Luật sư tư vấn về chủ đề "hoàn thuế giá trị gia tăng"

hoàn thuế giá trị gia tăng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hoàn thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp cụ thể về hoàn thuế giá trị gia tăng?

Trường hợp cụ thể về hoàn thuế giá trị gia tăng?
Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp bao giờ cũng hướng tới vấn đề lợi nhuận, vì đó là mục đích mà họ bắt tay vào kinh doanh. Vậy làm thế nào để tận dụng được tất cả các trường hợp của pháp luật để có thể giảm số thuế phải nộp là điều đáng quan tâm?

Căn cứ phát sinh quan hệ pháp luật thuế giá trị gia tăng ?

Căn cứ phát sinh quan hệ pháp luật thuế giá trị gia tăng ?
Quan hệ pháp luật thuế giá trị gia tăng chỉ thực tế phát sinh khi có các điều kiện: Có đủ căn cứ pháp lí điều chỉnh quan hệ pháp luật thuế giá trị gia tăng và Có sự kiện pháp lí. Bài viết phân tích và làm sáng tỏ vấn đề này:

Quy định mới về hoàn thuế Giá trị gia tăng hàng xuất khẩu ? Hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa ?

Quy định mới về hoàn thuế Giá trị gia tăng hàng xuất khẩu ? Hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa ?
Hướng dẫn khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào ? Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư cùng tỉnh thành phố ? Hoàn thuế giá trị gia tăng với tài khoản không đăng ký Hà Nội ? Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu ? sẽ được Luật sư tổng hợp tư vấn cụ thể:

Sắc thuế là gì ? Hệ thống thuế Việt Nam có bao nhiêu sắc thuế?

Sắc thuế là gì ? Hệ thống thuế Việt Nam có bao nhiêu sắc thuế?
Thuế là một nguồn thu tài chính chủ yếu ở nhà nước ta, thuế cũng coi như là một công cụ mà nhà nước Việt Nam ta sử dụng để quản lý đất nước. Vậy sắc thuế là gì? Bài viết dưới đây sẽ tìm hiểu về Hệ thống thuế Việt Nam hiện có bao nhiều sắc thuế.

Hoàn thuế là gì ? Một số quy định mới về thủ tục hoàn thuế ? Các loại thuế nào thì được hoàn lại ?

Hoàn thuế là gì ? Một số quy định mới về thủ tục hoàn thuế ? Các loại thuế nào thì được hoàn lại ?
Khái niệm hoàn thuế được hiểu như thế nào ? Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng và xuất khẩu sản phẩm gia công ? Thủ tục hoàn thuế khung giá sắt nhập khẩu theo hình thức tạm nhập - tái xuất ? Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) luỹ kế âm liên tục ? ... Sẽ được Luật sư tư vấn cụ thể:

Luật thuế giá trị gia tăng là gì ? Phân tích các đặc điểm luật thuế giá trị gia tăng

Luật thuế giá trị gia tăng là gì ? Phân tích các đặc điểm luật thuế giá trị gia tăng
Luật thuế giá trị gia tăng là đạo luật quy định chế độ thu thuế đối với tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế sản xuất, kinh doanh có doanh thu. Vậy, thuế giá trị gia tăng là gì ? Đặc điểm của thuế giá trị gia tăng ? và một số vấn đề khác liên quan sẽ được bài viết phân tích cụ thể:

Biểu thuế là gì ? Khái niệm về biểu thuế

Biểu thuế là gì ? Khái niệm về biểu thuế
Bài viết dưới đây sẽ làm rõ các vấn đề liên quan đến thuế, Vai trò của thuế, Thuế theo tỷ lệ (proportional taxation); Thuế suất cố định và biểu thuế; các loại thuế suất được sử dụng thường xuyên hiện nay...