1. Mức phụ cấp đặc thù đi biển của quân nhân chuyên nghiệp lực lượng Cảnh sát biển 

Chế độ phụ cấp đặc thù đi biển được quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định 25/2012/QĐ-TTg mang đến những quy định cụ thể về mức hưởng và đối tượng được hưởng chế độ này. Mục đích của chế độ này là đảm bảo quyền lợi và động viên cho những cá nhân tham gia trực tiếp vào các hoạt động diễn tập, huấn luyện, tìm kiếm và cứu nạn trên biển.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định trên, những cá nhân được xác định thuộc đối tượng quy định sẽ được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù đi biển trong khi thực hiện các nhiệm vụ liên quan. Điều kiện để được hưởng chế độ này là tham gia trực tiếp và thực hiện nhiệm vụ trên biển. Các hoạt động diễn tập, huấn luyện, tìm kiếm và cứu nạn trên biển đều được xem là những nhiệm vụ đặc biệt và nguy hiểm, cần sự can đảm, kiên nhẫn và sự chuyên nghiệp. Mức hưởng chế độ phụ cấp đặc thù đi biển được quy định là 150.000 đồng/người/ngày thực tế đi biển. Điều này có ý nghĩa là những cá nhân tham gia các hoạt động trên biển sẽ được hưởng mức phụ cấp này trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ. Mức phụ cấp này được xem là một phần thưởng công bằng và hợp lý cho những người tham gia vào các hoạt động diễn tập, huấn luyện, tìm kiếm và cứu nạn trên biển. 

Thêm vào đó, chính sách chế độ phụ cấp công tác lâu năm ở hải đảo và phụ cấp đặc thù đi biển đã được quy định chi tiết trong Quyết định số 25/2012/QĐ-TTg. Theo quy định này, các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng và công nhân quốc phòng thuộc lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam sẽ được hưởng chế độ này.

Chế độ phụ cấp công tác lâu năm ở hải đảo là một chính sách quan trọng nhằm khuyến khích và động viên các cán bộ, chiến sĩ và công chức trong lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam gắn bó và hoàn thành nhiệm vụ trên các đảo, hải đảo. Chính sách này được thiết lập nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng, và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Theo quy định, chế độ phụ cấp này áp dụng cho những người làm việc trực tiếp trên biển và tham gia vào các hoạt động như diễn tập, huấn luyện, tìm kiếm và cứu nạn trên biển. Đây là những công việc đòi hỏi sự đổ lực, khéo léo và kiên nhẫn, đồng thời mang lại rủi ro và áp lực lớn đối với những người tham gia.

Như vậy, Theo quy định hiện tại, chế độ phụ cấp đặc thù đi biển trong thời gian trực tiếp tham gia diễn tập, huấn luyện, tìm kiếm, cứu nạn trên biển cho quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã được xác định là 150.000 đồng/người/ngày thực tế đi biển.

Mức hưởng chế độ phụ cấp này đồng nghĩa với việc những quân nhân chuyên nghiệp của Cảnh sát biển Việt Nam, khi tham gia vào các hoạt động trực tiếp trên biển như diễn tập, huấn luyện, tìm kiếm và cứu nạn, sẽ được hưởng một khoản tiền phụ cấp hàng ngày. Điều này không chỉ là một sự động viên và đánh giá cao công lao của những người làm việc trong lực lượng này mà còn là một biện pháp khuyến khích và tạo động lực cho họ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên biển.

Chế độ phụ cấp đặc thù đi biển này có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển và nâng cao hiệu quả công tác trên biển của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Đồng thời, nó cũng là một hình thức đối xử công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho quân nhân chuyên nghiệp của lực lượng này trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển. Mức hưởng 150.000 đồng/người/ngày thực tế đi biển được xác định dựa trên sự tính toán cẩn thận và xem xét các yếu tố liên quan. Đây là một mức phụ cấp khá cao, phản ánh sự công nhận và đánh giá cao công việc của những người làm việc trên biển, đồng thời bù đắp phần nào những khó khăn và rủi ro mà họ phải đối mặt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Chính phủ và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã quan tâm và chú trọng đến việc đảm bảo chế độ phụ cấp công tác lâu năm ở hải đảo và phụ cấp đặc thù đi biển cho quân nhân chuyên nghiệp của mình. Điều này không chỉ giúp tạo động lực và động viên cho những người làm việc trên biển mà còn thể hiện sự quan tâm và chăm sóc đối với cuộc sống và công việc của họ.

 

2. Thời gian hoạt động trên biển để tính hưởng chế độ phụ cấp đặc thù đi biển thực hiện theo nguyên tắc nào?

Thời gian tính hưởng chế độ phụ cấp đặc thù đi biển dựa trên hoạt động trực tiếp trên biển đã được quy định chi tiết tại khoản 2 Điều 3 của Thông tư 96/2012/TT-BQP.

Theo quy định đó, thời gian hoạt động trực tiếp trên biển để tính hưởng chế độ phụ cấp đặc thù đi biển được áp dụng theo nguyên tắc sau đây: đối với hoạt động dưới 4 giờ trong một ngày, sẽ được tính hưởng 1/2 (nửa) ngày/người; còn đối với hoạt động từ 4 giờ trở lên trong một ngày, sẽ được tính hưởng 01 (một) ngày/người.

Theo quy định hiện hành, thời gian hoạt động trực tiếp trên biển để tính hưởng chế độ phụ cấp đặc thù đi biển được áp dụng theo nguyên tắc sau:

- Đối với hoạt động dưới 4 giờ trong một ngày, người lao động sẽ được tính hưởng 1/2 (nửa) ngày/người. Điều này có nghĩa là nếu thời gian hoạt động trên biển trong một ngày không vượt quá 4 giờ, người lao động sẽ được hưởng một nửa số ngày phụ cấp.

- Trong trường hợp thời gian hoạt động trên biển từ 4 giờ trở lên trong một ngày, người lao động sẽ được tính hưởng một ngày phụ cấp đặc thù. Điều này áp dụng cho những hoạt động trực tiếp trên biển có thời gian kéo dài từ 4 giờ trở lên trong một ngày.

Quy định này được thiết lập để đảm bảo tính công bằng và cân nhắc trong việc tính toán chế độ phụ cấp đặc thù đi biển, dựa trên thời gian thực tế mà người lao động đã hoạt động trên biển. Nó tạo ra một cơ chế rõ ràng và công bằng để xác định mức độ đóng góp và công lao của từng người trong việc thực hiện nhiệm vụ trên biển. Chính sách này cũng thể hiện sự quan tâm và chú trọng của chính phủ và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đối với cuộc sống và công việc của những người làm việc trên biển. Nó là một biện pháp khuyến khích và động viên, tạo động lực cho những người lao động trên biển và đồng thời góp phần vào sự phát triển và bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.

 

3. Chế độ phụ cấp đặc thù đi biển có được dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội không?

Chế độ phụ cấp đặc thù đi biển đã được quy định tại khoản 3 Điều 3 của Quyết định 25/2012/QĐ-TTg, và một số điều quy định liên quan đã được nêu rõ như sau:

Theo quy định này, các khoản phụ cấp đặc thù đi biển sẽ được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không được tính vào việc đóng và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Điều này có nghĩa là chế độ phụ cấp đặc thù đi biển không được tính vào việc đóng các khoản bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế của người lao động. Thay vào đó, phụ cấp này được trả riêng biệt và không ảnh hưởng đến việc tính toán các khoản bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Quy định này đã được thiết lập nhằm đảm bảo tính riêng biệt và độc lập của chế độ phụ cấp đặc thù đi biển, không gắn kết với các chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Điều này giúp bảo vệ quyền lợi và đáp ứng nhu cầu đặc thù của những người lao động trên biển. Chính sách này cũng phản ánh sự quan tâm và chú trọng của chính phủ đối với ngành công nghiệp biển và công việc của những người làm việc trên biển. Bằng cách tạo ra chế độ phụ cấp đặc thù, chính phủ mong muốn đảm bảo cuộc sống và công việc của những người lao động trên biển được đảm bảo và khuyến khích sự phát triển của ngành biển trong nước.

Tổng kết lại, quy định về chế độ phụ cấp đặc thù đi biển không cho phép tính vào việc đóng và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, mục tiêu là đảm bảo tính độc lập và riêng biệt của chế độ phụ cấp này và đáp ứng đúng nhu cầu của người lao động trên biển.

Xem thêm >> Cảnh sát biển thuộc lực lượng quân đội hay công an?

Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.