồm nội dung về phạm vi của gói thầu, kế hoạch thực hiện gói thầu và yêu cầu về kỹ thuật. Căn cứ quy mô và tính chất của gói thầu, mô tả chi tiết phạm vi của gói thầu, kế hoạch thực hiện cho phù hợp và đưa ra các yêu cầu về kỹ thuật trên cơ sở chú trọng vào sản phẩm đầu ra, tránh đưa ra yêu cầu không cần thiết dẫn đến hạn chế sự tham dự của nhà thầu hoặc gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Điều kiện chung của hợp đồng: gồm các điều khoản chung áp dụng cho tất cả các hợp đồng của các gói thầu khác nhau. Đối với các gói thầu dịch vụ phi tư vấn đơn giản, thông thường thì phải áp dụng hợp đồng trọn gói. Trường hợp gói thầu dịch vụ phi tư vấn không phải là thông dụng, đơn giản thì hoặc có thời gian thực hiện kéo dài qua nhiều năm mà việc áp dụng loại hợp đồng trọn gói không hiệu quả thì có thể áp dụng hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh hoặc kết hợp nhiều loại hợp đồng

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Đấu thầu - Công ty luật Minh Khuê