Luật sư tư vấn về chủ đề "đánh giá tác động môi trường"

đánh giá tác động môi trường | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đánh giá tác động môi trường.

Đánh giá tác động môi trường là gì ? Đánh giá môi trường chiến lược là gì ?

Đánh giá tác động môi trường là gì ? Đánh giá môi trường chiến lược là gì ?
Việt Nam là nước xã hội chủ nghĩa và đồng thời là nước đang phát triển. Thực tế này đã đặt Việt Nam trước những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện chính sách bảo vệ môi trường. Với tư cách là quốc gia xã hội chủ nghĩa, nơi rừng, đất, các nguồn tài nguyên thiên nhiên được coi là tài sản công

Mục đích, ý nghĩa của quá trình đánh giá môi trường là gì ?

Mục đích, ý nghĩa của quá trình đánh giá môi trường là gì ?
Mục đích cơ bản của quá trình đánh giá môi trường là bảo đảm hài hoà sự phát triển kinh tế xã hội với việc bảo vệ môi trường hay nói cách khác là tạo ra sự phát triển bền vững. Để thực hiện mục đích này, quá trình đánh giá môi trường cần bảo đảm một sô yêu cầu cơ bản sau đây:

Môi trường là gì ? Vai trò của môi trường là gì ? Quy định pháp luật về bảo vệ môi trường ?

Môi trường là gì ? Vai trò của môi trường là gì ? Quy định pháp luật về bảo vệ môi trường ?
Môi trường là một khái niệm rộng, ở góc độ chung nhất có thể hiểu đó là những điều kiện quan trọng, thiết yếu cho sự sống của con người nói chung và các sự sống khác tồn tại song song với con người. Luật Minh Khuê giới thiệu và phân tích một số nội dung quan trong liên quan đến môi trường như sau:

Thời điểm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trước hay sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư?

Thời điểm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trước hay sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư?
Thưa luật sư, Công ty tôi đang xin chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh để xin được cho thuê đất. Tuy nhiên, công ty tôi nhận được yêu cầu phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án này. Tôi đang băn khoăn liệu tôi có phải lập báo cáo đánh giá khi chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư hay không? Xin cảm ơn.

Xử lý khi không lập kế hoạch bảo vệ môi trường ?

Xử lý khi không lập kế hoạch bảo vệ môi trường ?
Hiện tại, doanh nghiệp tôi bị bên UBND cấp huyện phạt tiền vì không có kế hoạch bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, từ khi chi nhánh công ty hoạt động chúng tôi không nhận được bất kỳ thông báo hay văn bản gì từ phía cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường. Cho nên, đây là lỗi vô ý chứ không phải cố ý của doanh nghiệp. Ngoài ra, trong vòng 10 năm hoạt động chi nhánh chúng tôi cũng không gây ảnh hưởng mạnh đến ô nhiễm môi trường.