1. Thành viên tối thiểu của Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Theo quy định tại Nghị định 23/2014/NĐ-CP được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị định 19/2021/NĐ-CP thì Hội đồng quản lý Quỹ được cấu thành từ 7 hoặc 9 thành viên, bao gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên. Đây là một tổ chức quan trọng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, nơi tập trung những tâm huyết và kiến thức đa dạng của các nhà khoa học và những nhà quản lý có uy tín.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên của Hội đồng quản lý Quỹ đều là những cá nhân có trình độ cao, được chọn lựa kỹ lưỡng từ cộng đồng nhà nghiên cứu và quản lý. Chúng đảm bảo sự đa dạng và chuyên sâu trong quản lý nguồn lực và chiến lược phát triển của Quỹ.

Thành viên của Hội đồng quản lý hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, cam kết thực hiện các nhiệm vụ được giao trong suốt nhiệm kỳ kéo dài 5 năm. Điều này đảm bảo sự ổn định và liên tục trong quá trình quản lý và phát triển của Quỹ. Quá trình bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên được thực hiện bởi Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đặt ra từng bước một để đảm bảo sự công bằng, chọn lựa những người có đóng góp lớn và uy tín cao trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

 

2. Thành viên tối thiểu dự cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Cũng tại Nghị định 23/2014/NĐ-CP thì chế độ hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia không chỉ là một kịch bản họp đơn thuần, mà là một quy trình linh hoạt và sáng tạo, đặt ra để đáp ứng mọi thách thức và cơ hội một cách hiệu quả nhất.

- Hội đồng quản lý Quỹ không chỉ đơn thuần làm việc mỗi 3 tháng một lần để xem xét và quyết định vấn đề, mà còn là một nền tảng linh hoạt, linh động, sẵn sàng họp bất thường khi mọi tình huống cấp bách đòi hỏi sự can thiệp ngay lập tức. Những cuộc họp này được triệu tập theo đề nghị của các nhân sự chủ chốt như Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc Quỹ, hoặc Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ, hoặc khi có sự đồng thuận từ ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ.

Các cuộc họp không chỉ là nơi thảo luận, mà còn là không gian quyết định, đối thoại chặt chẽ giữa các thành viên. Để đảm bảo tính chất đại diện và hiệu quả của cuộc họp, ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ phải tham gia, và chúng được chủ trì bởi Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch được ủy quyền, tạo điều kiện cho một diễn biến suôn sẻ và tích cực trong quá trình ra quyết định.

- Trong những thời điểm giữa các phiên họp quan trọng, Cơ quan điều hành Quỹ không chỉ làm việc hiệu quả trên cơ sở gửi tài liệu và Phiếu lấy ý kiến đến từng thành viên của Hội đồng, mà còn là một quá trình tương tác chặt chẽ và sáng tạo. Điều này không chỉ là cách thuận tiện để giữ cho mọi thành viên được thông tin liên tục và chủ động, mà còn là một cơ hội để mỗi ý kiến đóng góp đều được đánh giá và tính đến trước quyết định chung.

- Quá trình ra quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ không chỉ là một sự đồng thuận đơn thuần, mà là một quá trình đúng đắn, được xác định bởi sự chất lượng và sức ảnh hưởng. Quyết định được đưa ra khi có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ đồng thuận, đánh dấu cho sự đồng lòng và tính chân thành trong quá trình đưa ra quyết định.

Mọi chi tiết và quyết định được thể hiện một cách cụ thể và chi tiết trong biên bản cuộc họp, đảm bảo rằng mọi thành viên đều được thông tin đầy đủ và minh bạch. Biên bản này không chỉ là một tài liệu hồ sơ, mà là một công cụ truyền đạt chính xác và đầy đủ tới tất cả các thành viên của Hội đồng quản lý Quỹ, đánh bại mọi mảng tối và làm sáng tỏ mọi quyết định được đưa ra. Theo các quy định cụ thể, mỗi cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia không chỉ là một sự kiện, mà là một bức tranh tinh tế, yêu cầu sự tham gia tích cực từ ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ để đảm bảo tính chất đa dạng và đại diện đầy đủ.

Tại mỗi cuộc họp, không chỉ có sự hiện diện số lượng lớn thành viên, mà còn có sự chủ trì tận tâm và tài năng của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hoặc Phó Chủ tịch được ủy quyền. Điều này không chỉ tạo ra không khí tích cực và sôi động, mà còn đảm bảo rằng mọi ý kiến, suy nghĩ đều được đánh giá và đưa ra quyết định một cách chín chắn. Quyết định của Hội đồng không chỉ là kết quả của sự đồng thuận bình thường, mà là sản phẩm của sự đồng lòng mạnh mẽ khi có ít nhất 2/3 số thành viên đồng thuận. Điều này thể hiện sự đồng lòng và sự đồng lòng mạnh mẽ trong việc xây dựng chiến lược và quyết định định hình tương lai của Quỹ.

 

3. Nhiệm vụ của Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, đặt ra từ sự kết hợp đặc sắc của nhiệm vụ và quyền hạn, là tòa soạn quan trọng theo khoản 2 Điều 8 Điều lệ tổ chức và hoạt động, được ban hành cùng với Nghị định 23/2014/NĐ-CP và đã trải qua điều chỉnh từ điểm b khoản 4 Điều 1 Nghị định 19/2021/NĐ-CP. Đây không chỉ là một cơ quan quản lý, mà còn là bảng điều khiển điều hành, định hình tương lai phồn thịnh của phát triển khoa học và công nghệ.

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản lý không chỉ giới hạn mình trong việc quyết định hướng đi và kế hoạch của Quỹ, mà còn trải rộng đến việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ, nơi sự tư vấn chuyên môn sôi nổi được hình thành và thể hiện. Đây là nơi đúc kết tri thức, chia sẻ hiểu biết, và định rõ chiến lược phát triển.

- Thêm vào đó, việc thông qua kế hoạch tài chính và báo cáo quyết toán năm là một phần quan trọng của hoạt động Hội đồng quản lý. Điều này không chỉ là việc duyệt định tài chính, mà còn là việc xác minh và đánh giá hiệu suất, khẳng định sự minh bạch và chính xác trong quản lý tài nguyên. Những quyết định này không chỉ mang tính chiến lược, mà còn đảm bảo rằng Quỹ đang hoạt động với sự hiệu quả và minh bạch cao nhất, đồng thời xác định rõ những hướng phát triển mới và tiềm năng trong thời gian tới.

- Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, với trọng trách cao cả và tầm nhìn chiến lược, không chỉ giữ vai trò quyết định về chương trình, đề tài, đề án, dự án khoa học và công nghệ, và kinh phí được Quỹ tài trợ, cho vay, và bảo lãnh vốn vay, mà còn đặt ra những nhiệm vụ và kinh phí chất lượng cao nhằm thúc đẩy hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia.

- Hội đồng không chỉ là nơi phê duyệt kế hoạch và báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Quỹ mà còn là cầu nối quan trọng đối với sự minh bạch và hiệu suất trong quản lý tài chính. Nó không chỉ thể hiện vai trò quyết định mà còn mang đến sự giám sát và kiểm tra chi tiết về hoạt động của Cơ quan điều hành Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ, đảm bảo rằng mọi hành động đều tuân thủ nghiêm túc các quy định của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ, cũng như các quyết định của Hội đồng quản lý.

- Đồng thời, Hội đồng quản lý không chỉ đứng làm người giám sát, mà còn là tác nhân sáng tạo, đặt ra và ban hành các quy định quản lý, tạo ra hệ thống nguyên tắc và tiêu chí chất lượng cao để hướng dẫn và định hình cho mọi hoạt động của Quỹ. Điều này đồng nghĩa với việc Hội đồng quản lý không chỉ là người quyết định, mà còn là nguồn động viên và định hình chiến lược cho sự phát triển bền vững của Khoa học và Công nghệ trong đất nước.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Quy định về trình tự, thủ tục hoạt động cho vay của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.