1. Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Nghị quyết số 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024, do Chính phủ ban hành, tập trung vào nhiều điểm quan trọng nhằm tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi và nâng cao sức cạnh tranh của Việt Nam. Chủ đề chính của Nghị quyết này bao gồm:

- Quan điểm chỉ đạo chung:

Nghị quyết xác định quan điểm chỉ đạo là tuân thủ nghiêm các quyết định, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, và thực hiện các biện pháp cụ thể để đảm bảo quyền tự do kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp theo Hiến pháp 2013. Mục tiêu là tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi, giảm thủ tục, thời gian và chi phí đối với doanh nghiệp.

- Cải thiện chất lượng xây dựng chính sách:

+ Thực hiện đánh giá tác động toàn diện trước khi đề xuất ban hành hoặc sửa đổi chính sách, đảm bảo sự minh bạch và đồng thuận trong quá trình lấy ý kiến từ các đối tượng liên quan.

+ Không yêu cầu doanh nghiệp chia sẻ thông tin, dữ liệu ngoài phạm vi quy định, đồng thời đặt ra các quy định rõ ràng về trách nhiệm bảo vệ thông tin và dữ liệu của doanh nghiệp.

-  Phân cấp, phân quyền và giám sát:

+ Đẩy mạnh phân cấp và phân quyền kèm theo phân bổ nguồn lực hợp lý, cũng như tăng cường giám sát và kiểm tra để đảm bảo chất lượng thực thi văn bản pháp luật.

+ Kiên quyết cắt giảm thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục đảm bảo đúng thời hạn và không áp đặt thêm yêu cầu, điều kiện đối với doanh nghiệp.

- Duy trì và nhân rộng kinh nghiệm chính sách:

+ Giữ vững và mở rộng các kinh nghiệm chính sách tiên tiến về quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

+ Tạo lập và hoàn thiện thể chế, chính sách về môi trường kinh doanh để thích ứng với các xu thế mới như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Nghị quyết này đặt ra những hướng dẫn cụ thể về cách tiếp cận và thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường môi trường kinh doanh, khuyến khích đầu tư và sự sáng tạo, đồng thời giảm gánh nặng cho doanh nghiệp.

 

2. Giảm chi phí đầu vào, chi phí tuân thủ pháp luật trong hoạt động đầu tư, kinh doanh 

Nghị quyết đặt ra mục tiêu tổng quát là cải thiện mạnh mẽ chất lượng môi trường kinh doanh để nước ta có vị thế cao hơn trên bảng xếp hạng quốc tế. Mục tiêu chính là tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, đồng thời thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh chóng về số lượng doanh nghiệp mới, giảm tỷ lệ doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, và đặc biệt tăng cường số lượng doanh nghiệp tham gia đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Năm 2025, Việt Nam đặt ra những mục tiêu cụ thể về xếp hạng năng lực cạnh tranh trên các bảng xếp hạng quốc tế. Đầu tiên, là mục tiêu phát triển bền vững, được đặt ra với yêu cầu thuộc Nhóm 50 nước đứng đầu trong bảng xếp hạng Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (UN).

Thứ hai, mục tiêu tăng cường năng lực Đổi mới sáng tạo theo bảng xếp hạng của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO), với kỳ vọng là tăng ít nhất 3 bậc so với thời điểm hiện tại.

Mục tiêu thứ ba là nâng cao vị trí của Chính phủ Điện tử theo bảng xếp hạng của Liên hợp quốc (UN), với mục tiêu tăng ít nhất 5 bậc.

Mục tiêu thứ tư liên quan đến quyền tài sản, được đặt ra dựa trên bảng xếp hạng IPRI của Liên minh Quyền tài sản, với kế hoạch tăng ít nhất 2 bậc.

Thứ năm, là mục tiêu tăng cường Hiệu quả Logistics theo bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới (WB), với kỳ vọng tăng ít nhất 4 bậc.

Mục tiêu thứ sáu là nâng cao năng lực phát triển du lịch và lữ hành, theo bảng xếp hạng TTDI của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), với mục tiêu tăng ít nhất 2 bậc.

Cuối cùng, mục tiêu bảo vệ An toàn An ninh Mạng theo bảng xếp hạng của ITU, với kỳ vọng đưa Việt Nam vào Nhóm 30 nước đứng đầu trong lĩnh vực này. Mục tiêu này nhấn mạnh sự quan trọng của an ninh mạng trong môi trường kinh doanh ngày nay và tương lai. Tất cả những mục tiêu này được đặt ra để củng cố niềm tin, tạo điểm tựa phục hồi và nâng cao sức chống chịu của doanh nghiệp Việt Nam trước những thách thức và cơ hội trong thời kỳ toàn cầu hóa và số hóa ngày nay.

 

3. Chính sách phấn đấu số doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng ít nhất 10%

Chính phủ vừa công bố Nghị quyết số 02/NQ-CP nhằm tập trung cải thiện môi trường kinh doanh và tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia trong năm 2024. Mục tiêu chủ yếu tập trung vào việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời nâng cao khả năng đổi mới sáng tạo.

Để đạt được mục tiêu về số doanh nghiệp gia nhập thị trường, Chính phủ cam kết hỗ trợ các chương trình khuyến khích doanh nghiệp mới thành lập và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp quay trở lại hoạt động sau thời kỳ gián đoạn. Đồng thời, chú trọng đến việc giảm số lượng thủ tục, thời gian và chi phí để quản lý một doanh nghiệp, từ đó giúp doanh nghiệp giảm gánh nặng thủ tục hành chính.

Mục tiêu cụ thể về năng lực đổi mới sáng tạo của Việt Nam được đề ra bao gồm việc nâng cao hạng của nhóm chỉ số hạ tầng công nghệ thông tin, chỉ số chất lượng môi trường, và chỉ số xuất khẩu dịch vụ ICT. Điều này đòi hỏi việc đầu tư vào hạ tầng công nghệ, bảo vệ môi trường, và nâng cao khả năng nghiên cứu, phát triển của doanh nghiệp.

Ngoài ra, Chính phủ cũng nhấn mạnh về việc tăng điểm chỉ số thủ tục thông quan, cải thiện quy trình và thủ tục để thuận lợi cho hoạt động logistics của doanh nghiệp. Điều này nhằm giảm gánh nặng thủ tục hành chính và tăng cường hiệu suất trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

Về mục tiêu phát triển du lịch và lữ hành, Chính phủ đặt ra các chỉ số như mức độ ưu tiên cho du lịch và lữ hành cũng như hạ tầng dịch vụ du lịch. Điều này thể hiện cam kết của chính quyền trong việc tạo ra một môi trường thú vị và thuận lợi cho ngành du lịch, đồng thời tạo điều kiện cho việc quảng bá và phát triển sản phẩm du lịch độc đáo.

Chính phủ hy vọng rằng việc thực hiện những mục tiêu này sẽ không chỉ tạo ra một môi trường kinh doanh tích cực mà còn giúp Việt Nam đạt được vị thế cao hơn trong cộng đồng quốc tế.

 

4. Tăng khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn cho doanh nghiệp 

Chính phủ sẽ triển khai một loạt các nhiệm vụ và giải pháp để đạt được mục tiêu cải thiện các chỉ số và bộ chỉ số quan trọng. Điều này bao gồm:

Tăng cường trách nhiệm và tính chủ động:

- Các Bộ và Cơ quan theo dõi chỉ số:

+ Các bộ, cơ quan được phân công làm đầu mối theo dõi việc cải thiện chỉ số và nhóm chỉ số.

+ Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ và giải pháp liên quan tại các cấp bộ, ngành, và địa phương.

+ Báo cáo khó khăn, vướng mắc để Chính phủ tháo gỡ.

- Kết nối Quốc tế:

+ Chủ động kết nối với tổ chức quốc tế để cung cấp thông tin và đánh giá khách quan.

+ Tạo kênh phối hợp để cập nhật thông tin đầy đủ và kịp thời.

- Phối hợp và Báo cáo:

+ Chủ trì, phối hợp xây dựng chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo.

+ Đề xuất cải thiện chính sách, cơ chế, giải pháp nếu có.

 Nghiên cứu và Điều chỉnh chỉ tiêu thống kê:

- Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo:

+ Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan.

+ Nghiên cứu điều chỉnh chỉ tiêu thống kê giáo dục để đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

- Kinh tế số:

+ Bộ Thông tin và Truyền thông, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Xây dựng chỉ tiêu thống kê về kinh tế số, đảm bảo phản ánh đầy đủ xu hướng và tình hình thực tế.

Bằng cách này, Chính phủ cam kết tăng cường khả năng theo dõi và đánh giá, đồng thời nâng cao chất lượng và tính minh bạch của thông tin thống kê, từ đó đảm bảo quản lý hiệu quả và đáp ứng mục tiêu phát triển quốc gia.

 

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Ô nhiễm môi trường là gì? Dấu hiệu, nguyên nhân và cách khắc phục

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.