Ngày 17-8-2015, tôi nhận được văn bản số... ký ngày 04-8-2015 với nội dung chuyển đơn kháng nghị của tôi đến Tòa án nhân dân cấp cao thành phố HCM (qua đường bưu chính). Như vậy thì cách tính thời hiệu kháng nghị tái thẩm của tôi được tính như thế nào? Tính thời gian theo phiếu chuyển hay tính theo ngày tôi đã gửi đơn cho TANDTC Hà Nội? Tôi phải làm thủ tục gì sau khi hồ sơ kháng nghị của tôi đến TAND cấp cao thành phố HCM. 

Tôi xin cảm ơn ? 

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật dân sự của công ty luật Minh Khuê.

Cách tính thời hiệu kháng nghị tái thẩm ?

Luật sư tư vấn luật dân sự, gọi: 1900.6162

Trả lời:

(Câu hỏi đang trong quá trình cập nhật câu trả lời)