Luật sư tư vấn về chủ đề "dấu hiệu tội phạm"

dấu hiệu tội phạm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề dấu hiệu tội phạm.

Đôi nét về chức năng gỡ tội trong tố tụng hình sự

Đôi nét về chức năng gỡ tội trong tố tụng hình sự
Để bảo đảm quyền bào chữa trong tố tụng hình sự đã cho phép chúng ta nhận thức một cách rõ ràng về các chức năng cơ bản trong tố tụng hình sự, trong đó có chức năng gỡ tội. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ về chức năng gỡ tội trong tố tụng hình sự

Các biện pháp tư pháp được quy định trong Bộ luật hình sự

Các biện pháp tư pháp được quy định trong Bộ luật hình sự
Các biện pháp tư pháp là một chế định quan trọng của luật hình sự, có vai trò không thể phủ nhận trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng.Trong bộ luật hình sự hiện nay, các biện pháp tư pháp được quy định như thế nào?

Trường hợp rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ và thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên được quy định như thế nào?

Trường hợp rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ và thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên được quy định như thế nào?
Trong hai trường hợp: Trường hợp rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ; trường hợp thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên cũng là một trong những trường hợp được loại trừ trách nhiệm hình sự. Vậy hai trường hợp này quy định như thế nào?

Tội phạm được phân thành bao nhiêu loại theo quy định của pháp luật hiện hành? Đặc điểm của từng loại tội phạm?

Tội phạm được phân thành bao nhiêu loại theo quy định của pháp luật hiện hành? Đặc điểm của từng loại tội phạm?
Tội phạm theo quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam hiện nay được chia thành những nhóm (loại) khác nhau dựa trên những tiêu chí nhất định. Theo quy định của Bộ luật, tội phạm được chia thành những nhóm (loại) như thế nào? Những tình huống cụ thể của từng nhóm (loại) đó.

Vai trò của nạn nhân của tội phạm trong cơ chế hình thành tội phạm ?

Vai trò của nạn nhân của tội phạm trong cơ chế hình thành tội phạm ?
Vai trò của nạn nhân của tội phạm (sau đây gọi tắt là nạn nhân) được thể hiện qua xử sự của họ trong từng tình huống phạm tội cụ thể, ở quá trình người phạm tội đánh giá tình huống đó cũng như cần nhắc các đặc điểm nhân thân của nạn nhân trước khi quyết định thực hiện hành vi phạm tội cụ thể.

Phương pháp thu thập dữ liệu trong nghiên cứu tội phạm học ? Cho ví dụ

Phương pháp thu thập dữ liệu trong nghiên cứu tội phạm học ? Cho ví dụ
Trong nghiên cứu tội phạm học thường áp dụng các phương pháp thu thập dữ liệu chính sau: Phương pháp thực nghiệm; Phương pháp quan sát có tham gia; Phương pháp điều tra bằng hỏi - trả lời (gồm: Điều tra bằng bảng hỏi; phỏng vấn và điều tra tự thuật); Phương pháp nghiên cứu trường hợp và

Tìm hiểu các thuyết xã hội học trong lĩnh vực tội phạm học ?

Tìm hiểu các thuyết xã hội học trong lĩnh vực tội phạm học ?
Xem xã hội là nguồn gốc, cội nguồi của hoạt động tội phạm, nhiều học giả đi theo hướng nghiên cứu xã hội về quá trình hình thành đối với tội phạm. Bài viết phân tích một số quan điểm của các học giả đi theo học thuyết xã hội học về tội phạm:

Tìm hiểu các học thuyết về tâm lý trong ngành tội phạm học ?

Tìm hiểu các học thuyết về tâm lý trong ngành tội phạm học ?
Trong quá trình phát triển của ngành tội phạm học có nhiều học giả nghiên cứu tội phạm dưới góc độ tâm lý và hình thành các học thuyết tâm lý học về tội phạm. Bài viết giới thiệu một số quan điểm và các học giả nổi tiếng trong vấn đề này, cụ thể: