Luật sư tư vấn về chủ đề "hoàn thuế giá trị gia tăng"

hoàn thuế giá trị gia tăng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hoàn thuế giá trị gia tăng.

Doanh nghiệp mua ô tô có được hoàn thuế giá trị gia tăng không?

Doanh nghiệp mua ô tô có được hoàn thuế giá trị gia tăng không?
Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì việc huy động vốn là cần thiết để thực hiện các hoạt động đầu tư, phát triển doanh nghiệp. Nên việc các doanh nghiệp áp dụng đúng quy định để được hoàn thuế là điều mà các doanh nghiệp đều mong muốn.

Mười bước hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu ? Hàng nhập khẩu tái xuất có được hoàn thuế ?

Mười bước hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu ? Hàng nhập khẩu tái xuất có được hoàn thuế ?
Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng xuất khẩu qua biên giới đất liền, hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu ? Hướng dẫn về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu bị trả lại, có hợp đồng xuất khẩu hàng hóa nước ngoài ? Sẽ được Luật sư tư vấn cụ thể:

Trường hợp cụ thể về hoàn thuế giá trị gia tăng?

Trường hợp cụ thể về hoàn thuế giá trị gia tăng?
Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp bao giờ cũng hướng tới vấn đề lợi nhuận, vì đó là mục đích mà họ bắt tay vào kinh doanh. Vậy làm thế nào để tận dụng được tất cả các trường hợp của pháp luật để có thể giảm số thuế phải nộp là điều đáng quan tâm?

Khách du lịch nước ngoài có được hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) khi mua hàng tại Việt Nam không ?

Khách du lịch nước ngoài có được hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) khi mua hàng tại Việt Nam không ?
Gia hạn thời gian hoàn thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu ? Hoàn thuế trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập ? Giải đáp vướng mắc giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng ? Hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài ? sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Quy định mới về hoàn thuế Giá trị gia tăng hàng xuất khẩu ? Hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa ?

Quy định mới về hoàn thuế Giá trị gia tăng hàng xuất khẩu ? Hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa ?
Hướng dẫn khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào ? Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư cùng tỉnh thành phố ? Hoàn thuế giá trị gia tăng với tài khoản không đăng ký Hà Nội ? Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu ? sẽ được Luật sư tổng hợp tư vấn cụ thể:

Điều kiện để khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) ? Xử lý trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng ?

Điều kiện để khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) ? Xử lý trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng ?
Hoàn thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu ? Hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài tại sân bay quốc tế Đà Nẵng ? Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng đơn vị điện lực, bưu điện tỉnh ? Điều kiện để được khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng ? ... sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể: