Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Thu hồi đất"

Thu hồi đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thu hồi đất.

Mẫu đơn khiếu nại quyết định thu hồi đất mới nhất năm 2023

Mẫu đơn khiếu nại quyết định thu hồi đất mới nhất năm 2023
Khi có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (UBND Quận/huyện hoặc UBND tỉnh/Thành phố), người bị thu hồi đất có quyền khiếu nại quyết định thu hồi đất dựa trên những căn cứ pháp lý rõ ràng chứng minh về nguồn gốc sử dụng đất để làm căn cứ xác lập mức giá bồi thường.

Thu hồi đất công ích của xã, phường thì hỗ trợ như thế nào?

Thu hồi đất công ích của xã, phường thì hỗ trợ như thế nào?
Cưỡng chế để thu hồi đất trong trường hợp nào ? Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai như thế nào ? Tư vấn bảo vệ quyền lợi khi bị thu hồi đất ? Tư vấn về điều kiện thu hồi đất đai theo quy định của pháp luật ? sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn về thu hồi đất và giải quyết các vướng mắc xung quanh hoạt động thu hồi đất:

Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh hoặc để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như thế nào ?

Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh hoặc để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như thế nào ?
Thắc mắc quy định mới của luật đất đai về thu hồi đất ? Tư vấn về việc thu hồi đất và bồi thường ? Luật Đất đai năm 2013 quy định về việc bồi thường tái định cư khi thu hồi đất ? Nguyên tắc bồi thường khi thu hồi đất ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Cưỡng chế thu hồi đất khi nào?

Cưỡng chế thu hồi đất khi nào?
Cưỡng chế thu hồi đất là loại cưỡng chế hành chính, đây là hoạt động của cơ quan chức năng tiến hành, là biện pháp bắt buộc của cơ quan Nhà nước áp dụng với người có đất bị thu hồi mà không chấp hành quyết định thu hồi đất. Vậy cưỡng chế thu hồi đất khi nào?

Dự án sau bao nhiêu năm không triển khai thì bị thu hồi giấy phép ? Quy định thu hồi đất làm dự án ?

Dự án sau bao nhiêu năm không triển khai thì bị thu hồi giấy phép ? Quy định thu hồi đất làm dự án ?
Thu hồi đất dự án được bồi thường như thế nào về những công trình mà tôi đã xây dựng trên đất ? Hỏi về quy trình, các bước thu hồi đất theo pháp luật là như thế nào? So sánh bồi thường thiệt hại theo pháp luật dân sự với bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất theo pháp luật đất đai ? sẽ được luật sư tư vấn cụ thể;

Quy trình thu hồi đất, cách tính giá bồi thường theo đúng quy định?

Quy trình thu hồi đất, cách tính giá bồi thường theo đúng quy định?
Đổi ruộng có được đền bù khi Nhà nước thu hồi ? Lấy lại đất ruộng được xã thanh toán bằng đất thu hồi của dân ? Tư vấn khởi kiện yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ? Tư vấn diện tích và mức giá bồi thường đất bị thu hồi ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Căn cứ để Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phắt triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng ?

Căn cứ để Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phắt triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng ?
Căn cứ để Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng là gì? Thu hồi đất trong trường hợp này được thực hiện như thế nào? Luật Minh Khuê sẽ cung cấp thông tin về các vấn đề này thông qua bài tư vấn dưới đây:

Những trường hợp nào được yêu cầu hủy quyết định thu hồi đất của UBND ? Điều kiện thu hồi đất ?

Những trường hợp nào được yêu cầu hủy quyết định thu hồi đất của UBND ? Điều kiện thu hồi đất ?
Hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất ? Căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ? Đúng không khi UBND xã thu hồi đất cho thuê khi chưa hết hạn, không có phương án hỗ trợ ? ... sẽ được Luật Minh Khuê giải đáp một số thắc mắc liên quan đến việc thu hồi đất của cơ quan nhà nước .

Tư vấn về thủ tục cấp đất giãn dân? Quy định thu hồi đất

Tư vấn về thủ tục cấp đất giãn dân? Quy định thu hồi đất
Khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích chung (xây công trình thủ điện, thủy lợi ...) thì đa phần người dân sẽ được bố trí khu tái định cư riêng theo quy định của pháp luật đất đai. Luật sư tư vấn và giải đáp một số vấn đề pháp lý liên quan:

Thu hồi đất lấn chiếm đã sử dụng ổn định lâu dài có đúng hay không ? Căn cứ thu hồi đất ?

Thu hồi đất lấn chiếm đã sử dụng ổn định lâu dài có đúng hay không ? Căn cứ thu hồi đất ?
Mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp ? . Bồi thường về nhà xây dựng trên đất khi nhà nước thu hồi đất ? Căn cứ vào đâu để đưa ra mức giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ? Tư vấn về việc thu hồi đất nhưng không được nhận bồi thường ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng