Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Thông tư 219/2013/TT-BTC

2. Chuyên viên tư vấn:

Theo quy định khoản 8 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC

Hóa đơn đầu vào được kê khai, khấu trừ bổ sung vào thời điểm nào cũng được, trước khi cơ quan thuế có quyết định kiểm tra.

Hóa đơn đầu ra thì phải kê khai vào kỳ xuất hóa đơn.

1. Phát hiện sai sót trong hạn nộp tờ khai :

Ví dụ : Khi nộp tờ khai quý 1/2018 lập tờ khai và nộp tờ khai vào 20/4 nhưng đến 25/4 phát hiện tờ khai quý 1 nộp bị sai bỏ sót chỉ tiêu (22) và chỉ tiêu (43). Các bước lập tờ khai điều chỉnh như sau :

>> Xem thêm:  Bộ luật hình sự năm 2015, Luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017

Bước 1 : Chọn kỳ kê khai sai

Bước 2 : Chọn trạng thái tờ khai -> trong hạn chọn tờ khai lần đầu

Bước 3 : Chọn ok ( đồng ý )

Bước 4 : Tìm vị trí sai sửa trực tiếp thành đúng

Bước 5 : Chọn Ghi -> Kết xuất XML và nộp lại tờ khai cho cơ quan thuế như lần đầu.

Chú ý : Trong thời hạn nộp tờ khai cơ quan thuế nhận tờ khai của lần gửi cuối cùng của doanh nghiệp làm văn bản chính thức, làm căn cứ kiểm tra đối chiếu khi quyết toán thuế.

2. Phát hiện sai sót ngoài hạn nộp tờ khai

Ví dụ : 21/8/2018 phát hiện ra tờ khai quý 1/2018 bỏ sót hóa đơn đầu ra giá trị 100 triệu, VAT 10 triệu vào ngày 31/3/2018. Các bước lập tờ khai bổ sung như sau :

Bước 1 : Chọn kỳ kê khai sai, chọn tờ khai quý 1/2018

Bước 2 : Chọn trạng thái tờ khai, tờ khai bổ sung

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót mới nhất năm 2022

Bước 3 : Chon OK ( đồng ý )

Bước 4 : Tìm vị trí sai sửa thành thông tin đúng

Cách tìm vị trí sai : được tổng hợp ghi từ hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ mua vào nên sai sót thuộc về hóa đơn đàu vào sẽ sửa trực tiếp trên các chỉ tiêu (23-24-25)

Với chỉ tiêu từ (26-33) được tập hợp dữ liệu từ hóa đơn dịch vụ bán ra nên sai sót thuộc về đầu ra sẽ sửa trực tiếp trên các chỉ tiêu từ (26-33) tương ứng với mức thuế xuất.

Hóa đơn có thuế xuất 10 % ( sửa chỉ tiêu 32-33). Cách sửa chỉ tiêu trên tờ khai bổ sung chỉ tiêu (+/- ) giá trị sai

Bước 5 : Ấn tổng hợp kê khai bổ sung

Bước 6 : Sang tên phụ lục kê khai bổ sung xem kết quả

Trường hợp 1 : Ảnh hưởng đến chỉ tiêu 40

40 > 0 dẫn đến tăng số thuế GTGT phải nộp trong kỳ.

+ Nộp nốt số thuế còn thiếu

>> Xem thêm:  Xử lý khai sai chỉ tiêu [22]-thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang trên TK mẫu số 01/GTGT

+ Nộp phạt nộp chậm tiền thuế : 0,03 % trên số ngày nộp chậm

40 < 0="">giảm số thuế phải nộp trong kỳ. Theo dõi số thuế nộp thừa chủ động trừ khi phát sinh số thuế phải nộp

Trường hợp 2 : Ảnh hưởng chỉ tiêu (43) số thuế còn được khấu trừ kỳ sau :

43 < 0="">giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau đưa giá trị chênh lệch âm tại chỉ tiêu 43 vào chỉ tiêu 37 của tờ khai kỳ hiện tại quý 3/2018.

43 > 0 tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau đưa giá trị chênh lệch dương tại chỉ tiêu 43 vào chỉ tiêu 38 của tờ khai thuế GTGT kỳ hiện tại.

Bước 7 : Lý do điều chỉnh vào mục lý do khác nộp trong vòng 10 ngày kể từ ngày lập kê khai bổ sung.

Chú ý : Trường hợp kê khai điều chỉnh nhiều tờ khai thì cộng tổng số liệu từng tờ khai rồi nhập vào 37.38 của kỳ hiện tại. Sai tờ khai kỳ nào thì sửa tờ khai kỳ đó, không sửa tờ khai kỳ sau.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Thuế giá trị gia tăng (GTGT) của hàng thực phẩm là bao nhiêu % ?

Lương Thị Lan - Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế - Công ty luật Minh Khuê