1. Điều kiện và thủ tục hoàn thuế GTGT

Các cơ sở kinh doanh hoàn thuế GTGT phải thỏa mãn đồng thời một loạt các điều kiện sau đây:

- Là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tức là số tiền số tiền thuế giá trị gia tăng đã nộp vào ngân sách từ số tiền thuế GTGT phải nộp trong kỳ tính thuế tiếp theo.

- Cơ sở kinh doanh phải có giấy chứng nhận đăng ký doanh  nghiệp hoặc giấy phép đầu tư giấy phép hành nghề hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền để xác nhận tính hợp pháp của hoạt động kinh doanh

- Để có tính pháp lý rõ ràng và xác thực các giao dịch kinh doanh, cơ sở kinh doanh cần sở hữu con dấu theo quy định của pháp luật

- Cơ sở kinh doanh phải đảm bảo việc lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán đầy đủ, chính xác và theo quy định của pháp luật về kế toán, Những tài liệu này không chỉ giúp quản lý tài chính hiệu quả mà còn là cơ sở để điều tra đánh giá, giám sát của cơ quan chức năng.

- Để thuận lợi trong việc giao dịch tài chính, cơ sở kinh doanh cần sở hữu tài khoản tiền gửi tại ngân hầng phải được mở theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh để bảo đảm tính minh bạch và rõ ràng trong các giao dịch tài chính của doanh nghiệp.

Tổng cộng, việc cơ sở kinh doanh đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên đòi hỏi sự tỉ mỉ và tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật về thuế và kế toán đồng thời đảm bảo sự hoàn thiện và đáng tin cậy trong hoạt động kinh doanh của họ

 

2. Những trường hợp được hoàn thuế GTGT

- Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế điều này đòi hỏi họ phải có sự cân nhắc và tính toán tỷ mỉ các số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ đầy đủ trong mỗi tháng hoặc quý. Nếu ố thuế GTGT đầu vào vượt quá mức thuế GTGT đã được khấu trừ trong tháng hoặc quý hiện tại cơ sở kinh doanh sẽ có cơ hội khấu trừ số dư vào kỳ tiếp theo. Điều này giúp họ tối ưu hóa quản lý tài chính và tiết kiệm lượng tiền thuế cần phải nộp.

- Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang gặp một số vấn đề cần được cải thiện. Trước tiên, họ không đáp ứng đủ số vốn điều lệ đã đăng ký, điều này có thể tạo ra những rủi ro không mong muốn trong quá trình hoạt động. Ngoài ra, họ cũng đang hoạt động trong ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà chưa đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư. Điều này có thể làm ảnh hưởng đến sự ổn định và hiệu quả của dự án.

Thêm vào đó, dự án đầu tư mà cơ sở kinh doanh đang tham gia cũng đòi hỏi sự chú ý đặc biệt. Đó là dự án khai thác tài nguyên, khóang sản đã được cấp phép từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Nếu là dự án sản xuất sản phẩm hàng hóa thì tổng giá trị tài nguyên khoáng sản cộng với chi phí năng lượng phải chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư. Điều này đòi hỏi sự chuẩn bị cần thiết để đảm bảo hiệu quả và an toàn trong quá trình khai thác và sản xuất.

- Cơ sở kinh doanh sẽ được hoàn thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi có các tình huống sau: chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, hoặc chấm dứt hoạt động. Trong những trường hợp này, nếu số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết, cơ sở kinh doanh sẽ được hoàn lại số tiền tương ứng để đảm bảo tính công bằng và hợp lý trong việc nộp thuế.

- Người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi mang theo hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, sẽ được hoàn thuế đối với hàng hóa mua tại Việt Nam khi xuất cảnh.

- Việc hoàn thuế GTGT đối với các chương trình dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức hoặc viện trợ không hoàn lại viện trợ nhân đạo được quy định như sau: Đối với chương trình, dự án do phía nhà tài trợ nước ngoài chỉ định chủ chương trình, dự án hoặc nhà đầu tư tổ chức quản lý, việc hoàn thuế GTGT đã trả hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để phục vụ cho chương trình; Đối với tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ không hoàn lại tiền viện trợ nhân đạo từ tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài để mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho các chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam họ cũng được hoàn lại số tiền thuế GTGT đã trả hàng hóa, dịch vụ đó.

- Việt Nam có quy định về ưu đãi miễn trừ ngoại giao, cho phép một số đối tượng được hưởng quyền ưu đãi này khi mua hàng hóa và dịch vụ tại đất nước này. Nhờ vào ưu đãi này, họ có thể được hoàn lại số tiền thuế GTGT đã trả trước đó như đã ghi trên hóa đơn hoặc chứng từ thanh toán có ghi rõ tiền thuế GTGT

- Cơ sở kinh doanh dưới sự quản lý điều hành của cơ quan có thẩm quyền đã thông qua và đưa  ra quyết định về việc hoàn thuế GTGT theo quy định của pháp luật. Điều này cho phép cơ sở kinh doanh được hoàn trả một phần hoặc toàn bộ số tiền thuế GTGT đã nộp trước đó. Cơ sở kinh doanh tham gia vào các giao dịch quốc tế và Việt Nam là thành viên của các hiệp định và điều ước quốc tế, cơ sở kinh doanh cũng có quyền được hoàn thuế GTGT theo cáo điều kiện thuận lợi cho cơ sở kinh doanh trong việc thúc đẩy các hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu, đồng thời cũng giúp thúc đẩy sự phát triển xuất nhập khẩu, giúp thúc đẩy sự phát triển kinh tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. 

Việc hoàn thuế GTGT, cơ sở kinh doanh có thể cân nhắc sử dụng số tiền này để đầu tư và nâng cấp cơ sở hạ tầng, nâng cao sản phẩm dịch vụ tăng cường năng lực cạnh tranh góp phần tích cực vào nguồn ngân sách quốc gia.

 

3. Mẫu 01 -4/ HT bảng kê chứng từ hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh có hướng dẫn

Bạn đọc có thể tải link mẫu 01 -4/ HT:  tại đây

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI XUẤT CẢNH

( Kèm giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN số 231 ngày 20 tháng 7 năm 2022

[01] Kỳ hoàn thuế: từ ngày 12 tháng 1 năm 2021 đến ngày 20 tháng 7 năm 2022

[02] Tên người nộp thuế: David Trung Hoa

[03] Mã số thuế: 22319937001

[04] Tên đại lý thuế: (nếu có)

[05] Mã số thuế: 232725533

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Thông tin hóa đơn Thông tin doanh nghiệp bán hàng Thông tin về người nước ngoài Thông tin hàng hóa Thông tin hoàn thuế
Ký hiệu Số Tên đơn vị bán hàng Tên đơn vị bán hàng Mã số thuế Họ tên  Hộ chiếu/ giấy tờ nhập xuất cảnh Trị giá hàng hóa chưa thuế GTGT Thuế GTGT Tên cơ quan hải quan xác nhận Ngày ngân hàng hoàn thuế cho người nước ngoài Số tiền thuế GTGT ngân hàng đã ứng trước để hoàn cho người nước ngoài Phí dịch vụ ngân hàng được hưởng
Số Ngày cấp Quốc tịch
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2231r 43532 Công ty TNHH Hoa Lan Công ty TNHH Mường L 236353Nl David Trung Hoa 23145 20/3/2022 Mỹ 1653388 1233 Cơ quan thuế TT 12/4/2022 12.000.000 2.000.000
Tổng cộng

Tổng số tiền đề nghị hoàn trả:12.000.000 đồng

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2022

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƯỜi NỘP THUẾ HOẶC ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số ( chữ ký, ghi rõ họ và tên; chức vụ và đóng dấu nếu có/ chữ ký điện tử)

Bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết sau: Căn cứ phát sinh quan hệ pháp luật thuế giá trị gia tăng?

Bài viết trên Luật Minh Khuê đã gửi tới bạn đọc chi tiết về Mẫu số 01-4/ HT trong bài viết có nội dung nào chưa hiểu hay bạn đọc có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề pháp lý có thể liên hệ qua số tổng đài 19006162 hoặc liên hệ qua địa chỉ email: liehe@luatminhkhue.vn để được tư vấn cụ thể