Người hỏi: TTT

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

Bảo vệ quyền lợi người lao động trong trường hợp giao kết hợp đồng miệng

Luật sư tư vấn pháp luật lao động, gọi: 1900.6162

Trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn  như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Lao động năm 2012

Nội dung tư vấn:

Trước hết, bạn nên đề xuất yêu cầu công ty thực hiện nghĩa vụ trả đủ lương cho bạn. Nếu công ty không thực hiện nghĩa vụ này, bạn có thể khởi kiện tại Tòa án để được giải quyết theo qui định của pháp luật.

Theo qui định của Bộ luật lao động 2012 về hình thức hợp đồng lao động, nếu công việc của bạn có thời hạn dưới 3 tháng thì có thể giao kết bằng lời nói, không nhất thiết phải bằng văn bản:

"Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói."

Trong trường hợp công việc của bạn không thuộc trường hợp được kí  kết bằng lời nói thì bạn cần viện dẫn các chứng vứ chứng minh giữa bạn và công ty có tồn tại quan hệ lao động để yêu cầu công ty trả đủ lương. Chẳng hạn: bạn có thể tìm đến các đồng nghiệp cũ nhờ họ làm chứng bạn có làm việc tại công ty hoặc các giấy tờ, văn bản trao đổi giữa công ty và bạn. Khi chứng minh được có quan hệ lao động thì công ty sẽ phải có nghĩa vụ trả đủ lương cho bạn. 

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi với yêu cầu của bạn. Chúc bạn sớm giải quyết được vấn đề!

Trân trọng!

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT