1. Đóng 06 tháng bảo hiểm thai sản có cần liên tiếp nhau không?

6 tháng đóng bảo hiểm thai sản có cần liên tiếp không ?

Luật sư tư vấn luật lao động, BHXH về chế độ thai sản, gọi: 1900.6162

Thưa Luật sư, vợ em đóng bảo hiểm xã hội đến hết tháng 6 năm 2015 thì nghỉ việc, tại thời điểm nghỉ việc và ngừng đóng bảo hiểm xã hội, vợ em đã có bầu được 3 tháng. Vậy có được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho thai sản không ạ ? Được hưởng chế độ này nếu đóng bảo hiểm từ 6 tháng trở lên thì 6 tháng đóng bảo hiểm xã hội là tính từ thời điểm bắt đầu có thai hay chỉ tính từ đầu năm? Và có cần 6 tháng liên tiếp trong năm đó không ạ?

Luật sư tư vấn:

Theo dữ liệu bạn đưa ra thì tại thời điểm nghỉ việc 30/6/2019 vợ bạn đã có bầu được 3 tháng, như vậy dự kiến vợ bạn sinh sẽ là 12/2019. Thời gian 12 tháng trước khi sinh của vợ bạn sẽ bắt đầu từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2019, trong khoảng thời gian này, bạn đã có 6 tháng đóng BHXH do đó vợ bạn hoàn toàn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội số 2014 quy định:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

>> Đối với trường hợp này, bạn có thể tham khảo các bài viết sau: Thời gian lãnh bảo hiểm thai sản được quy định như thế nào?

>> Xem thêm:  Thời hạn báo giảm bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ việc ?

2. Giải đáp về chế độ thai sản khi nghỉ việc sớm trước khi sinh con?

>> Luật sư tư vấn luật Bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi: 1900.6162

Thưa luật sư, Tôi đang mang thai được hơn 3 tháng nhưng do sức khỏe yếu nên tôi xin nghỉ việc tại công ty. Vậy tôi có được hưởng tiền thai sản không ? Tôi đã tham gia bảo hiểm được 8 năm nay ? Cảm ơn luật sư!

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Như vậy, bạn cần đáp ứng điều kiện về thời gian đóng BHXH là đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì mới được hưởng chế độ thai sản.

Khoản 5 Điều 3 giải thích vầ thời gian đóng BHXH như sau:

" Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội."

Theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTB&XH hướng dẫn Luật BHXH về bảo hiểm bắt buộc, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được xác định như sau:

- Nếu bạn sinh con trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

- Nếu bạn sinh con từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

Theo như thông tin mà bạn cung cấp, trong vòng 12 tháng trước khi sinh con của bạn sẽ là từ tháng 6/2016 đến tháng 5/2017, bạn đóng BHXH trong khoảng thời gian từ tháng 6/2015 đến tháng 11/2016 (theo chúng tôi hiểu là bạn tham gia đóng BHXH cho tới ngày bạn nghỉ). Như vậy, bạn đóng đủ 6 tháng sẽ được hưởng chế độ thai sản.

>> Xem thêm:  Thời gian thực hiện nghĩa vụ công an có được cộng dồn bảo hiểm xã hội khi làm việc không?

3. Nghỉ việc tháng 4 thì tháng 7 sinh con có được hưởng chế độ thai sản?

>> Luật sư tư vấn luật Bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi: 1900.6162

Chào luật sư Minh Khuê, Em muốn hỏi em bắt đầu đóng bhxh từ tháng 11/2014 đến hết t4/2016. Hiện em đang có bầu được 3 tháng đến t7/2017 em sinh bé, vậy em có được hưởng chế độ thai sản không ạ ?

Luật sư tư vấn:

Điều 31, Lụật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về việc người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Để được hưởng thai sản thì bạn cần đóng đủ 6 tháng bảo hiểm trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh. Trường hợp của bạn dự sinh vào ngày 7/2017 cho nên khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn được xác định từ tháng 7/2016 đến tháng 7/2017. Trong khoảng thời gian này bạn chưa có tháng nào đóng bảo hiểm. Cho nên, bạn chưa đủ điều kiện hưởng thai sản. Muốn được hưởng chế độ này bạn phải xem xét tham gia BHXH và đóng đủ điều kiện trên.

>> Bài viết tham khảo thêm: Thủ tục nghỉ và hưởng chế độ thai sản như thế nào?

>> Xem thêm:  Mở công ty riêng khi đang xin trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp thai sản ?

4. Tham gia bảo hiểm không liên tục có được hưởng chế độ thai sản?

Tham gia bảo hiểm không liên tục có được hưởng chế độ thai sản?

Luật sư tư vấn luật Doanh nghiệp trực tuyến, gọi: 1900.6162

Chào luật sư! em xin được tư vấn trường hợp của em gái em như sau: em gái của em sinh bé vào ngày 16/12/2016. trước đó có quá trình đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 11/2014 ->04/2016 là 10 tháng thì nghỉ về quê (do đóng không liên tục vì làm nhiều cty) . Em muốn hỏi luật sư như vậy có được hưởng chế độ thai sản hay không ạ?
Luật sư tư vấn:

Về điều kiện hưởng chế độ thai sản, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội.

Theo đó, để được hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 11/2016, em bạn cần đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên. Do em bạn chỉ đóng bảo hiểm đến tháng 4/2016 nên em bạn không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản mới nhất

5. Hưởng chế độ thai sản khi đóng BHXH được 6 tháng?

>> Luật sư tư vấn luật Bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi: 1900.6162

Em chào anh! anh cho em hỏi 1 việc ạ. Năm 2014 em có đi làm kế toán tại 1 công ty thương mại. Em đóng bảo hiểm được 6 tháng thì em đẻ, từ tháng 1 đến tháng 6. Ngày 1/7/2016 em sinh bé. Vậy em có được hưởng bảo hiểm không ạ?

Luật sư tư vấn:

Thời điểm sinh của bạn là tháng 1/7/2016. Bạn đóng bảo hiểm từ tháng 1 đến hết tháng 6/2016. Điều kiện để được hưởng chế độ thai sản bạn phải đáp ứng điều kiện là đóng BHXH đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh.

Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định cụ thể về điều kiện hưởng chế độ thai sản -> Vậy bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

>> Xem thêm:  Cách tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu (12 tháng) trước khi sinh con để hưởng chế độ thai sản ?

6. Xin nghỉ việc vào thời gian nào thì hợp lý để được hưởng chế độ thai sản?

>> Luât sư tư vấn pháp miễn phí gọi: 1900.6162

Thưa Luật sư, tôi có đóng bảo hiểm từ tháng 09.2015 đến thời điểm hiện tại (tôi vẫn còn đi làm). Hiện tôi đang có thai và ngày dự sinh của tôi là 11/7/2016. Vì đường đi làm khá xa nên tôi muốn nghỉ việc sớm (nghỉ luôn) để dưỡng thai. Tôi nghỉ vào tháng nào là hợp lý để vẫn được hưởng trợ cấp thai sản ?
Kính mong Luật sư giúp đỡ! Cảm ơn.

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại điều 31, Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội Điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định như sau:

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Vậy trường hợp của bạn bắt đầu tham gia bảo hiểm từ tháng 9/2015 và dự sinh vào tháng 7/2016, theo quy định của pháp luật nếu bạn có đủ thời gian 6 tháng tham gia bảo hiểm bắt buộc trong khoảng 12 tháng trước khi sinh thì bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản. Bạn dự kiến sinh tháng 7/2016 vậy khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn được tính từ tháng 7/2016 tời tháng 7/2015 vậy chị bắt đầu đóng bảo hiểm từ tháng 9/2015 vậy chị đóng bảo hiểm tối thiểu tới hết tháng 2 năm 2016 thì khi nghỉ việc chị mới được hưởng chế độ thai sản.

Bạn có thể tham khảo thêm các bài viết liên quan tại: Chế độ thai sản được chi trả như thế nào ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm Xã hội - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Về việc sinh con của phụ nữ là giáo viên đã ly hôn ?