1. Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân ?

Chào luật sư công ty luật Minh Khuê. Luật sư cho tôi hỏi thuế thu nhập cá nhân là loại thuế đánh vào đối tượng nào ? Chân thành cảm ơn luật sư.

Luật sư tư vấn:

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế đánh vào thu nhập của người chịu thuế.

Căn cứ Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 , Luật về thuế sửa đổi 2014 , Thông tư 111/2013/TT - BTC quy định các trường hợp được miễn thuế như sau:

- Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

- Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.

- Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất.

- Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

- Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường.

- Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất.

- Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

- Thu nhập từ kiều hối.

- Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật.

- Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả; tiền lương hưu do quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng.

- Thu nhập từ học bổng, bao gồm:

+ Học bổng nhận được từ ngân sách nhà nước;

+ Học bổng nhận được từ tổ chức trong nước và ngoài nước theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó.

- Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.

- Thu nhập nhận được từ quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, không nhằm mục đích lợi nhuận.

- Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức chính phủ và phi chính phủ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Trân trọng ./.

2. Thủ tục đề nghị miễn thuế, giảm thuế

Luật sư tư vấn:

Trong trường hợp công ty bạn thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thuế thì công ty bạn có thể thực hiện thủ tục đề nghị miễn thuế, giảm thuế như sau:

a) Hồ sơ miễn thuế, giảm thuế

Điều 62 Luật Quản lý thuế (Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH năm 2016) quy định về hồ sơ miễn thuế, giảm thuế như sau:

“Điều 62. Hồ sơ miễn thuế, giảm thuế

1. Trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn thuế, giảm thuế, hồ sơ gồm có:

a) Tờ khai thuế;

b) Tài liệu liên quan đến việc xác định số thuế được miễn, số thuế được giảm.

2. Trường hợp cơ quan quản lý thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế thì hồ sơ miễn thuế, giảm thuế gồm có:

a) Văn bản đề nghị miễn thuế, giảm thuế trong đó nêu rõ loại thuế đề nghị miễn, giảm; lý do miễn thuế, giảm thuế; số tiền thuế được miễn, giảm;

b) Tài liệu liên quan đến việc xác định số thuế được miễn, số thuế được giảm.

3. Chính phủ quy định trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn thuế, giảm thuế; trường hợp cơ quan quản lý thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế”.

b) Thủ tục đề nghị miễn thuế, giảm thuế

Căn cứ theo quy định tại Điều 63, Điều 64 Luật Quản lý thuế (Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH năm 2016), thủ tục đề nghị miễn thuế, giảm thuế được thực hiện như sau:

– Trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm thì việc nộp và tiếp nhận hồ sơ miễn thuế, giảm thuế được thực hiện đồng thời với việc khai, nộp và tiếp nhận hồ sơ khai thuế.

– Trường hợp cơ quan quản lý thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế theo quy định của pháp luật về thuế thì việc nộp hồ sơ miễn thuế, giảm thuế được quy định như sau:

+ Đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các loại thuế khác liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì hồ sơ được nộp tại cơ quan hải quan có thẩm quyền giải quyết;

+ Đối với các loại thuế khác thì hồ sơ được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý thuế ra quyết định miễn thuế, giảm thuế hoặc thông báo cho người nộp thuế lý do không thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế. Trong một số trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế thì trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm ra quyết định miễn thuế, giảm thuế hoặc thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế lý do không được miễn thuế, giảm thuế.

Trân trọng ./.

3. Hộ gia đình, cá nhân bán thịt lợn ở chợ phải nộp những loại thuế nào?

Luật sư tư vấn:

Theo quy định pháp luật, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh phải nộp các loại thuế sau:

Thứ nhất là thuế môn bài được quy định tại Nghị định 75/2002/NĐ – CP. Theo đó, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh phải nộp thuế môn bài theo mức thu nhập.

Thứ hai là thuế giá trị gia tăng được quy định trong Văn bản hợp nhất 01/VBHN – VPQH. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống thì không phải nộp thuế giá trị gia tăng.

Thứ ba là thuế thu nhập cá nhân. Thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động kinh doanh được tính khi thu nhập kinh doanh đó là thu nhập chịu thuế. Nếu hộ gia đình, cá nhân có thu nhập từ hoạt động kinh doanh dưới 100 triệu đồng trở xuống trong một năm thì thu nhập kinh doanh đó không thuộc vào thu nhập chịu thuế và đương nhiên không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Tất cả các hộ gia đình, cá nhân khi kinh doanh đều phải nộp thuế môn bài. Nhưng đối với hai loại thuế còn lại, việc có phải nộp hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc khai thu nhập thực tế từ hoạt động kinh doanh của mỗi hộ gia đình, cá nhân vì các hộ gia đình, cá nhân khi kinh doanh nhỏ thường không có đăng ký kinh doanh, không có giấy tờ, sổ sách. Chính vì vậy, hình thức thu thuế áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh là áp dụng phương thức khoán thuế. Mức thuế khoán do cơ quan thuế xây dựng dựa trên sở số liệu tự kê khai của hộ kinh doanh và tài liệu điều tra khảo sát của cơ quan thuế sẽ được tham vấn của hội đồng tư vấn thuế xã phường. Nếu gia đình chị chắc chắn thu nhập cả năm dưới 100 triệu thì gia đình chị hoàn toàn không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng. Nếu không thì gia đình chị phải nộp hai loại thuế trên cùng với thuế môn bài theo hình thức khoán thuế.

Trân trọng ./.

4. Không tính thuế lãi tiền gửi ngân hàng của cá nhân

Bà Trịnh Thanh Lâm thắc mắc: Theo Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNDN và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế TNDN đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến nhân dân thì khoản tiền lãi gửi ngân hàng của đối tượng nào bị tính thuế?

Đối với lãi tiền gửi ngân hàng, nội dung quy định của Dự thảo Nghị định không phải là mới so với hiện hành, theo đó, các tổ chức thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Thuế TNDN (kể cả các tổ chức tín dụng) có thu nhập từ lãi tiền gửi thì đây là thu nhập chịu thuế TNDN.

Đối với cá nhân thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Thuế TNDN mà thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Thuế TNCN.

Theo quy định của Luật Thuế TNCN hợp nhất năm 2013 (khoản 7 Điều 4) thì lãi tiền gửi ngân hàng của cá nhân là khoản thu nhập được miễn thuế TNCN, tức là cá nhân không phải nộp thuế đối với khoản thu nhập này.

Trân trọng ./.

5. Giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc ?

Thưa luật sư, công ty tôi có một trường hợp như sau: Nhân viên A bên công ty tôi là lao động chính trong gia đình, bố của A sinh năm 1960, với độ điều kiện bố của A như vậy thì A có được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc hay không ?
XIn cảm ơn!

Giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc ?

Luật sư tư vấn:

Theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 sửa đổi bổ sung năm 2012:

''Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú.''

Giảm trừ gia cảnh gồm hai phần:

- Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm);

- Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

Như thông tin bạn cung cấp, nhân viên này là lao động chính của gia đình, có bố sinh năm 1960, năm nay 56 tuổi.

Theo quy định tại Điểm d) Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về người phụ thuộc là những trường hợp sau:

+) Con: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, cụ thể gồm:

- Con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng).

- Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

- Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

+) Vợ hoặc chồng của người nộp thuế đáp ứng điệu kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC .

+) Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC .

+) Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều 9 bao gồm:

- Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế.

- Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế.

- Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột.

- Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

+) Người khuyết tật, không có khả năng lao động theo hướng dẫn tại tiết đ.1.1, điểm đ, khoản 1, Điều 9 là những người thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,...).

Theo đó, Điểm đ) Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định như sau:

+) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

- Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

- Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

+) Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

Như vậy, đối với trường hợp này, bố của người nhân viên phải đáp ứng đồng thời 2 điều kiện:

+ Thứ nhất bị khuyết tật hoặc không có khả năng lao động;

+ Thứ hai, không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng.

Trong trường hợp này, bạn cần xem xét cụ thể trường hợp người bố của nhân viên để xác định có đủ điều kiện giảm trừ gia cảnh hay không?

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty Luật Minh Khuê