1. Có phải buộc chuyển khoản đối với 02 hóa đơn cùng ngày trên 20 triệu?

Thực hiện theo quy định của Thông tư 219/2013/TT-BTC, được sửa đổi tại Thông tư 26/2015/TT-BTC, nếu mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ một bên cung cấp có giá trị dưới 20 triệu đồng nhưng thực hiện nhiều giao dịch trong cùng một ngày và tổng giá trị từ trên 20 triệu đồng, chỉ có thể khấu trừ thuế GTGT nếu có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Điều này đặt ra yêu cầu cao về tính minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật trong quá trình giao dịch kinh doanh.

Đồng thời, dựa trên quy định của điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC, được sửa đổi tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, đối với trường hợp mua hàng hóa hoặc dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, yêu cầu phải có chứng từ thanh toán không sử dụng tiền mặt để được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Điều này làm tăng cường quản lý và kiểm soát đối với các giao dịch có giá trị lớn, đồng thời thúc đẩy sự minh bạch và đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế.

Theo các quy định trên, trong trường hợp các tổ chức hoặc cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ từ một nhà cung cấp có giá trị dưới 20 triệu đồng nhưng thực hiện nhiều giao dịch trong một ngày và tổng giá trị từ trên 20 triệu đồng, họ chỉ có thể khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Điều này đồng nghĩa với việc cần phải quản lý kỹ lưỡng về hạch toán và tài chính để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tránh rủi ro về mặt thuế.

Mặt khác, theo quy định của Điều 1 Thông tư 173/2016/TT-BTC, chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản bên mua sang bên bán, mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Các hình thức thanh toán như séc, uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, nhờ thu, thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng, sim điện thoại, ví điện tử... đều được coi là hình thức chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Điều này tạo ra tính linh hoạt và đa dạng trong việc quy định và thực hiện các phương thức thanh toán hiện đại, đồng thời phản ánh sự tiến bộ trong công nghệ tài chính và giao dịch.

Có thể thấy, đối với các giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ có giá trị dưới 20 triệu đồng nhưng thực hiện nhiều lần trong cùng một ngày và có tổng giá trị từ trên 20 triệu đồng, quy định đòi hỏi phải sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để có thể khấu trừ thuế GTGT. Điều này làm tăng tính minh bạch và đồng thời giúp ngăn chặn tình trạng trốn thuế trong các giao dịch nhỏ giá nhưng thực hiện lặp lại.

Trong trường hợp muốn được khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, quy định yêu cầu giao dịch phải được thanh toán không sử dụng tiền mặt và phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Điều này không chỉ giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quản lý tài chính của doanh nghiệp mà còn tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan thuế có thể theo dõi và kiểm tra giao dịch một cách hiệu quả, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật thuế. Đồng thời, việc áp dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt và có chứng từ thanh toán qua ngân hàng còn đồng nghĩa với việc doanh nghiệp thể hiện cam kết trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội và công bằng trong nguyên tắc thuế, từ đó góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Tóm lại, để được khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, các giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ dưới 20 triệu đồng nhưng với tổng giá trị từ trên 20 triệu đồng cần phải sử dụng các phương tiện thanh toán không sử dụng tiền mặt và có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Điều này đòi hỏi sự chủ động và chính xác trong quản lý tài chính, giúp doanh nghiệp tự tin hơn trong quá trình giao dịch và tuân thủ các quy định của pháp luật thuế.

2. Được thanh toán tiền mặt đối với 02 hóa đơn cùng ngày dưới 20 triệu không ?

Quy định về thuế VAT tại Việt Nam đang trải qua sự thay đổi và điều chỉnh liên tục để đáp ứng nhu cầu và điều kiện kinh doanh ngày càng phức tạp. Căn cứ vào khoản 5 Điều 15 của Thông tư 219/2013/TT-BTC và điểm c của khoản 1 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC, chúng ta đã có một cái nhìn tổng quan về quy định liên quan đến việc thanh toán và khấu trừ thuế GTGT trong trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ dưới 20 triệu đồng nhưng có nhiều giao dịch trong cùng một ngày và tổng giá trị từ trên 20 triệu đồng.

Tuy nhiên, đối với tình huống có 2 hóa đơn cùng ngày, mỗi hóa đơn dưới 20 triệu đồng, pháp luật hiện nay không rõ ràng về việc bắt buộc phải thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản. Quy định chủ yếu tập trung vào việc áp dụng chứng từ thanh toán qua ngân hàng khi tổng giá trị các giao dịch trong ngày vượt quá 20 triệu đồng.

Trong bối cảnh này, bên mua hoàn toàn có quyền lựa chọn phương thức thanh toán là tiền mặt nếu muốn. Điều này giúp tạo ra sự linh hoạt trong quản lý tài chính của doanh nghiệp và giảm bớt áp lực trong quá trình giao dịch hàng ngày. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc lựa chọn phương thức thanh toán tiền mặt cũng mang theo những rủi ro và khó khăn trong việc theo dõi và kiểm soát tài chính.

Một khía cạnh quan trọng cần xem xét là việc quản lý và bảo quản chứng từ liên quan đến giao dịch. Trong trường hợp thanh toán bằng tiền mặt, bên mua cần duy trì các bằng chứng như biên nhận, hóa đơn và các tài liệu khác để có thể chứng minh việc thanh toán đúng và đầy đủ theo quy định của cơ quan thuế. Điều này đặt ra thách thức lớn trong việc quản lý hồ sơ và tài liệu cho các doanh nghiệp, đặc biệt là khi gặp phải số lượng giao dịch lớn.

Ngoài ra, sự chọn lựa giữa thanh toán tiền mặt và chuyển khoản cũng phản ánh xu hướng chung của xã hội về sự chuyển đổi từ giao dịch truyền thống sang giao dịch điện tử. Việc sử dụng chứng từ thanh toán qua ngân hàng không chỉ giúp tăng cường minh bạch mà còn thúc đẩy sự hiện đại hóa và tiện lợi trong quá trình giao dịch tài chính.

Tóm lại, trong tình huống có 2 hóa đơn cùng ngày, mỗi hóa đơn dưới 20 triệu đồng, lựa chọn phương thức thanh toán là tiền mặt hoặc chuyển khoản là quyền của bên mua. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc sử dụng chứng từ thanh toán qua ngân hàng có thể mang lại lợi ích về minh bạch và quản lý tài chính hiệu quả hơn, đồng thời phản ánh xu hướng chuyển đổi từ giao dịch truyền thống sang giao dịch điện tử. Điều này đặt ra thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp trong việc nắm bắt và thích ứng với sự biến đổi của môi trường kinh doanh hiện đại.

3. Có thanh toán tiền mặt đối với hóa đơn trên 20 triệu được không ? 

Theo quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 91/2014/NĐ-CP, về việc thanh toán các khoản chi trên 20 triệu đồng bằng tiền mặt, có một số trường hợp được xác định chi tiết và cụ thể. Những trường hợp này nhằm đảm bảo sự linh hoạt và hiệu quả trong quản lý tài chính của doanh nghiệp, đồng thời giúp thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và phòng chống HIV/AIDS.

Thứ nhất, theo quy định, các khoản chi trên 20 triệu đồng có thể được thanh toán bằng tiền mặt trong một số trường hợp cụ thể. Đó là các khoản chi phục vụ thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, huấn luyện và các hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ. Ngoài ra, khoản chi này còn bao gồm các chi phí hỗ trợ phục vụ cho hoạt động của các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp. Điều này giúp bảo đảm tính ổn định và hiệu quả của các hoạt động quan trọng này mà không gặp khó khăn trong quá trình thanh toán.

Thứ hai, quy định rõ những khoản chi liên quan đến hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc của doanh nghiệp. Cụ thể, các khoản chi này bao gồm chi phí đào tạo cán bộ phòng, chống HIV/AIDS, chi phí chống HIV/AIDS cho người lao động của doanh nghiệp, cũng như chi phí tổ chức các hoạt động truyền thông phòng. Ngoài ra, còn có chi phí hỗ trợ người nhiễm HIV, chi phí tư vấn khám, xét nghiệm HIV cho người lao động của doanh nghiệp. Điều này phản ánh sự chú trọng và quan tâm của cơ quan quản lý đối với vấn đề sức khỏe cộng đồng và ngăn chặn sự lây lan của HIV/AIDS trong môi trường làm việc.

Thứ ba, chúng ta sẽ tập trung đàm phán về những khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động và những khoản thu mua hàng hóa, dịch vụ. Đối với những khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động, doanh nghiệp có thể thanh toán bằng tiền mặt khi có hóa đơn, chứng từ liên quan. Điều này bao gồm các chi phí đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi nghỉ mát; chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, tai nạn, địch họa; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; cũng như chi khen thưởng cho con cái của người lao động đạt thành tích tốt về học tập. Những chi phí này không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của người lao động mà còn tăng cường lòng trung thành và động viên từ phía doanh nghiệp.

Về phần thu mua hàng hóa, dịch vụ, doanh nghiệp cũng có thể thanh toán bằng tiền mặt cho những giao dịch cụ thể. Cụ thể, có những loại hàng hóa và dịch vụ được lập bảng kê và được thanh toán mà không cần thông qua ngân hàng. Điều này bao gồm việc mua sản phẩm nông, lâm, thủy sản từ người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra; mua sản phẩm thủ công làm bằng nứa, lá, đay, mây, cói, tre, song, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp do người sản xuất thủ công trực tiếp bán ra; mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt; mua đất, cát, sỏi, đá do hộ gia đình, cá nhân tự khai thác và trực tiếp bán ra; mua đồ dùng, tài sản của cá nhân, hộ gia đình trực tiếp bán ra và dịch vụ mua từ hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh.

Tổng quan, quy định về thanh toán bằng tiền mặt cho các khoản chi trên 20 triệu đồng trong những trường hợp cụ thể này không chỉ giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực một cách linh hoạt mà còn thể hiện sự chú ý đặc biệt đối với những lĩnh vực quan trọng như an ninh, quốc phòng và sức khỏe cộng đồng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc quy định nhằm tối ưu hóa quá trình thanh toán, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện các hoạt động quan trọng đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật.

Xem thêm: Trên cùng 1 hóa đơn có được ghi hai mặt hàng không cùng thuế suất?

Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!