Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "hoàn thuế giá trị gia tăng"

hoàn thuế giá trị gia tăng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hoàn thuế giá trị gia tăng.

Quy định mới về hoàn thuế Giá trị gia tăng hàng xuất khẩu ? Hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa ?

Quy định mới về hoàn thuế Giá trị gia tăng hàng xuất khẩu ? Hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa ?
Hướng dẫn khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào ? Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư cùng tỉnh thành phố ? Hoàn thuế giá trị gia tăng với tài khoản không đăng ký Hà Nội ? Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu ? sẽ được Luật sư tổng hợp tư vấn cụ thể:

Hoàn thuế là gì ? Một số quy định mới về thủ tục hoàn thuế ? Các loại thuế nào thì được hoàn lại ?

Hoàn thuế là gì ? Một số quy định mới về thủ tục hoàn thuế ? Các loại thuế nào thì được hoàn lại ?
Khái niệm hoàn thuế được hiểu như thế nào ? Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng và xuất khẩu sản phẩm gia công ? Thủ tục hoàn thuế khung giá sắt nhập khẩu theo hình thức tạm nhập - tái xuất ? Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) luỹ kế âm liên tục ? ... Sẽ được Luật sư tư vấn cụ thể:

Thủ tục, hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng hàng uỷ thác xuất khẩu ? Đăng ký hoàn thuế GTGT thế nào ?

Thủ tục, hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng hàng uỷ thác xuất khẩu ? Đăng ký hoàn thuế GTGT thế nào ?
Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá xuất khẩu ? Hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hoá xuất khẩu thanh toán qua ngân hàng ? Hoàn thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp hàng hóa xuất khẩu ? Hoàn thuế giá trị gia tăng nhập khẩu hàng để xuất khẩu tại Hà Nội ? sẽ được Tổng Cục Thuế hướng dẫn chi tiết:

Hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào cho các nhà thầu nước ngoài ? Quyết toán thuế thu nhập cá nhân ?

Hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào cho các nhà thầu nước ngoài ? Quyết toán thuế thu nhập cá nhân  ?
Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư ? Cách hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào Hà Nội ? Hoàn thuế giá trị gia tăng thế nào ? Quy trình hoàn thuế giá trị gia tăng tại Tp. Hồ Chí Minh ? Điều kiện để khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng ? sẽ được Tổng Cục Thuế hướng dẫn chi tiết:

Quy định mới về hoàn thuế giá trị gia tăng tài sản cố định ? Hoàn thuế GTGT với hàng hoá xuất khẩu ?

Quy định mới về hoàn thuế giá trị gia tăng tài sản cố định ? Hoàn thuế GTGT với hàng hoá xuất khẩu ?
Thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam ? Khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng khi không có chứng từ ? Cách khấu trừ hoàn thuế GTGT nộp thừa khâu nhập khẩu ? Xử phạt vi phạm trong lập hoá đơn Hoàn thuế giá trị gia tăng ? được Tổng Cục thuế hướng dẫn:

Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu ? Hoàn thuế giá trị gia tăng máy móc nhập khẩu ?

Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu ? Hoàn thuế giá trị gia tăng máy móc nhập khẩu ?
Hoàn thuế giá trị gia tăng sân bay quốc tế Phú Quốc ? Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ ? Hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào phải đáp ứng điều kiện, thủ tục nào ? Hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hoá xuất khẩu ? sẽ được Tổng Cục Thuế tư vấn cụ thể:

Cách tính số tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu ?

Cách tính số tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu ?
Cách khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu ? Hoàn thuế giá trị gia tăng hàng ủy thác xuất khẩu ? Hướng dẫn khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng xuất khẩu ? Đề nghị tạm hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu ? sẽ được Tổng Cục Thuế hướng dẫn chi tiết:

Cách hoàn thuế giá trị gia tăng mua nhiên liệu thử nghiệm ? Cách sử dụng hoá đơn chứng từ hoàn thuế GTGT ?

Cách hoàn thuế giá trị gia tăng mua nhiên liệu thử nghiệm ? Cách sử dụng hoá đơn chứng từ hoàn thuế GTGT ?
Hoàn thuế giá trị gia tăng trong Khu chế xuất và công nghiệp ? Áp sai mã số thuế hàng hóa nhập khẩu có được hoàn thuế GTGT ? Quy định tăng cường kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng ? Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng nguyên liệu lót lò nung nhập khẩu ? sẽ được Tổng Cục thuế giải đáp:

Hoàn thuế giá trị gia tăng với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ ? Hoàn thuế xuất khẩu qua biên giới ?

Hoàn thuế giá trị gia tăng với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ ? Hoàn thuế xuất khẩu qua biên giới ?
Xác định số tiền được hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu ? Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu uỷ thác ? Hàng hóa xuất khẩu là gỗ có được hoàn thuế giá trị gia tăng ? Hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu phải xuất khẩu lại ? sẽ được tổng cục thuế tư vấn cụ thể:

Cách đăng ký kê khai khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng ? Hoàn thuế GTGT hàng hóa dịch vụ xuất khẩu

Cách đăng ký kê khai khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng ? Hoàn thuế GTGT hàng hóa dịch vụ xuất khẩu
Hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 10 sử dụng nguồn vốn vay ? Quy định về kiểm tra, xác minh hoàn thuế giá trị gia tăng ? Quy định về điều chỉnh hóa đơn để hoàn thuế GTGT ? Hoàn thuế giá trị gia tăng với loại hình tạm nhập tái xuất ? Được Tổng Cục Thuế hướng dẫn cụ thể:

Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng dự án viện trợ nhân đạo không hoàn lại (Dự án ODA) ?

Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng dự án viện trợ nhân đạo không hoàn lại (Dự án ODA) ?
Hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào cho dự án ODA ? Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư ? Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với nhà thầu thực hiện dự án ODA ? Nộp hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA ? Chính sách hoàn thuế GTGT dự án viện trợ không hoàn lại ? sẽ được tư vấn:

Điều kiện khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng nhập khẩu góp vốn ? Đăng ký hoàn thuế xuất nhập khẩu ?

Điều kiện khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng nhập khẩu góp vốn ? Đăng ký hoàn thuế xuất nhập khẩu ?
Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư sử dụng đất quốc phòng ? Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư mở rộng ? Khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn bỏ sót ? Hoàn thuế giá trị gia tăng về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào ? sẽ được Tổng Cục Thuế hướng dẫn:

Cách xuất hóa đơn thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng dự án ODA ? Chính sách hoàn thuế GTGT ?

Cách xuất hóa đơn thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng dự án ODA ? Chính sách hoàn thuế GTGT ?
Cách giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư ? Hoàn thuế giá trị gia tăng dự án ODA về giáo dục đại học ? Hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư không chịu thuế giá trị gia tăng ? Nguyên tắc tính thuế, khai thuế, nộp thuế để hoàn thuế ? sẽ được Tổng Cục Thuế hướng dẫn cụ thể: