1. Xử lý danh sách nộp thuế có hồ sơ khai thuế rủi ro cao để kiểm tra

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế vừa phát động Quyết định số 98/QĐ-TCT, tập trung vào việc quản lý rủi ro trong quá trình lựa chọn hồ sơ khai thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp và thuế Tiêu thụ đặc biệt để kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế. Quyết định này đặt ra quy trình cụ thể về xử lý hồ sơ khai thuế có rủi ro cao như sau:

Sau khi tiến hành rà soát và loại trừ các rủi ro có nguyên nhân rõ ràng, đã được giải trình trong các tháng/quý/năm trước đó, bộ phận Thanh tra - Kiểm tra thuế sẽ đề xuất danh sách người nộp thuế (NNT) có Hồ sơ khai thuế rủi ro cao cần kiểm tra tại trụ sở Cơ quan thuế. Khi danh sách này được Lãnh đạo Cơ quan thuế phê duyệt, bộ phận Thanh tra - Kiểm tra thuế sẽ chuyển thông tin cho bộ phận Quản lý Rủi ro (QLRR) để bổ sung hoặc loại trừ Hồ sơ khai thuế rủi ro cao theo mẫu số 02-KTTB/QTr-QLRR trước ngày 05 của tháng tiếp theo. Hệ thống QLRR hỗ trợ tự động cập nhật Danh sách NNT có Hồ sơ khai thuế rủi ro cao theo mẫu số 03-KTTB/QTr-QLRR.

Căn cứ vào danh sách NNT có HSKT rủi ro cao cần kiểm tra tại trụ sở Cơ quan thuế (CQT), Lãnh đạo CQT, hoặc có thể ủy quyền cho trưởng bộ phận QLRR, sẽ tiến hành phê duyệt trên ứng dụng QLRR để chuyển thông tin sang hệ thống hỗ trợ thanh tra - kiểm tra thuế. Bộ phận Thanh tra - Kiểm tra thuế sẽ thực hiện quá trình kiểm tra Hồ sơ khai thuế tại trụ sở CQT theo hướng dẫn được quy định trong Quy trình Kiểm tra thuế hiện hành.

Quá trình này nhằm mục đích đảm bảo tính chính xác và tuân thủ trong việc nộp thuế, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao. Việc thực hiện kiểm tra theo hướng dẫn tại Quy trình Kiểm tra thuế sẽ giúp xác định rõ nguyên nhân của các rủi ro và đưa ra biện pháp xử lý phù hợp. Đồng thời, quy trình này còn đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong quá trình kiểm tra thuế tại cấp trung.

 

2. Nguyên tắc chung xử lý những hồ sơ khai thuế có rủi ro cao

Điều 7 của Quyết định số 98/QĐ-TCT tập trung vào nguyên tắc chung về xử lý hồ sơ khai thuế mà có rủi ro cao. Theo đó, Lãnh đạo của bộ phận Thanh tra - Kiểm tra thuế sẽ, dựa trên danh sách NNT có HSKT rủi ro cao, tiến hành phân công các công chức trực tiếp tham gia xử lý hồ sơ để thực hiện quá trình kiểm tra.

Các công chức thuế, dựa trên danh sách được phân công, sẽ tiến hành rà soát và kiểm tra các nội dung theo kết quả phân tích của từng chỉ số tiêu chí. Quá trình này không chỉ giúp xác định những hồ sơ khai thuế có rủi ro cao mà còn đảm bảo tính chính xác và công bằng trong quá trình kiểm tra. Các công chức sẽ tập trung vào các chỉ số quan trọng, đánh giá kỹ lưỡng để đưa ra những đánh giá chính xác nhất về tình hình nộp thuế của doanh nghiệp và đề xuất biện pháp xử lý phù hợp để giảm thiểu rủi ro và tăng cường tuân thủ thuế. Điều này đồng thời đặt ra một cơ sở vững chắc cho quản lý rủi ro và giám sát chặt chẽ trong lĩnh vực thuế

- Trong trường hợp NNT được phân loại vào danh sách có HSKT rủi ro cao, tuy nhiên sau quá trình rà soát và kiểm tra thực tế hai (02) kỳ khai thuế trước đó không phát sinh bất kỳ hành vi vi phạm nào về pháp luật thuế, NNT này sẽ tiếp tục được đưa vào quá trình phân tích và đánh giá rủi ro. Thực hiện điều này sau thời hạn sáu (06) tháng kể từ khi có kết quả kiểm tra.

Quyết định này thể hiện sự linh hoạt và công bằng trong việc xử lý các trường hợp NNT có HSKT rủi ro cao. Bằng cách tập trung vào thực tế của hai kỳ khai thuế trước đó, chính quyền thuế có cơ hội đánh giá chính xác tình hình tuân thủ của NNT. Trong trường hợp không có bất kỳ vi phạm nào phát sinh, việc tiếp tục phân tích và đánh giá rủi ro sau thời hạn sáu tháng sẽ giúp đảm bảo tính công bằng và tránh những hậu quả không cần thiết đối với doanh nghiệp. Đồng thời, việc thực hiện theo thời hạn sáu tháng cũng giúp bảo đảm quy trình quản lý rủi ro được diễn ra một cách hiệu quả và kịp thời. 

- Trong quá trình quản lý thuế, nếu Cơ quan thuế (CQT) có thông tin đáng tin cậy về hoạt động của Người nộp thuế (NNT) và đánh giá rằng mức độ rủi ro của Hồ sơ khai thuế (HSKT) của NNT là thấp, hoặc có cơ sở để tin rằng mức độ rủi ro đó là thấp, thì CQT sẽ quyết định không lựa chọn NNT đó để tiến hành kiểm tra tại trụ sở CQT.

Quyết định này phản ánh tinh thần hỗ trợ và thúc đẩy sự tin tưởng giữa CQT và NNT. Nếu CQT có thông tin tin cậy về tính minh bạch và tuân thủ thuế của NNT, mức độ rủi ro được giảm xuống mức thấp, từ đó giảm bớt áp lực kiểm tra và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Điều này không chỉ làm tăng cường quan hệ giữa CQT và NNT mà còn thúc đẩy tính chân thực và công bằng trong quá trình quản lý thuế

- Khi CQT thu thập thông tin đáng tin cậy và xác định rằng NNT đó có HSKT mang đầy đủ yếu tố rủi ro cao, CQT quyết định thêm vào kế hoạch kiểm tra. Quyết định này là sự đáp ứng linh hoạt và chủ động của CQT để đảm bảo rằng mọi hoạt động thuế được giám sát một cách hiệu quả và minh bạch.

Việc lựa chọn bổ sung vào kế hoạch kiểm tra không chỉ là biện pháp phòng ngừa mà còn là sự cam kết của CQT đối với việc duy trì tính công bằng và tuân thủ trong quá trình thu thuế. Thông qua việc đánh giá rủi ro và đưa vào kế hoạch kiểm tra, CQT không chỉ tăng cường khả năng phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm mà còn thể hiện sự nhạy bén trong việc đối phó với những tình huống có khả năng gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống thuế. Điều này đồng thời tạo ra một môi trường kinh doanh trong sạch và độc lập, đồng hành cùng sự phồn thịnh của doanh nghiệp và sự phát triển bền vững của nền kinh tế. 

 

3. Quản lý rủi ro trong quản lý thuế được hiểu thế nào?

Theo Khoản 15, Điều 3 của Luật Quản lý thuế 2019, quản lý rủi ro trong lĩnh vực thuế không chỉ là việc thực hiện một cách hệ thống quy định của pháp luật mà còn là quá trình áp dụng các quy trình nghiệp vụ nhằm xác định, đánh giá và phân loại những rủi ro có khả năng tác động tiêu cực đến hiệu quả và hiệu lực của quản lý thuế. Quản lý rủi ro không chỉ là biện pháp phòng ngừa mà còn là cơ sở chính để cơ quan quản lý thuế có thể phân bổ nguồn lực một cách hợp lý và triển khai các biện pháp quản lý một cách hiệu quả.

Quá trình quản lý rủi ro trong thuế đòi hỏi sự áp dụng có hệ thống của quy định pháp luật, đồng thời, cần sự linh hoạt và nhạy bén để đối mặt với các thách thức thay đổi trong môi trường kinh doanh và thuế. Việc xác định, đánh giá và phân loại rủi ro không chỉ giúp cơ quan quản lý thuế định hình chiến lược quản lý một cách hiệu quả mà còn giúp tối ưu hóa sử dụng nguồn lực và nâng cao khả năng phát hiện và xử lý các vấn đề liên quan đến thuế. Quản lý rủi ro là một bước quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong hệ thống thuế, góp phần tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh và bền vững

Quý khách có thể tham khảo thêm bài viết: Hồ sơ khai thuế đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH15

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê liên quan đến vấn đề quản lý rủi ro hồ sơ khai thuế. Mọi thắc mắc chưa rõ hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.