Cũng theo báo này, mười lăm (15) quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động bán hàng trực tiếp lớn nhất thế giới đóng góp gần 90% doanh số bán hàng và trên 85% số người tham gia bán hàng trực tiếp trong tổng doanh số bán hàng và tổng số người tham gia của toàn lĩnh vực này.

Danh sách 15 quốc gia/ vùng lãnh thổ có doanh số bán hàng cao nhất thế giới

STT

Quốc gia/

Vùng lãnh thổ

Năm báo cáo

Doanh số bán hàng (tỷ đô la Mỹ)

1

Hoa Kỳ

2007

                  30.80

2

Nhật Bản

2006

                  20.39

3

Brazil

2007

                    9.10

4

Hàn Quốc

2007

                    9.00

5

Đức

2006

                    8.30

6

Mexico

2007

                    3.99

7

Italy

2007

                    3.58

8

Anh

2007

                    3.56

9

Nga

2007

                    2.78

10

Pháp

2007

                    2.39

11

Malaysia

2006

                    2.06

12

Đài Loan

2007

                    1.70

13

Canada

2007

                    1.42

14

Thailand

2006

                    1.36

15

Colombia

2007

                    1.20

 

Tổng cộng

 

                101.63

 Nguồn: wfdsa (báo cáo ngày 22/05/2009)

 

Những quốc gia/ vùng lãnh thổ có người tham gia bán hàng trực tiếp nhiều nhất thế giới

Thứ tự

Quốc gia/

Vùng lãnh thổ

Năm báo cáo

Số người tham gia

1

Hoa Kỳ

2007

15,000,000

2

Indonesia

2006

7,557,328

3

Đài Loan

2007

4,530,000

4

Thailand

2006

4,100,000

5

Malaysia

2006

4,000,000

6

Nga

2007

3,375,849

7

Hàn Quốc

2007

3,187,933

8

Nhật Bản

2006

2,700,000

9

Philippin

2006

1,906,172

10

Brazil

2007

1,900,000

11

Mexico

2007

1,900,000

12

Ấn Độ

2006

1,400,000

13

Venezuela

2006

980,000

14

Nam Phi

2007

934,000

15

Colombia

2007

771,360

 

Tổng cộng

 

54,242,642

 Nguồn: wfdsa (báo cáo ngày 22/05/2009).

TT - tổng hợp