Theo sơ đồ tổ chức khi thành lập gồm: Hội đồng thành viên, Ban giám đốc và các phòng ban. Hội đồng thành viên gồm 3 người đại diện phần vốn góp cho 3 nhà đầu tư A, B, C để quản lý Công ty.Tuy nhiên, sau 4 tháng thành lập đi vào hoạt động, Nhà đầu tư lại thành lập ra Hội đồng quản lý liên danh để ra các quyết định điều hành công ty mà không phải là Hội đồng thành viên công ty quyết định.  Vậy cho tôi hỏi:       

1. Hội đồng quản lý liên danh hoạt động điều hành như thế có đúng theo luật doanh nghiệp không? 

2. Các quyết định phê duyệt trúng thầu, chỉ định thầu do Hội đồng quản lý liên danh phê duyệt như hiện nay có vi phạm luật doanh nghiệp không?  

Trân trọng cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mụctư vấn phápluật doanh nghiệpcủa công ty Luật Minh Khuê.

 Hội đồng quản lý liên danh hoạt động điều hành doanh nghiệp có đúng không?

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến gọi: 1900.6162

Trả lời:
Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật doanh nghiệp năm 2014

2. Nội dung tư vấn:

Thứ nhất, Hội đồng quản lý liên danh hoạt động điều hành như thế có đúng theo luật doanh nghiệp không? 

Theo luật doanh nghiệp năm 2014 tại Điều 55 và 56

"Điều 55. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty. Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định"

"Điều 56. Hội đồng thành viên

1. Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Điều lệ công ty quy định định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.

2. Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

b) Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn;

c) Quyết định dự án đầu tư phát triển của công ty;

d) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ; thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trongbáo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

đ) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

e) Quyết định mức lương, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

g) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của công ty;

h) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

i) Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện;

k) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

l) Quyết định tổ chức lại công ty;

m) Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty;

n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

3. Trường hợp cá nhân là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn bị tạm giam, bị kết án tù hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của Bộ luật hình sự, thành viên đó ủy quyền cho người khác tham gia Hội đồng thành viên công ty"

Như vậy, ta có thể thấy rằng trong cơ cấu tổ chức của công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì có: hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và trong đó Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Do vậy, không tồn tại khái niệm về hội đồng quản lý liên danh nên việc hội đồng quản lý liên danh hoạt động điều hành như thế là không đúng theo luật doanh nghiệp 

Thứ hai, các quyết định phê duyệt trúng thầu, chỉ định thầu do Hội đồng quản lý liên danh phê duyệt như hiện nay có vi phạm luật doanh nghiệp không? 

Như phân tích ở ý một thì không tồn tại một hội đồng quản lý liên danh vì thế mọi hoạt động của hội đồng tự lập này là không được công nhận. Các quyết định phê duyệt trúng thầu, chỉ định thầu thuộc trong những quyết định dự án đầu tư phát triển của công ty vì thế theo Điểm c Khoản 2 Điều 56 trên ta thấy Hội đồng thành viên mới có quyền quyết định vấn đề này. Mọi quyết định của hội đồng quản lý liên danh đều sẽ bị vô hiệu vì hội đồng này không được pháp luật doanh nghiệp thừa nhận

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua emailTư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật Doanh nghiệp.

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến qua điện thoại

>> Xem thêm:  "Chú bé" sẽ thành “người khổng lồ”