Nhưng em vẫn còn làm đến hết tháng giờ em muốn châm dứt hợp đồng lao động có phải viết đơn xin nghỉ việc không ạ?.

Em xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: L.S

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động của công ty Luật Minh Khuê

Luật sư tư vấn pháp luật về chám dứt hợp đồng lao động

Luật sư tư vấn luật lao động gọi:1900.6162

Trả lời

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Khuê. Đối với trường hợp của bạn, tôi sẽ tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lý: Bộ luật Lao động 2012

Nội dung trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Bộ luật lao động thì một trong những căn cứ để chấm dứt hợp đồng lao động là khi hết hạn hơp đồng lao động, trừ trường hợp người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động thì được gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ.

Như vậy, khi hợp đồng lao động hết hạn đồng nghĩa với việc bạn và người sử dụng lao động đã chấm dứt hợp đồng đúng luật và cả hai bên đều biết lý do chấm dứt hợp đồng do đó bạn không phải viết đơn xin nghỉ việc.

Vì hợp đồng lao động đã hết hạn từ 18/06/2015 mà bạn vẫn tiếp tục làm việc tại công ty. Như vậy theo quy định tại Điều 22 Bộ luật Lao động 2012 thì:

"1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác."

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồng, nếu người lao động tiếp tục làm việc thì hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không hợp đồng lao động đã giao kết sẽ trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn (đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn) hoặc trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn 24 tháng (đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng).

Như vậy, nếu bạn vẫn tiếp tục làm việc tại công ty thì sau 30 ngày hợp đồng không xác định thời hạn đương nhiên được xác lập (nếu hợp đồng trước đó là hợp đồng xác định thời hạn) hoặc hợp đồng xác định thời hạn với thời hạn 24 tháng được xác lập (nếu hợp đồng trước đó là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng). Khi đó, nếu bạn muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì bạn phải báo trước cho người sử dụng lao động biết trước theo đúng quy định tại Khoản 2, 3 Điều 37 Bộ luật lao động). Và sau thời gian đó, kể từ ngày bạn nộp đơn thôi việc, hợp đồng lao động giữa bạn và công ty đương nhiên chấm dứt theo quy định tại khoản 9 Điều 36 Bộ luật Lao động. Vì vậy, nếu bạn không muốn tiếp tục giao kết hợp đồng lao động với công ty thì không nên làm việc quá 30 ngày sau khi hợp đồng lao động hết thời hạn.

Trân trọng ./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG