1. Đối tượng được hưởng phụ 100% theo Nghị định 05/2023/NĐ-CP

Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2023 có hiệu lực vào ngày 15 tháng 2 năm 2023 là nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 07 năm 2011 quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập:

Đối tượng được hưởng phụ cấp 100% theo quy định tại Điều 1 Nghị định 05/2023/NĐ-CP, bao gồm: Viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng (bao gồm cả kiểm dịch y tế biên giới); làm chuyên môn y tế tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh, Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và bệnh viện tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện Kết luận 25-KL/TW ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị về công tác phòng chống dịch Covid - 19, điều chỉnh mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở từ mức 40 - 70% lên tới mức 100% bằng việc Chính phủ đã ban hành Nghị định 05/2023/NĐ-CP, theo đó quy định mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Đây là một trong những chính sách nhằm nâng cao trách nhiệm, hỗ trợ các cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở trong công cuộc phòng, chống dịch Covid - 19 năm 2022 - 2023.

Nhưng từ 01 tháng 01 năm 2024 trở đi thì các đối tượng trên sẽ quay trở lại hưởng mức trợ cấp như quy định tại Nghị định 56/2011/NĐ-CP.

Hiện nay có Công văn 3102/BYT-TCCB ngày 23 tháng 05 năm 2023 về việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề tại Nghị định 05/2023/NĐ-CP, công văn của Bộ Y tế đã khẳng định rằng: công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập làm nhiệm vụ truyền thông giáo dục sức khỏe, dân số, kế hoạch hóa gia đình… không thuộc đối tượng được nâng phụ cấp ưu đãi nghề lên 100%. Chính vì vậy, những đối tượng này vẫn sẽ hưởng phụ cấp ưu đãi nghề với mức phụ cấp 30% (theo điểm a khoản 5 Điều 3 Nghị định 56/2011/NĐ-CP).

 

2. Cán bộ dân số có được hưởng phụ cấp 100% theo Nghị định 05/2023/NĐ-CP không?

Do cán bộ dân số, kế hoạch hóa gia đình không thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100% theo quy định tại Nghị định 05/2023/NĐ-CP. Vì vậy, mức phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp của đối tượng này được hưởng vẫn là mức 30% được quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định 56/2011/NĐ-CP.

Điều 3. Mức phụ cấp ưu đãi

1. Mức phụ cấp 70% áp dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm các công việc sau đây:

a) Xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc người bệnh HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần;

b) Giám định pháp y, pháp y tâm thần, giải phẫu bệnh lý.

2. Mức phụ cấp 60% áp dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm các công việc sau đây:

a) Khám, điều trị, chăm sóc người bệnh cấp cứu, hồi sức cấp cứu, cấp cứu 115, truyền nhiễm;

b) Xét nghiệm, phòng chống bệnh truyền nhiễm;

c) Kiểm dịch y tế biên giới.

3. Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc, phục vụ người bệnh gây mê hồi sức, điều trị tích cực, nhi, chống độc, bỏng và da liễu.

4. Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng; xét nghiệm; khám bệnh, chữa bệnh; kiểm soát nhiễm khuẩn, chăm sóc người bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa; y dược cổ truyền; dược, mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm, trang thiết bị y tế; sức khỏe sinh sản tại các cơ sở sự nghiệp y tế công lập và tại các cơ sở điều dưỡng thương binh, bệnh binh, người khuyết tật đặc biệt, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này.

5. Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với công chức, viên chức sau đây:

a) Công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế để thực hiện các công việc: truyền thông giáo dục sức khỏe; dân số - kế hoạch hóa gia đình;

b) Công chức, viên chức quản lý, phục vụ không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các cơ sở, viện, bệnh viện chuyên khoa, các trung tâm: HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh lý, pháp y.

6. Đối với công chức, viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế; công chức, viên chức y tế làm công tác quản lý, phục vụ tại các đơn vị sự nghiệp y tế nói chung (trừ đối tượng quy định tại điểm b khoản 5 Điều này), viên chức làm công tác chuyên môn y tế tại cơ quan, đơn vị, trường học thì thủ trưởng đơn vị căn cứ vào đặc thù công việc và nguồn thu để xem xét, quyết định nhưng không vượt quá mức 20% so với mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của đối tượng được hưởng.

Phụ cấp của cán bộ dân số, kế hoạch hóa gia đình được tính theo công thức sau đây:

Phụ cấp ưu đãi nghề = 30% x [mức lương ngạch, bậc hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)]

Trong đó:

(1) Mức lương hiện hưởng

Hiện nay, mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng được tính theo mức lương cơ sở x hệ số lương được hưởng.

Tại Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11 tháng 11 năm 2022 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 thì mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/ tháng kể từ ngày 01/07/2023. Vào ngày 14/05/2023 Chính phủ ban hành Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Tại Nghị định này thì thời gian bắt đầu tiến hành việc tăng lương cơ sở là ngày 01/07/2023.

Vì vậy, năm 2023 sẽ áp dụng 02 mức lương cơ sở, giai đoạn từ:

- Giai đoạn 1 (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023): mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/ tháng

- Giai đoạn 2 (từ ngày 01/07/2023): mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/ tháng

(2) Phụ cấp chức vụ, lãnh đạo

Đối với phụ cấp chức vụ, lãnh vụ được quy định tại Mục I Thông tư 02/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định về đối tượng được áp dụng chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo với cán bộ, công chức và viên chức cụ thể như sau:

- Cán bộ bầu cử trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện) thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

- Cán bộ, công chức, viên chức (bao gồm cả các chức danh chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát) được bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện và trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập.

- Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế nhà nước và xếp lương theo ngạch, bậc công chức, viên chức được cử đến giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội và các tổ chức phi Chính phủ.

Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo được áp dụng theo quy định tại bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước và trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.

(3) Phụ cấp thâm niên vượt khung

Tại Mục I Thông tư 04/2005/TT-BNV (sửa đổi bởi Thông tư 03/2021/TT-BNV), đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung bao gồm:

(1) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động xếp lương theo các bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ làm việc trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn và trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, gồm:

+ Cán bộ bầu cử trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo

+ Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ (bao gồm cả các chức danh chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát và các chức danh lãnh đạo bổ nhiệm) làm việc trong các cơ quan nhà nước và trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

+ Công chức ở xã, phường, thị trấn.

(2) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc biên chế nhà nước và xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ do Nhà nước quy định được cử đến làm việc tại các hội, các tổ chức phi chính phủ, các dự án và các cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam.

(3) Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP (gọi chung là người lao động).

Những đối tượng sau không áp dụng chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung, bao gồm: Chuyên gia cao cấp; Cán bộ giữ chức danh lãnh đạo thuộc diện hưởng lương theo bảng lương chức vụ đã được xếp lương theo nhiệm kỳ.

Mức phụ cấp phụ cấp thâm niên vượt khung được quy định tại điểm 1 Mục III Thông tư 04/2005/TT-BNV (sửa đổi bởi Thông tư 03/2021/TT-BNV) như sau:

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có đủ điều kiện thời gian và tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung quy định tại mục 3 dưới đây được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung như sau:

+ Cán bộ, công chức, viên chức sau 3 năm (đủ 36 tháng) đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bằng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh đó.

Từ năm thứ tư trở đi, mỗi năm có đủ hai tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung được tính hưởng thêm 1%.

+ Cán bộ, công chức, viên chức sau 2 năm (đủ 24 tháng) đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bằng 5% mức hưởng của bậc lương cuối cùng trong ngạch đó.

Từ năm thứ ba trở đi, mỗi năm có đủ hai tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung được tính hưởng thêm 1% .

Do đó, để tính được khoản phụ cấp ưu đãi nghề được hường thì còn phụ thuộc vào từng vị trí công tác có mức lương hiện hưởng theo ngạch, theo bậc và có được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung.

>> Xem thêm: Cán bộ dân số có được phụ cấp ưu đãi nghề 100% như cán bộ Trạm y tế?

Bài viết trên đây đã giải đáp cho vướng mắc "Cán bộ dân số có được hưởng phụ cấp 100% theo Nghị định 05/2023/NĐ-CP không?". Nếu bạn đọc có bất kỳ vướng mắc liên quan đến vấn đề về pháp luật thì vui lòng liên hệ tới bộ phận tổng đài tư vấn pháp luật của Luật Minh Khuê qua số 1900.6162 hoặc gửi tới địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn. Xin chân thành cảm ơn!