- Từ tháng 9/2004 đến hết tháng 5/2010: tôi là giáo viên trường Cao đẳng SPKT Vĩnh Long (nay là trường Đại học SPKT Vĩnh Long) thuộc Bộ LĐ TB&XH và Bộ GDDT quản lý; mã ngạch giáo viên: 15.xxx; tập sự 12 tháng.
- Tháng 6+7/2010: tôi nghỉ việc (do không xin chuyển được)
- Từ tháng 8/2010 đến nay Tôi là giáo viên khoa Cơ khí chế tạo trường Cao Đẳng Nghề Long An, tỉnh Long An; mã ngạch 15.113; tập sự 12 tháng (làm việc lại từ đầu).
Vậy thời gian tôi làm tại trường CĐ SPKT Vĩnh Long có được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo không?
Xin chân thành cám ơn quý Công ty!
Người gửi: Tuan
Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động của công ty luật Minh Khuê.
 

Trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty chúng tôi. Câu hỏi của bạn được chúng tôi trả lời như sau:

>> Xem thêm:  Cách tính thâm niên của giáo viên mầm non ?

Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 quy định:

"2. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên

a) Thời gian giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục;

b) Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được cộng dồn với thời gian quy định tại điểm a khoản này để tính hưởng phụ cấp thâm niên.

3. Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên

a) Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu;

b) Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

c) Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

d) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử."

Ngoài ra, khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn về thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên, mức hưởng phụ cấp thâm niên quy định tại Điều 2, Điều 3 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP như sau:

>> Xem thêm:  Cách tính chế độ phụ cấp và thâm niên đối với nhà giáo?

"1. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau:

a) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập;

b) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập);

c) Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề khác, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra Đảng và thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an và cơ yếu (nếu có);

d) Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề;

đ) Thời gian quy định tại các điểm a, b khoản này không bao gồm thời gian quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP."

Như vậy, đối chiếu các  quy định trên vào trường hợp của bạn thì thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên cho bạn bao gồm: từ tháng 9/2004 đến hết tháng 5/2010 (không bao gồm 12 tháng tập sự) bạn công tác tại  trường  Cao đẳng SPKT Vĩnh Long và từ tháng 8/2010 đến nay (không bao gồm 12 tháng tập sự) bạn công tác tại  khoa Cơ khí chế tạo trường Cao Đẳng Nghề Long An.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động