1. Chuyển nhượng thầu bao gồm các hành vi nào?

Theo Khoản 36 Điều 4 Luật Đấu thầu thì  nhà thầu phụ được định nghĩa là nhà thầu tham gia thực hiện gói thầu theo hợp đồng được ký với nhà thầu chính. Nhà thầu phụ có trách nhiệm thực hiện các công việc cụ thể trong gói thầu theo thỏa thuận và hợp đồng đã ký kết với nhà thầu chính. Và đồng thời, theo Khoản 8 Điều 89 Luật Đấu thầu quy định một trong những hành vi bị cấm trong đấu thầu là nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ đồng (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết. Chủ đầu tư hoặc tư vấn giám sát chỉ chấp thuận cho nhà thầu chuyển nhượng công việc thuộc trách nhiệm thực hiện của nhà thầu, trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã được kê khai trong hợp đồng.

=> Để đánh giá xem nhà thầu có vi phạm hành vi chuyển nhượng thầu hay không, ta cần xem xét và áp dụng quy định nêu trên. Quyết định cuối cùng về việc xác định có xảy ra hành vi chuyển nhượng thầu hay không thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia và bên mời thầu trong quá trình thực hiện và giám sát quá trình đấu thầu.

 

2. Nhà thầu chính có được ký kết hợp đồng với một nhà thầu khác để thực hiện gói thầu đã nhận hay không?

Theo quy định tại Điều 128 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP về việc quản lý nhà thầu, trong trường hợp nhà thầu chính chuyển nhượng thầu cho nhà thầu phụ, nhà thầu chính vẫn phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Điều này có nghĩa là nhà thầu chính không được giải trừ khỏi trách nhiệm của mình chỉ vì đã chuyển nhượng thầu cho nhà thầu phụ. Nhà thầu chính vẫn phải đảm bảo rằng công việc được thực hiện đúng khối lượng, đạt chất lượng yêu cầu, tuân thủ tiến độ và các yêu cầu khác.

Nếu nhà thầu phụ gặp sai sót trong việc thực hiện công việc, nhà thầu chính vẫn phải chịu trách nhiệm và có trách nhiệm khắc phục, sửa chữa hoặc thực hiện lại công việc một cách đáng tin cậy. Nhà thầu chính cần đảm bảo rằng công việc được hoàn thành đúng theo yêu cầu hợp đồng và đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và hiệu suất. Vì vậy, khi nhà thầu chính chuyển nhượng thầu cho nhà thầu phụ, họ vẫn phải giữ trách nhiệm chung và không thể tránh khỏi trách nhiệm nếu có sai sót xảy ra trong việc thực hiện công việc bởi nhà thầu phụ.

=>  Việc chuyển nhượng thầu cho nhà thầu phụ không giải trừ nhà thầu chính khỏi trách nhiệm của mình. Điều này đảm bảo tính liên tục và trách nhiệm của nhà thầu chính trong quá trình thực hiện dự án. Nhà thầu chính không thể tránh khỏi trách nhiệm nếu nhà thầu phụ gặp sai sót hoặc vi phạm trong quá trình thực hiện công việc. Nhà thầu chính phải đảm bảo rằng công việc được thực hiện đúng theo yêu cầu hợp đồng và đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và hiệu suất. Qua đó, việc chuyển nhượng thầu cho nhà thầu phụ cần được thực hiện một cách cẩn thận và có sự quản lý chặt chẽ từ phía nhà thầu chính. Nhà thầu chính cần kiểm soát, giám sát và đảm bảo rằng công việc được thực hiện theo đúng yêu cầu và đạt chất lượng mong muốn. Trong trường hợp xảy ra sai sót hoặc vi phạm từ phía nhà thầu phụ, nhà thầu chính phải đảm bảo khắc phục, sửa chữa hoặc thực hiện lại công việc để đảm bảo thành công của dự án.

 

3. Trường hợp nào nhà thầu chính sẽ chịu trách nhiệm kể cả đã chuyển nhượng thầu cho nhà thầu phụ

Theo quy định tại Điều 128 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP về việc quản lý nhà thầu, khi nhà thầu chính chuyển nhượng thầu cho nhà thầu phụ, nhà thầu chính vẫn phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Điều này có nghĩa là dù công việc được giao cho nhà thầu phụ thực hiện, nhà thầu chính vẫn không được giải trừ khỏi trách nhiệm của mình. Nhà thầu chính phải đảm bảo rằng nhà thầu phụ thực hiện công việc đúng theo yêu cầu của hợp đồng và đạt được chất lượng mong muốn. Nhà thầu chính cần thực hiện quản lý, giám sát và kiểm soát công việc của nhà thầu phụ để đảm bảo sự thành công của dự án.

Trong trường hợp nhà thầu phụ gặp sai sót, vi phạm hoặc không thực hiện đúng yêu cầu của hợp đồng, nhà thầu chính vẫn chịu trách nhiệm và phải đảm bảo khắc phục, sửa chữa hoặc thực hiện lại công việc để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án. Do đó, nhà thầu chính không được giải phóng hoàn toàn khỏi trách nhiệm khi có sai sót từ phía nhà thầu phụ. Điều này nhằm đảm bảo tính liên tục và trách nhiệm của nhà thầu chính trong quá trình thực hiện dự án, đồng thời bảo đảm quyền lợi của chủ đầu tư và đạt được mục tiêu của công trình xây dựng.

 

4. Trách nhiệm của cá nhân hoặc đơn vị giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu

Người có thẩm quyền, bao gồm cá nhân hoặc đơn vị có chức năng quản lý về hoạt động đấu thầu, tham gia giám sát và theo dõi việc thực hiện của chủ đầu tư và bên mời thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Nhiệm vụ của họ là đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đấu thầu. Người có thẩm quyền đưa ra quyết định và chỉ đạo việc giám sát và theo dõi hoạt động đấu thầu đối với các gói thầu thuộc dự án hoặc dự toán mua sắm do họ quyết định khi thấy cần thiết. Họ tập trung giám sát và theo dõi đặc biệt đối với các chủ đầu tư và bên mời thầu có thắc mắc, kiến nghị đối với các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, các gói thầu có giá trị lớn, đặc thù hoặc yêu cầu cao về kỹ thuật.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì và tổ chức việc giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan ở Trung ương khác, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về hoạt động đấu thầu thuộc các cơ quan này có trách nhiệm chủ trì và tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu. Trường hợp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan ở Trung ương có thẩm quyền, họ chịu trách nhiệm chủ trì. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và tổ chức việc giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu đối với các dự án do địa phương quyết định đầu tư hoặc quản lý.

Căn cứ theo Khoản 6 Điều 126 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về trách nhiệm của cá nhân hoặc đơn vị giám sát và theo dõi hoạt động đấu thầu cụ thể như sau:

- Trung thực và khách quan: Trách nhiệm của người giám sát và theo dõi là đảm bảo tính trung thực và khách quan trong quá trình giám sát, không tạo ra bất kỳ phiền hà nào cho chủ đầu tư và bên mời thầu.

- Yêu cầu cung cấp hồ sơ và tài liệu: Người giám sát và theo dõi có quyền yêu cầu chủ đầu tư và bên mời thầu cung cấp hồ sơ và tài liệu liên quan để phục vụ quá trình giám sát và theo dõi đấu thầu.

- Tiếp nhận thông tin phản ánh: Người giám sát và theo dõi phải tiếp nhận và xem xét các thông tin phản ánh từ nhà thầu và các tổ chức, cá nhân liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu của gói thầu đang được giám sát và theo dõi.

- Bảo mật thông tin: Người giám sát và theo dõi có trách nhiệm tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin để đảm bảo an ninh thông tin và tránh tác động tiêu cực đến quá trình đấu thầu.

- Thực hiện các trách nhiệm khác: Người giám sát và theo dõi cũng phải thực hiện các trách nhiệm khác được quy định trong pháp luật về đấu thầu và các pháp luật có liên quan.

Quý khách hàng có thể tham khảo thêm nội dung bài viết sau của công ty Luật Minh khuê: Những hành vi nào được xem là chuyển nhượng thầu trái phép?

Công ty Luật Minh Khuê xin gửi đến quý khách hàng thông tin tư vấn hữu ích. Nếu quý khách có vấn đề pháp lý hoặc câu hỏi cần giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ nhanh chóng. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!