Theo luật bảo hiểm quy định là ký hợp đồng trên 3 tháng thì sẽ bắt buộc đóng bảo hiểm. Nhưng theo luật lao động phổ thông  thì ít nhất thời hạn hợp đồng trên 6 tháng. Vậy thì để không vi phạm luật lao động và luật bảo hiểm thì công ty nên ký thời hạn thế nào cho phù hợp ạ ?

Em xin cảm ơn!

Người hỏi: T.T.K

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật về bảo hiểm xã hội của công ty Luật Minh Khuê,

Bảo hiểm cho người lao động được ký kết khi nào?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến công ty luật Minh Khuê.Vấn đề này của bạn chúng tôi xin phép được trả lời như sau

Cơ sở pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội năm 2006

Nội dung tư vấn:

Căn cứ khoản 1 điều 2 luật bảo hiểm xã hội năm 2006 quy về quy định về đối tượng của bảo hiểm xã hội như sau:

"1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;

b) Cán bộ, công chức, viên chức;

c) Công nhân quốc phòng, công nhân công an;

>> Xem thêm:  Người lao động có thỏa thuận không đóng bảo hiểm xã hội với công ty thì bị xử phạt như thế nào?

d) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân;

đ) Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn;

e) Người làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc."

Vì vậy, căn cứ vào loại hợp đồng ký kết giữa người lao động và người sử dụng lao động để tính thời gian phải đóng bảo hiểm xã hội. Theo quy định của pháp luật thì  đối với loại hợp đồng không xác định thời hạn, hợp đồng có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên sẽ phải đóng bào hiểm xã hội chứ không có quy định hợp đồng trên 6 tháng như bạn nói ở trên.

Sắp tới, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2016, theo điểm a, điểm b, khoản 1 và khoản 3, Điều 2 của Luật này, đối tượng tham gia BHXH bắt buộc bao gồm:

- Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động.

- Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng.

- Người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc bao gồm cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ.

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2016 trở đi, cho dù người lao động làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng, hay hợp đồng có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, hay hợp đồng xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng, hay hợp đồng không xác định thời hạn, đều phải tham gia BHXH bắt buộc. Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ tham gia, đóng BHXH theo quy định.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Cách đơn giản để biết Công ty có đóng Bảo Hiểm Y Tế cho bạn hay không ?

Bộ phận tư vấn luật lao động

>> Xem thêm:  Tiền lương tháng 13, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ có chịu thuế thu nhập cá nhân không ?