1. Báo cáo đánh giá tác động môi trường có cần công khai ở địa phương?

Theo Điều 37 của Luật Bảo vệ môi trường 2020, chủ dự án đầu tư, sau khi có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, có nhiều trách nhiệm và quy định cụ thể:

- Điều chỉnh và bổ sung nội dung dự án: Chủ dự án phải điều chỉnh, bổ sung nội dung của dự án đầu tư và báo cáo đánh giá tác động môi trường để phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt.

- Thực hiện đầy đủ nội dung quyết định phê duyệt: Chủ dự án phải thực hiện đầy đủ các nội dung trong quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Thông báo kết quả hoàn thành công trình: Chủ dự án cần có văn bản thông báo kết quả hoàn thành công trình bảo vệ môi trường cho cơ quan đã phê duyệt trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức (đối với dự án không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường).

- Trách nhiệm với thay đổi trong quá trình triển khai dự án: Trong quá trình triển khai dự án, nếu có bất kỳ thay đổi nào so với quyết định phê duyệt, chủ dự án phải thực hiện các bước nhất định như đánh giá tác động môi trường, báo cáo thay đổi và bổ sung ngành, nghề thu hút đầu tư vào khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

- Công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường: Chủ dự án có trách nhiệm công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của Điều 114 của Luật Bảo vệ môi trường, trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước và bí mật doanh nghiệp.

- Thực hiện yêu cầu khác theo quy định: Chủ dự án phải thực hiện các yêu cầu khác được quy định bởi pháp luật về bảo vệ môi trường.

Với những quy định này, việc bảo vệ môi trường trở nên rõ ràng và có hệ thống, đảm bảo sự tuân thủ và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật.

 

2. Cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường có trách nhiệm gì?

Theo Điều 38 của Luật Bảo vệ môi trường 2020, cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường có những trách nhiệm cụ thể như sau:

- Chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định và quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:

+ Cơ quan thẩm định đảm nhận trách nhiệm về kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

+ Quyết định việc phê duyệt hoặc không phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Công khai trên cổng thông tin điện tử quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:

+ Cơ quan thẩm định có trách nhiệm công khai quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

+ Công khai thông tin này trên cổng thông tin điện tử, trừ những thông tin thuộc diện bí mật nhà nước hoặc bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng, tích hợp cơ sở dữ liệu về đánh giá tác động môi trường vào cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia:

+ Cơ quan thẩm định có trách nhiệm xây dựng và tích hợp cơ sở dữ liệu về đánh giá tác động môi trường vào cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia.

+ Việc này giúp quản lý thông tin liên quan đến đánh giá tác động môi trường và đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong quản lý môi trường toàn quốc.

Những quy định trên nhấn mạnh sự quan trọng của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường và đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm trong quá trình thẩm định và quyết định phê duyệt kết quả.

 

3. Quy định quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Theo quy định tại Điều 36 của Luật Bảo vệ môi trường 2020, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đóng vai trò quan trọng trong nhiều quyết định và cấp phép liên quan đến môi trường. Cụ thể, nó liệt kê các việc mà cơ quan có thẩm quyền có thể thực hiện dựa trên quyết định này, bao gồm cấp giấy phép khai thác khoáng sản, phê duyệt kế hoạch thăm dò và phát triển mỏ đối với dự án đầu tư thăm dò, khai thác dầu khí, cấp giấy phép môi trường, cấp giấy phép nhận chìm ở biển, quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc đối tượng quy định tại các điểm trước đó.

Ngoài ra, quy định chi tiết cách thức gửi quyết định này đến các đơn vị liên quan, nhấn mạnh việc công khai thông tin báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, trừ các dự án liên quan đến bí mật nhà nước. Quy định cũng xác định trách nhiệm của chủ dự án đầu tư khi có thay đổi chủ thể trong quá trình thực hiện dự án.

Tóm lại, quy định này nhấn mạnh sự quan trọng của quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trong việc quyết định và cấp phép các hoạt động có thể ảnh hưởng đến môi trường, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình này.

 

4. Xử phạt hành vi không công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường

Quy định về xử phạt vi phạm các quy định về đánh giá tác động môi trường theo điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định 45/2022/NĐ-CP như sau:

- Hành vi vi phạm quy định về thực hiện quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:

Hành vi vi phạm này liên quan đến việc không tuân thủ các quy định khi thực hiện quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Cụ thể, vi phạm thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc thực hiện quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đối với dự án có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Biện pháp xử phạt:

+ Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm không thực hiện quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định theo quy định.

Quy định về xử phạt vi phạm các quy định về đánh giá tác động môi trường theo điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định 45/2022/NĐ-CP như sau:

- Hành vi vi phạm quy định về thực hiện quyết định phê duyệt kết quả thẩm định:

Hành vi vi phạm này liên quan đến việc không tuân thủ các quy định khi thực hiện quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Điều này áp dụng cho trường hợp thẩm quyền phê duyệt thuộc về Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đối với dự án đầu tư có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Biện pháp xử phạt:

+ Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm không thực hiện quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định theo quy định.

​- Mức xử phạt đối với tổ chức là gấp 2 lần mức xử phạt áp dụng đối với cá nhân. Điều này nhấn mạnh trách nhiệm và tính chất nghiêm trọng của vi phạm đối với các tổ chức.

Như vậy, mức xử phạt cụ thể sẽ phụ thuộc vào chủ thể phê duyệt kết quả thẩm định và tính chất của hành vi vi phạm.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Đánh giá tác động môi trường là gì ? Nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.