Gia đình tôi có 600m2 đất vườn, cuối năm 2014 gia đình có chuyển đổi mục đích sang đất ở được 400m2. Theo Quy định của Nhà Nước là chuyển mục đích đất ở được 200m2 là tính thuế theo quy định, còn 200m2 sau là tính thuế gấp 2 lần 200m2 trước. Giờ gia đình muốn chuyển sang đất ở tiếp 200m2 còn lại thì tính thuế như thế nào?

Người gửi: tranduc

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật thuế của công ty Luật Minh Khuê

Cách tính thuế đối với đất chuyển đổi mục đích sử dụng?

Tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến, gọi:1900.6162

 

Trả lời

Kính chào bạn tranduc, rất hân hạnh được trả lời câu hỏi của bạn.

Trường hợp của bạn, theo quy định của pháp luật đất đai, khi chuyển mục đích sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất - chứ không phải là thuế, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (đất ở) chỉ phát sinh khi đã có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vì vậy, khái niệm đúng ở đây là "tiền sử dụng đất". Như thông tin của bạn, gia đình bạn có 600m2 đất vườn, năm 2014, gia đình bạn đã xin chuyển mục đích sử dụng đất từ 400m2 đất vườn sang đất ở, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định 200m2 đất gia đình bạn phải nộp theo quy định của pháp luật, 200m2 nữa phải nộp tiền gấp 2 lần.

Để bạn hiểu rõ hơn quy định của pháp luật đất đai chúng tôi xin trình bày như sau: đối với việc xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở phải đảm bảo hạn mức đất ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Về giá đất để tính thu tiền sử dụng đất: 

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn thủ tục, chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất miễn phí qua điện thoại

- Giá đất theo Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định... áp dụng đối với diện tích đất ở trong hạn mức;

- Giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư áp dụng trong trường hợp... chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức.

Theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành, khi chuyển từ đất vườn trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Trường hợp của bạn, khi xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở với diện tích là 400m2, 200m2 cơ quan nhà nước tính thu tiền sử dụng đất của bạn là 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp - bởi trong hạn mức đất ở của địa phương, còn 200m2 nữa cơ quan nhà nước tính thu tiền sử dụng đất của bạn là 100% - bởi vượt hạn mức đất ở theo quy định của địa phương. 

Như vậy, khi bạn muốn chuyển mục đích sử dụng đất 200m2 đất vườn còn lại sang đất ở thì cũng phải nộp tiền sử dụng đất với mức 100%, tính theo giá đất cụ thể - với diện tích vượt hạn mức (giống như với 200m2 vượt hạn mức trước đó).

Ngoài ra, bạn còn phải nộp lệ phí trước bạ với mức lệ phí là 0,5% theo quy định tại Thông tư số 124/2011/TT-BTC quy định về lệ phí trước bạ.

Còn tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp bạn sẽ phải nộp sau khi được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Có thể chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất ở (đất thổ cư) hay không ?