1. Đối tượng được hỗ trợ

Dựa theo quy định tại điều 19, khoản 1 của Nghị định 47/2014/NĐ-CP (được sửa đổi bởi điều 4, khoản 5 của Nghị định 01/2017/NĐ-CP) liên quan đến việc hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất, các đối tượng được hỗ trợ như sau:

- Hộ gia đình và cá nhân được giao đất nông nghiệp khi thực hiện các quy định tại các nghị định bao gồm Nghị định số 64/CP ngày 27 tháng 9 năm 1993 và Nghị định số 85/1999/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ, về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài cho mục đích sản xuất nông nghiệp, cũng như việc bổ sung việc giao đất làm muối. Nghị định số 02/CP ngày 15 tháng 01 năm 1994 và Nghị định số 163/1999/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 1999 của Chính phủ, liên quan đến việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài cho mục đích lâm nghiệp. Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành pháp luật đất đai.

- Những nhân khẩu nông nghiệp mới phát sinh trong hộ gia đình đã được giao đất nông nghiệp sau thời điểm giao đất ban đầu.

- Hộ gia đình và cá nhân đủ điều kiện được giao đất nông nghiệp nhưng đang sử dụng đất đã được chuyển nhượng, thừa kế, hoặc tặng, và được xác nhận là đang trực tiếp sản xuất trên đất đó bởi Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất giao khoán từ các tổ chức nông nghiệp hoặc công ty có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó.

- Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài, đang hoặc đã ngừng sản xuất, kinh doanh do Nhà nước thu hồi đất, sẽ được hỗ trợ để ổn định sản xuất.

Điều này có thể phản ánh các nỗ lực của chính phủ để khuyến khích việc sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả và để đảm bảo rằng các nhà sản xuất nông nghiệp, bao gồm cả các hộ gia đình và cá nhân, đều có cơ hội và điều kiện công bằng để tham gia vào ngành này. Đồng thời, việc hỗ trợ những người sử dụng đất giao khoán từ các tổ chức nông nghiệp hoặc công ty cũng có thể là một phần của chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp.

 

2. Mức hỗ trợ

- Về mức hỗ trợ ổn định đời sống: Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định 47/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi khoản 1 Điều 2 Nghị định 148/2020/NĐ-CP thì: 

+ Nếu diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng bị thu hồi từ 30% đến 70%, hỗ trợ sẽ được cung cấp trong vòng 6 tháng nếu không cần di dời chỗ ở, và trong vòng 12 tháng nếu cần di dời. Trong trường hợp phải di dời đến các khu vực kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, thời gian hỗ trợ tối đa sẽ là 24 tháng.

+ Đối với các trường hợp thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng, hỗ trợ sẽ được cung cấp trong vòng 12 tháng nếu không cần di dời chỗ ở, và trong vòng 24 tháng nếu cần di dời. Trong trường hợp phải di dời đến các khu vực kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, thời gian hỗ trợ tối đa sẽ là 36 tháng.

+ Diện tích đất được thu hồi theo quy định tại điểm a của điều khoản này sẽ được xác định dựa trên quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền. Việc xác định diện tích đất thu hồi thông qua quyết định của Ủy ban nhân dân cấp địa phương là để đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quá trình thu hồi đất, đồng thời cũng đảm bảo rằng quyết định được đưa ra dựa trên các quy định và tiêu chí pháp luật. Điều này giúp bảo vệ quyền lợi của các hộ gia đình và cá nhân được ảnh hưởng bởi quá trình thu hồi đất.

+ Mức hỗ trợ cho mỗi nhân khẩu được tính bằng số tiền tương đương với 30 kg gạo trong một tháng. Giá trung bình của gạo được sử dụng để tính toán mức hỗ trợ này phải dựa trên thời điểm hỗ trợ của địa phương, có nghĩa là giá gạo được xác định tại thời điểm cụ thể khi chính sách hỗ trợ được triển khai. Việc sử dụng gạo như một tiêu chuẩn để đo lường mức độ hỗ trợ có thể là do gạo là một trong những loại thực phẩm cơ bản và quan trọng trong khẩu phần dinh dưỡng của nhiều gia đình, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn. Điều này giúp đảm bảo rằng mức hỗ trợ sẽ có ích và thực tế cho người dân trong việc duy trì cuộc sống hàng ngày của họ.

- Về mức hỗ trợ ổn định sản xuất: Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định 47/2014/NĐ-CP sửa đổi bởi khoản 1 Điều 2 Nghị định 148/2020/NĐ-CP thì:

+ Hộ gia đình và cá nhân được bồi thường bằng đất nông nghiệp sẽ nhận được hỗ trợ để ổn định sản xuất, bao gồm cung cấp giống cây trồng và giống vật nuôi, các dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, và các kỹ thuật nghiệp vụ liên quan đến sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ công thương nghiệp.

+ Đối với các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được quy định tại điểm g, khoản 1 của điều này, hỗ trợ ổn định sản xuất sẽ được cung cấp dưới dạng tiền mặt, với mức cao nhất không vượt quá 30% của thu nhập sau thuế mỗi năm, được tính dựa trên thu nhập trung bình của 03 năm liền kề trước đó. Thu nhập sau thuế sẽ được xác định theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân và pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

3. Thủ tục hồ sơ

Các điều kiện để được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất được quy định như sau:

- Đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế, và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, để đủ điều kiện nhận hỗ trợ, họ phải đang sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đáp ứng các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Đối với hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất thông qua hợp đồng giao khoán sử dụng đất cho mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, hoặc nuôi trồng thủy sản (trừ đất rừng đặc dụng và rừng phòng hộ), họ cũng phải có hợp đồng giao khoán sử dụng đất để đáp ứng điều kiện để được hỗ trợ.

Quy trình nộp hồ sơ để được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất được thực hiện qua các bước sau:

- Nộp đơn đề nghị hỗ trợ: Hộ gia đình, cá nhân, hoặc tổ chức kinh tế có nhu cầu sẽ điền đơn đề nghị hỗ trợ và nộp cho cơ quan có thẩm quyền.

- Cung cấp hồ sơ theo quy định: Sau khi nộp đơn, người đề nghị sẽ cung cấp các hồ sơ, tài liệu, và thông tin liên quan theo quy định của cơ quan nhà nước. Đây bao gồm thông tin về diện tích đất bị thu hồi, tình trạng sử dụng đất, và các vấn đề liên quan đến ổn định đời sống và sản xuất.

- Làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Sau khi nhận được đơn và hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành xem xét và thẩm định. Người đề nghị có thể được yêu cầu bổ sung thông tin hoặc điều chỉnh hồ sơ nếu cần. Sau khi hồ sơ được hoàn chỉnh, cơ quan sẽ tiến hành làm việc với người đề nghị để thảo luận về các phương án hỗ trợ và thực hiện các bước tiếp theo để đảm bảo ổn định đời sống và sản xuất cho họ.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Quy định về hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất? Thẩm quyền thu hồi đất. Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tới địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!