1. Mẫu số 29/TT-Biên bản bàn giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra

>>>> Tải ngay: Mẫu số 29/TT-Biên bản bàn giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP

TÊN CƠ QUAN BÀN GIAO HỒ SƠ

Số: 123/BB-CT (3)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Bàn giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan điều tra

Vào 9 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 8 năm 2023, tại Trường Tiểu học Hạnh Phúc, Chúng tôi gồm:

1. Cơ quan bàn giao hồ sơ: Phòng Giáo dục và Đào tạo Hạnh Phúc

Đại diện: Ông Nguyễn Văn A – Hiệu trưởng

2. Cơ quan điều tra:

Công an huyện Hạnh Phúc

Đại diện: Ông Trần Thanh B – Thanh tra viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Hạnh Phúc Tiến hành bàn giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện qua thanh tra về vi phạm kỷ luật giữa giáo viên và học sinh trường Tiểu học Hạnh Phúc cho Công an huyện Hạnh Phúc để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ có tổng cộng 50 trang (có Danh mục hồ sơ kèm theo).

Việc giao nhận hồ sơ hoàn thành vào 10 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 8 năm 2023. Biên bản bàn giao hồ sơ đã được đọc lại cho ông Nguyễn Văn A và ông Trần Thanh B nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

Cơ quan điều tra

(Chữ ký, đóng dấu)

Cơ quan bàn giao hồ sơ

(Chữ ký, đóng dấu) 

DANH MỤC HỒ SƠ

(Kèm theo Biên bản bàn giao hồ sơ vụ việc ngày 15/08/2023)

STT

Tên tài liệu

Thời gian ban hành

Hình thức văn bản

Số trang

Chi chú

 1

 Quyết định số: 456/QĐ-PGD

 7/8/2023

 Số hiệu quyết định

 1

 

 2

 Biên bản thanh tra

 3/8/2023

 Số hiệu biên bản

 2

 

 3

 Thư thông báo việc kiểm tra

 2/8/2023

 Số hiệu văn bản

 3

 

 4

 Kết quả thanh tra

 10/8/2023

Số hiệu văn bản 

 2

 

 5

 Giấy tờ liên quan

 2/8/2023

 Số hiệu văn bản

 5

 

 6

 Giấy tờ liên quan

 10/8/2023

 Số hiệu văn bản

 6

 

Đại diện bên giao hồ sơ

(Chữ ký)

Họ và tên

Người nhận hồ sơ

(Chữ ký)

Họ và tên

 

2. Biên bản bàn giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra là gì?

Biên bản bàn giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra là một văn bản hình thức chính thức ghi lại quá trình giao nhận hồ sơ, tài liệu liên quan đến một vụ việc có dấu hiệu tội phạm từ cơ quan hoặc tổ chức bàn giao cho cơ quan điều tra để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Biên bản này thường được lập ra nhằm đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm và rõ ràng trong việc chuyển giao thông tin quan trọng cho quá trình điều tra và xử lý các vụ việc phạm pháp. Nội dung của biên bản bàn giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm thông thường bao gồm:

- Thông tin cơ quan bàn giao:

+ Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).

+ Tên cơ quan bàn giao hồ sơ.

+ Số biên bản (nếu có).

- Thời gian và địa điểm bàn giao hồ sơ:

+ Thời gian và ngày bàn giao hồ sơ.

+ Địa điểm diễn ra quá trình bàn giao.

- Đại diện bên giao:

+ Họ và tên người đại diện cơ quan bàn giao.

+ Chức vụ của người đại diện.

- Đại diện bên nhận:

+ Họ và tên người đại diện cơ quan điều tra.

+ Chức vụ của người đại diện.

- Mô tả về vụ việc:

+ Tên vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

+ Thông tin về cuộc thanh tra hoặc tìm hiểu dấu hiệu tội phạm.

- Số lượng và chi tiết hồ sơ:

+ Số lượng trang hồ sơ.

+ Danh mục tài liệu kèm theo.

- Xác nhận và ký tên:

+ Người đại diện bên giao ký tên và đóng dấu (nếu có).

+ Người đại diện bên nhận ký tên và đóng dấu (nếu có).

- Danh mục hồ sơ:

Liệt kê chi tiết các tài liệu đi kèm trong hồ sơ.

Biên bản bàn giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra có mục đích chính là ghi lại quá trình giao nhận hồ sơ, tài liệu liên quan đến một vụ việc có dấu hiệu tội phạm từ cơ quan hoặc tổ chức bàn giao cho cơ quan điều tra để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Biên bản là một tài liệu chính thức và hợp pháp xác nhận quá trình bàn giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm từ cơ quan ban đầu (như cơ quan thanh tra, cơ quan quản lý) sang cơ quan điều tra. Điều này đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình chuyển giao thông tin và tài liệu quan trọng. Biên bản ghi lại số lượng trang hồ sơ và danh mục các tài liệu đi kèm trong hồ sơ. Điều này giúp cơ quan điều tra có cái nhìn tổng quan về tình trạng và nội dung của hồ sơ để tiến hành quá trình xử lý tội phạm một cách hiệu quả. Biên bản là chứng cứ về sự chuyển giao thông tin và tài liệu liên quan đến vụ việc tội phạm. Việc ghi lại thông tin về các đại diện tham gia, thời gian, địa điểm, và danh mục hồ sơ đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm và rõ ràng trong việc giao nhận tài liệu. Biên bản bàn giao hồ sơ giúp cơ quan điều tra hiểu rõ hơn về vụ việc tội phạm, nắm bắt thông tin cần thiết để tiến hành quá trình điều tra, thu thập chứng cứ và đưa ra quyết định xử lý phù hợp.

 

3. Trưởng đoàn Thanh tra sẽ làm gì khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 26 Thông tư 06/2021/TT-TTCP quy định thì khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm trong quá trình thanh tra, các bước và quy trình cụ thể cần được thực hiện như sau:

- Báo cáo Người ra quyết định thanh tra:

Trưởng đoàn thanh tra sau khi phát hiện dấu hiệu tội phạm phải lập tức báo cáo Người ra quyết định thanh tra. Báo cáo này nên bao gồm các thông tin chi tiết về dấu hiệu tội phạm, vụ việc liên quan và các chứng cứ thu thập được.

- Xem xét và quyết định chuyển thông tin, hồ sơ vụ việc:

Người ra quyết định thanh tra sau khi nhận được báo cáo sẽ xem xét tình hình và quyết định về việc chuyển thông tin, hồ sơ vụ việc liên quan đến dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan điều tra có thẩm quyền.

- Chuyển và bàn giao hồ sơ vụ việc:

+ Nếu quyết định chuyển thông tin và hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra được đưa ra, quy trình này phải được thực hiện theo quy định.

+ Hồ sơ vụ việc cần được lập thành văn bản do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư. Trong hồ sơ này, cần bao gồm tất cả các tài liệu, thông tin và chứng cứ liên quan đến dấu hiệu tội phạm đã được phát hiện.

- Tiếp tục thanh tra và ban hành Kết luận thanh tra:

+ Trong trường hợp được xác định là không cần chấm dứt hoặc tạm dừng quá trình thanh tra, Người ra quyết định thanh tra có thể chỉ đạo Đoàn thanh tra tiếp tục thực hiện thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt trước đó.

+ Sau khi hoàn thành quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra sẽ ban hành Kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật. Kết luận này sẽ bao gồm tất cả các thông tin, kết quả, đánh giá và khuyến nghị liên quan đến vụ việc thanh tra.

Do đó, việc phát hiện dấu hiệu tội phạm trong quá trình thanh tra đòi hỏi các bước cụ thể và tuân thủ quy trình quy định. Việc chuyển và bàn giao hồ sơ vụ việc cần được thực hiện bằng văn bản và tuân thủ các mẫu số quy định trong Thông tư. Đồng thời, quá trình thanh tra sẽ tiếp tục được thực hiện để hoàn thành kế hoạch và ban hành Kết luận thanh tra sau khi quá trình này được hoàn tất.

Quý khách xem thêm bài viết sau: Mẫu Công văn chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra. Để được tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc pháp luật của quý khách một cách nhanh chóng và chính xác, quý khách vui lòng liên hệ đến tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại 1900.6162 hoặc gửi tin nhắn đến địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và tin tưởng của quý khách!