Luật sư cho Em hỏi trường hợp này sẽ bị xử phạt như thế nào? cách thức xử lý như thế nào khi bị mất toàn bộ hóa đơn? Em phải làm gì để tránh bị phạt?
Người gửi: Tam Duong
Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê. 

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho công ty. Về vấn đề này công ty Luật minh khuê xin được tư vấn cho bạn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn, cung ứng dịch vụ.

>> Xem thêm:  Tư vấn luật hành chính miễn phí qua tổng đài: 1900.6162

- Thông tư số 153/2010TT-BTC ngày 28/9/2010;

- Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 4/11/2004;

2. Luật sư tư vấn:

Em làm kết toán cho công ty A, hôm đó em đưa chứng từ kế toán bao gồm tờ khai thuế, hoat đơn của 6 tháng đầu năm 2013 di làm và bị giật túi xách nên bị mất hết chứng từ trên. Luật sư cho Em hỏi trường hợp này sẽ bị xử phạt như thế nào? cách thức xử lý như thế nào khi bị mất toàn bộ hóa đơn? Em phải làm gì để tránh bị phạt?

bạn sẽ bị phạt từ: 1tr đến 5tr đồng đối với hành vi làm mất hóa đơn đã lập để hoạch toán kế toán, kê khai thuế. Theo khoản 1, Điều 34 Nghị Định của Chính phủ số 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Cách thức xử lý: trường hợp bạn mất toàn bộ hóa đơn 6 tháng đầu năm 2013 thì cách xử lý trong trường hợp làm mất hóa đơn theo như quy định tại Điều 22, thông tư 153/2010 TT_BTC ngày 28/9/2010 

- Thông báo với cơ quan quan lý thuế trực tiếp theo mẫu 3.8 Phụ lục ban hành kèm theo thông tư 153/2010 TT-BTC trong thừ gian 05 ngày

- "Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hoá đơn."

Trong trường hợp này bạn cơ thể bị giảm nhẹ  khi xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán theo Điều 6 khoản 1 mục d   "vi phạm do lỗi vô ý"  theo nghị định 185/2004 NĐ-CP ngày 04-11-2004.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến qua tổng đài điện thoại

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự miễn phí qua tổng đài điện thoại